O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Archiv zpráv(02. 10. 2016)
Mezinárodní konference Muzeum a změna V / The Museum and Change V(14. 02. 2016)
Pamětní knihy (nejen) železničních stanic na internetu

(02. 03. 2015)
Archivní kurz při Katedře pomocných věd historických a archivnictví FF UK v Praze(02. 02. 2015)
Pozvánka na konferenci(25. 9. 2014)
Ukončení projektu NDA(11. 09. 2014)
Dohoda o spolupráci na výzkumu zaměřeném na problematiku justice v novodobých dějinách

Fotografie(01. 09. 2014)
Národní archiv převzal k depozitnímu uložení fotoarchiv Alexandra Paula

Fotografie(01. 8. 2014)
IX. ročník KONFERENCE CNZ 2014 s podtitulem „Ukládání elektronických dokumentů – praxe vs. teorie“(01.6.2014)
Unikátní výstava v Národním archivu(01. 4. 2014)
Přednáška TOWARDS THE DIGITAL ARCHIVES: SUMMING UP THE FIRST LESSONS(18. 3. 2014)
Vernisáž výstavy Florencie a Toskánsko v Praze(5. 3. 2014)
Vliv „odkyselovacího procesu ZFB:2“ na vlastnosti papíru(5.2.2014)
Mgr. Vlasta Měšťánková byla oceněna vlasteneckou cenou „Český patriot“. Gratulujeme!(1. 2. 2014)
Výroční konference pobočky České informační společnosti při Národním archivu(30. 1. 2014)
Národní archiv zve na přednášku KARLA PONEŠE(10. 1. 2014)
Setkání pracovníků veřejných archivů týkající se provádění skartačního řízení(10. 12. 2013)
Historická fotografie 2013(10. 12. 2013)
Poklady starého Egypta(29. 11. 2013)
Národní archiv a naplňování zákona o "majetkovém vyrovnání státu a církví"(28. 11. 2013)
Informativní přehled. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů. Číslo 34.(26. 11. 2013)
Informativní přehled. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů. Souhrnný soubor pro čísla 24-34, elektronicky vydaných v letech 2006-2013(10.11.2013)

Bibliografie českého archivnictví za rok 2007. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů.

Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů za rok 2007.

dokument ve formátu PDF   O dokumentu » (164 kB)
dokument ve formátu HTML   Bibliografie českého archivnictví 2007 - celkové schéma věcného třídění/systematického - s vyznačenými třídníky (žlutě), které se v tomto ročním soupisu nezobrazují » (2,05 MB)
dokument ve formátu PDF    Bibliografie českého archivnictví 2007 - elektronická kniha ve formátu PDF » (7,11 MB)(10. 10. 2013)
Digitalizace matrik židovských náboženských obcí(23. 9. 2013)
Výroční cena Magnesia litera pro rok 2013(10. 9. 2013)
Výstava Nejdelší noc(10. 9. 2013)
Problematika archivního uložení a zpřístupnění filmových záznamů.(10. 6. 2013)
Krizový plán Národního archivu(20. 4. 2013)
Slavnostní prezentace publikace Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka(20. 3. 2013)
Pozvánka na seminář(10. 3. 2013)

Pozvání k autorské spolupráci na sborníku In memoriam PhDr. mgr. Vácslava Babičky(10. 3. 2013)
Znamení času. O cestě k historii, pramenům a pravdě(10. 2. 2013)

Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění(7. 2. 2013)

Sbírka plakátů – plakáty z občanské války ve Španělsku(5. 2. 2013)

Pozvánka na výroční konferenci pobočky České informační společnosti při Národním archivu(25. 1. 2013)

Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2012(25. 1. 2013)
Informativní přehled. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů. Čísla 24-34(20. 1. 2013)
Bibliografie českého archivnictví za rok 2006. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů(20. 1. 2013)
Přehled přírůstků knihovny Národního archivu za rok 2005(1. 1. 2013)

Vše nejlepší do nového roku 2013(1. 12. 2012)
Vyšel sborník Historická fotografie 2012(10. 11. 2012)
Nově pořádaný fond Národního archivu: Policejní ředitelství Praha II. – stanice a komisariáty(1. 10. 2012)
Zlatá bula sicilská. 800 let mezi realitou a mýty(24. 9. 2012)
FILMOVÉ A ZVUKOVÉ ARCHIVÁLIE(20. 9. 2012)
Konference CNZ 2012(18. 9. 2012)
Národní archiv podpořil akci Sportovního klubu policie STYL Litoměřice(05. 9. 2012)
Vzácná návštěva v Národním archivu(23. 8. 2012)
Opatření Národního archivu k zabezpečení skartačního řízení dokumentů evidovaných elektronickými systémy spisové služby - informace pro veřejné archivy a původce

Národní archiv se omlouvá, že již v minulém roce oznámené rozhraní pro provádění elektronického skartačního řízení dle § 20 odst. 5 vyhl. č. 259/2012 Sb. nebude z technických důvodů v roce 2013 realizováno. Toto rozhraní bude vyřešeno až v rámci projektu Národního digitálního archivu, který bude realizován v roce 2014.

Veřejnoprávní původci v předarchivní péči Národního archivu a veřejné archivy mohou zasílat SIP balíčky podle přílohy č. 2 a 3 národního standardu pro elektronické systémy spisové služby k validaci podle XML schémat na adresu nda[zavináč]nacr.cz.(4. 7. 2012)
Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2012(14. 6. 2012)
Národní archiv v Praze zve na odborné přednášky PhDr. Denka Čumlivského, odborného archiváře Národního archivu(05. 6. 2012)
Část zvukového záznamu ze soudního procesu s americkým novinářem Williamem N. Oatisem v roce 1951 je dochována v Národním archivu v Praze(22. 5. 2012)
Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2011(14. 5. 2012)
Zemřel pan PhDr. et Mgr. Vácslav Babička, emeritní ředitel Národního archivu a OASSS MV ČR(9.5.2012)
Národní archiv představil veřejnosti dokončené digitalizační projekty(4. 4. 2012)
Archiválie on-line: Horní účetní knihy olověných dolů ve Stříbře ze 16. století(7. 3. 2012)
Zveřejněna kartotéka - publicistů(1. 3. 2012)
První oznámení o konání XV. semináře restaurátorů a historiků(9.2.2012)
Bezpečnostní snímkování a dokumentace sbírek(5. 1. 2012)
Právě vyšlo nové číslo sborníku Paginae Historiae(8. 12. 2011)
Právě vyšlo nové číslo sborníku Historická fotografie(7. 12. 2011)
Informativní přehled. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů. Číslo 32

html icon   O dokumentu
html icon   Dokument ve formátu HTML » (536 kB) - s aktivními rejstříky
pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (486 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF »  (5,4 MB)

Více(5. 12. 2011)
Akvizice významných fotografií pořízených Okky Offerhaus v srpnu 1968 v Praze(21. 11. 2011)
Informace pro žadatele o podklady dle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu(4. 11. 2011)
Upozornění pro badatele - delimitace archiválií(24. 10. 2011)
Národní digitální archiv, zahájeno výběrové řízení na dodavatele ICT(10. 10. 2011)
Seminář věnovaný problematice audiovizuálních médií v paměťových institucích: I. část FOTOGRAFIE(03. 10. 2011)
Pracovali pro Třetí říši(29. 09. 2011)
Konzervace motáků pplk. Mašína(29. 09. 2011)
Paměti Václava Laciny(21. 09. 2011)
Pražáci 1850 –1918 kompletně on-line!(21. 09. 2011)
Po mnoha desetiletích se vracejí archiválie domů – do Rakouska – nejprve byla symbolicky předána ta první.(16. 09. 2011)
Výzkumná zpráva Vliv odkyselovací metody Papersave® na vlastnosti souboru vzorků modelujících archivní fondy(16. 09. 2011)

Ohlédnutí za workshopem Historické fotografické techniky a jejich ochrana(14. 09. 2011)
Po mnoha desetiletích se vracejí archiválie domů – do Rakouska(12. 08. 2011)
VI. ročník Konference CNZ 2011(29. 07. 2011)
Bibliografie českého archivnictví za rok 2005. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů.

dokument ve formátu PDF    Dokument ve formátu PDF » (171 kB)(24. 07. 2011)
Sborník studií prof. Ivana Hlaváčka(8. 07. 2011)
Národní workshop Digitální strategie(24. 06. 2011)
Ministr vnitra udělil pamětní medaile zaměstnancům Národního archivu(21. 06. 2011)
Porovnání vlastností vybraných lepenek(20. 06. 2011)
Indikační skici vystaveny spolu s císařskými povinnými otisky(20. 06. 2011)
Průzkum souboru vzorků z archivních fondů Národního archivu Praha pomocí SURVENIR(06. 06. 2011)
Služební cesta do Spolkového archivu v Koblenzi (ve dnech 22. - 27. 11. 2010)(05. 05. 2011)
O mně, mých předchůdcích a současnících(03. 05. 2011)
Vyznamenání pro PhDr. Václava Babičku(03. 05. 2011)
Evropské archivy jednají v Praze o zpřístupnění dokumentů o holocaustu(18. 04. 2011)
Paměti Václava Kaplického(06. 04. 2011)
Aplikace Archivní fondy a sbírky v České republice opět v plném provozu(06. 04. 2011)
ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DS 2010 - prezentace(25. 03. 2011)
Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921-1992)(24. 03. 2011)
Zahájen projekt Národní digitální archiv(08. 02. 2011)
Pracovali pro Říši ...(22. 01. 2011)
Národní archiv ohlašuje vydání dalšího čísla (18) svého kmenového časopisu Paginae historiae(07. 01. 2011)
Velký pokrok v projektu Národní digitální archiv(09. 12. 2010)
ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA v digitálním světě 2010 - Program konference(19.11.2010)
Obhájen výzkumný projekt(15. 10. 2010)
Konference CNZ

Dlouhodobé důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů, které je hlavním tématem konferencí CNZ, se v České republice dostává stále více do popředí zájmu veřejných a v poslední době také privátních organizací.
více
(17. 9. 2010)
Národní archiv vypisuje veřejnou zakázku "Digitalizace archivního fondu židovské matriky"
Zadávací dokumentace

pdf iconPříloha 1 (332 kb)
pdf iconPříloha 2 (421 kb)
pdf iconPříloha 3 (34 kb)
pdf iconFinálni příloha (437 kb)

Cenové nabídky zasílejte na adresu podatelny zadavatele nejpozději do 16. hodin dne 30. září 2010(26. 05. 2010)
Ponaučení o kanónech, moždířích, kulích a granátech ze 17. století(01. 04. 2010)
Do databáze pražských pobytových přihlášek bylo k 1. 4. 2010 přidáno cca 89 000 nových záznamů. S mezerami lze vyhledávat v příjmeních A-Sev.(03. 03. 2010)
Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za roky 2004-2009(26. 02. 2010)
Zpráva o činnosti Národního archivu publikována na elektronické úřední desce...(16. 02. 2010)
Sborník Historická fotografie 2008-2009(9. 02. 2010)
Nový badatelský řád Národního archivu s platností od 1. 3. 2010(01. 02. 2010)
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2009(08. 01. 2010)
Výsledky výzkumných grantových úkolů z oblasti ochrany, konzervace a restaurování archiválií(21. 11. 09)
Informace o nové službě knihovny Národního archivu(16. 11. 09)
10. konference ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2009
Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví. 
více »(17. 10. 09)
Osmičky v dějinách českých zemí(29. 09. 09)
Dálkové zpřístupnění fondu "První světová válka - negativy"(21. 09. 09)
eGovernment a spisová služba(02. 09. 09)
Výstava "120 let prvního klubu fotoamatérů v Čechách"(30. 06. 09)
Nová archivní legislativa a badatelský řád v platnosti od 1.7. 2009(16. 06. 09)
Pracovní verze národního standardu pro elektronické spisové služby(06.10.09)

Výstava "Pronásledování římskokatolické církve v Československu (1948 - 1960)"
Informace o výstavě...  více »(05.06.09)

Medaile Za zásluhy o české archivnictví pro pracovníky Národního archivu
Informace o akci...  více »(19.08.09)

Konference "Co po nás zbude" 2009
Dovolujeme si Vás pozvat na IV. ročník odborné konference "Co po nás zbude" s podtitulem "Zvládneme prudký nárůst elektronických dokumentů?", která se uskuteční v úterý 22. září 2009 od 9.30 hodin v Národním archivu v Praze - Chodovci.  více »(23.04.09)

eGovernment a spisová služba
V souvislosti s elektronizací veřejné správy dochází k zásadním změnám v právní úpravě spisové služby. Národní archiv v této souvislosti pořádá nebo spolupracuje na řadě akcí. Základní informace a odkazy k tématu přináší následující stať.  více »(16.06.09)

eGovernment a spisová služba - informace
Porada k otázkám nové právní úpravy archivnictví... více »(09.07.09)

Oznámení o vypsání veřejných zakázek v rámci projektu "Národní digitální archiv"
Národní archiv vypisuje v rámci iniciační fáze projektu "Národní digitální archiv" dvě veřejné zakázky malého rozsahu...  více »(04.06.09)

Kancléř Metternich a Plasy ve světle soudobých dokumentů
V letošním roce si připomínáme 150. výročí úmrtí Klementa Václava Nepomuka Lothara knížete Metternich-Winneburg. Při této příležitosti pořádá v letošním roce Město Plasy kulturní projekt nazvaný Rok Metternicha 1859 - 2009. Jeho součástí bylo i představení nové knihy s názvem Kancléř Metternich a Plasy ve světle soudobých dokumentů, jejímž autorem je Jan Kahuda...  více »(16.04.09)

Nové vydání Soupisu poddaných podle víry z roku 1651 pro Kouřimsko
Nová publikace...  více »(12.05.09)

Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za roky 2004-2008
Nový bibliografický soupis knihovny NA...  více »(24.04.09)

Nová archivní pomůcka: Øeditelství císařských soukromých a rodinných statku - Knihy
Informace o nové archivní pomůcce...  více »(18.02.09)

Nové zprávy z výzkumných úkolů Národního archivu v oblasti restaurace a konzervování
Nové zprávy z výzkumných úkolů...  více »(16.12.09)

EXPO 58. Příběh československé účasti na Světové výstavě v Bruselu
Informace o výstavě v Národním archivu ...  více »(16.04.09)

Putovní výstava "Zapomenutí hrdinové" v Národním archivu
Národní archiv byl spolu s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Muzeem města Ústí nad Labem řešitelem projektu vycházejícího z vládního usnesení č. 1081 ze dne 24. 8. 2005 "Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatòovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu". V rámci tohoto projektu vznikla v Muzeu města Ústí nad Labem putovní výstava "Zapomenutí hrdinové", kterou měla možnost shlédnout veřejnost v několika českých a německých městech...  více »(24.04.09)

Pracovní seminář k problematice zpracování postupu na záchranu světlocitlivých archivních dokumentů, jejich ošetření, archivaci (dlouhodobé uložení), zabezpečení a zpřístupnění.
Seminář se uskuteční 19. května 2009 od 9 do 16.30 hodin v Národním archivu...  více »(09.04.09)

Volné místo v Národním archivu
Národní archiv hledá pracovníka pro správu sítě a podporu uživatelů... více »(03.03.09)

Oznámení pro badatele - uzavření badatelny a čítárny knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci ve dnech 20. - 27. dubna 2009
Badatelna a čítárna knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci budou od 20. dubna 2009 do 27. dubna 2009 z provozních důvodů uzavřeny. více »(26.01.09)

Národní archiv oznamuje vydání nového čísla periodika Paginae historiae. Sborník Národního archivu (16/2009)
Informace o vydání nového čísla sborníku...  více »(18.02.09)

Životní jubileum nejstarší české archivářky
Dne 15. února 2009 oslaví významné životní jubileum 90 let dlouholetá archivářka Státního ústředního archivu v Praze PhDr. Dagmar Culková-Stuchlíková.  více »(18.02.09)

Životní jubileum nejstarší české archivářky
Dne 15. února 2009 oslaví významné životní jubileum 90 let dlouholetá archivářka Státního ústředního archivu v Praze PhDr. Dagmar Culková-Stuchlíková.  více »(23.09.08)

Československá legie v Rusku 1914-1920 - ve fotografiích a dokumentech z českých a ruských vojenských archivů
Výstava, kterou připravila Správa Pražského hradu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra - Odborem archivní správy a spisové služby, Vojenským ústředním archivem, Vojenským historickým ústavem a Národním archivem.  více »(04.04.08)

Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupòování dokumentů v digitální podobě
Informace o projektu...  více »(14.12.07)

Projekt "Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatòovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu"
Informace o projektu...  více »(08.07.08)

EXPO 58. Příběh československé účasti na Světové výstavě v Bruselu - výstava prodloužena!
Národní archiv připravil výstavu, která bude probíhat ve výstavním sále Národního archivu od 27. září 2008 do 12. prosince 2008...  více »(10.11.08)

Oznámení o nepřítomnosti ředitelky NA v době od 10. listopadu do 14. listopadu 2008
Oznamujeme, že ředitelka Národního archivu nebude přítomna v době od 10. do 14. listopadu 2008. Vaše žádosti směřujte v této době na podatelnu NA...  více »(02.10.08)

Omezení provozu studoven Národního archivu v říjnu a listopadu 2008
Archivní studovna a knihovna Chodovec bude z technických důvodů mimo provoz 24. října a 5. listopadu 2008, studovna a knihovna na třídě Milady Horákové bude uzavřena ve dnech 24. října, 27. října a 5. listopadu 2008.  více »(06.10.08)

Oznámení o nepřítomnosti ředitelky NA v době od 6. října do 14. října 2008
Oznamujeme, že ředitelka Národního archivu nebude přítomna v době od 6. října do 14. října 2008. Vaše žádosti směřujte v této době na podatelnu NA...   více »(11.09.07)

Nová kolektivní smlouva
Pokyn ředitelky Národního archivu, kterým se vydává Kolektivní smlouva, uzavřená mezi Národním archivem a základní odborovou organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací na Ministerstvu vnitra ČR.   více »(28.08.08)

Cyklus výstav "Osudové osmičky
Národní archiv pro rok 2008 připravuje cyklus výstav pod názvem 'Osmičky v dějinách českých zemí'. Projekt zahrnuje vybrané dějinné mezníky, jejichž význam byl pro český (československý) stát osudový. V rámci projektu představíme veřejnosti události let 1848, 1918, 1938, 1948, 1958 a 1968...   více »(11.08.08)

Třetí ročník konference "Co po nás zbude"
Dne 23. září 2008 se v prostorách Národního archivu a pod záštitou jeho ředitelky koná již třetí ročník odborné konference "Co po nás zbude", jehož pořadateli jsou Národní archiv a občanské sdružení CNZ...   více »(26.03.08)

Společenská rubrika - svatební oznámení Kristýna Hladíková a Otakar Čerba
Zpráva ze společenské rubriky...  více »(21.03.08)

Slavnostní prezentace faksimile Stížného listu české a moravské šlechty proti upálení M. Jana Husa
Národní archiv připravuje slavnostní prezentaci faksimile Stížného listu české a moravské šlechty proti upálení M. Jana Husa ze dne 2. září 1415...  více »(11.03.08) Tisící čtenář knihovny Národního archivu
Knihovna Národního archivu přivítala, od svého znovuotevření v Archivním areálu na Chodovci v roce 2001, svého tisícího evidovaného čtenáře....
více »(22.02.08)

Nová publikace: Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Rakovnicko
Informace o vydání nové publikace Národního archivu...
více »(18.01.08)

Nová publikace: Paginae historiae 15 (2007)
Informace o vydání nové publikace Národního archivu...
více »(02.01.08)

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Berounsko
Národní archiv oznamuje nové doplněné vydání svazku Soupisu poddaných podle víry z roku 1651 pro Berounsko.   více »(01.08.07)

Nový titul - K dějinám poštovnictví v Čechách 1722-1918(1930)
Národní archiv oznamuje vydání sborníku studií "K dějinám poštovnictví v Čechách 1722-1918(1930)", vydaný při příležitosti životního jubilea dlouholeté archivářky Národního archivu Alexandry Špiritové.   více »(26.10.07)

Výstava - Z Rodinného archivu toskánských Habsburků
Ve spolupráci s odborem pro kulturu MÚ Brandýs nad Labem připravil Národní archiv u příležitosti 160. výročí narození arcivévody Ludvíka Salvátora biografickou výstavu nově objevených dokumentů z Rodinného archivu toskánských Habsburků, který je uložen v Národním archivu v Praze.   více »(22.06.07)

Smlouva o vzájemné spolupráci při záchraně kulturního dědictví
Dne 30. května 2007 byla v Národním archivu v Praze podepsána mezinárodní Smlouva o vzájemné spolupráci při záchraně kulturního dědictví. Smlouvu podepsala statutární zástupkyně Národního archivu, ředitelka PhDr. Eva Drašarová, CSc. a zástupci Drážïanské banky se sídlem Frankfurt am Main pan Dr. Andreas Graul (Facharchivar, Corporate Center, Communication and Marketing) a pan Michael Jurk (Abteilungsdirektor, Corporate Archives/Historical Research)...   více »(10.08.07)

Veřejná zakázka na vytvoření projektu pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupòování dokumentů v digitální podobě
Dne 29. 6. 2007 byla v budově Národního archivu na Chodovci podepsána smlouva se společností ICZ a.s. na dodávku Projektu pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupòování dokumentů v digitální podobě...   více »(29.05.07)

V Národním archivu bylo zahájeno restaurování soudního spisu Dr. Milady Horákové
Soudní proces s Dr. Miladou Horákovou a spol., který se před Státním soudem odehrál v květnových a červnových dnech roku 1950, byl spolu s následnými procesy, počtem odsouzených a výší udělených trestů, největším a nejkrutějším v naší poválečné historii. Soudní spis o tomto procesu získal Národní archiv (dříve Státní ústřední archiv v Praze ) již v roce 1997 v rámci přejímky spisů Generální prokuratury od Nejvyššího státního zastupitelství. V té době byl prvním a jediným spisem Státního soudu, který byl uložen v depozitářích (Státního ústředního archivu) Národního archivu. Díky tomu také unikl poškození při povodni v roce 2002...   více »(03.10.07)

Pozvánka - prezentace výsledků digitalizace projektu Monasterium
Národní archiv v Praze Vás srdečně zve na prezentaci výsledků digitalizace projektu Monasterium. Prezentace se koná ve velkém sále Národního archivu na Chodovci ve středu 10. října 2007 od 13 do 16 hodin.  více »(09.07.07)

Informace o konferenci "Co po nás zbude"
Národní archiv je spolupořadatelem konference "Co po nás zbude", zabývající se archivací elektronických dokumentů a elektronickou spisovou službou.   více »(25.05.07)

Vydán první svazek regestového katalogu pro Národní archiv
Oznámení o vydání nového titulu.   více »(23.05.07)

Nový titul - Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století
Oznámení o vydání nového titulu.   více »(07.05.07)

Nový titul: Berní rula 34 / Kladsko
Oznámení o vydání nového titulu.   více »(28.03.07)

Přehled přírůstků knihovny Národního archivu za rok 2004
Na webových stránkách Národního archivu elektronicky publikován bibliografický soupis "Přehled přírůstků knihovny Národního archivu za rok 2004"   více »(22.02.07)

Nová archivní kulturní památka - soubor nejstarších archiválií k dějinám ČVUT z let 1705-1744
Na konci roku 2006 byla vyhlášena nová archivní kulturní památka z fondu Národního archivu Stará manipulace. Jde o soubor nejstarších archiválií k dějinám Českého vysokého učení technického z let 1705-1744...   více »(22.02.07)

Vydán nový svazek Soupisu židovských rodin v Čechách z roku 1793 (VI./2)
Informace o nově vydané publikaci.   více »(08.02.07)

Do databáze digitalizovaných konskripcí přidáno dalších 42 kartonů !
Policejní přihlášky (konskripce) jsou uloženy v Národním archivu ve fondu Policejní ředitelství Praha jako součást spisů všeobecné registratury tohoto úřadu. Jedná se o autonomní celek čítající 739 evidenčních jednotek (kartonů), což představuje cca 700 000 přihláškových archů převážně z let 1850 - 1914...   více »(30.01.07)

Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2006
Národní archiv zpřístupnil na svých webových stránkách bibliografický soupis "Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2006"  více »(08.01.07)

Zpráva o vědecké konferenci "Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století"
Národní archiv pořádal ve dnech 23. - 24. listopadu 2006 mezinárodní vědeckou konferenci "Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století". Konference se konala ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy, který umožnil konání akce v příjemném prostředí přednáškového sálu v Clam-Gallasově paláci v Husově ulici. Během dvoudenního jednání zaznělo 17 referátů, které byly doplněny diskusí a další rozpravou.  více »(06.12.06)

Nový titul: Archiv České koruny, edice faksimilií, sv. IV/5,6, 1369-1378
Národní archiv vydal v tomto roce další dva svazky IV. dílu edice listin Archivu České koruny z let 1369-1378 (161 světlotiskových tabulí, 119 str. textu). Badatelům tak byla zpřístupněna poslední část listin z období vlády Karla IV., které jsou v tomto archivním fondu uloženy.  více »(20.12.06)

Kurz pro pracovníky spisové služby a podnikových archivů
V letním semestru ak. roku 2006/2007 pořádá katedra pomocných věd historických a archivního studia ve spolupráci se Národním archivem v Praze. Kurz reaguje na změny ve státní správě a v oblasti archivní péče zvláště.  více »(15.12.07)

Oznámení o vypsání veřejné zakázky
Národní archiv pověřený plněním vládního usnesení č. 11/2004 opakovaně vypisuje veřejnou zakázku na vytvoření projektu pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupòování dokumentů v digitální podobě (digitální archiv). Zadávací řízení probíhá formou otevřeného řízení. Zájemci o podání nabídek mohou formulovat své dotazy k zadávací dokumentaci na informační schůzce, která se uskuteční dne 31. 1. 2007 v Národním archivu na Chodovci.  více »(06.12.06)

Dvě čísla Informativního přehledu (25/2006 a 24/2005) na webu NA
Národní archiv na svých stránkách zveřejnil dvě čísla bibliografického soupisu Informativní přehled. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. .  více »(19.01.07)

Přednáška - PROJEKTY ZÁCHRANY ARCHITEKTONICKÉHO A ARCHIVNÍHO DĚDICTVÍ IRÁCKÉ REPUBLIKY
Národní archiv ve spolupráci s Gema Art Group, a. s. a Pobočkou ČIS při Národním archivu si dovolují pozvat na přednášku Ing. Petra Justy a Dr. Ing. Michala Ïuroviče "Projekty záchrany architektonického a archivního dědictví Irácké republiky", která se uskuteční v úterý 30. ledna 2007 v 10.00 hodin v konferenčním sále Národního archivu v Praze - Chodovci..  více »(25.10.06)

Vydáno nové číslo sborníku Historická fotografie
Národní archiv a Muzeum východních Čech v Hradci Králové oznamují vydání šestého ročníku sborníku Historická fotografie, určeného pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky.  více »(20.10.06)

Předání vzácného rukopisu z dějin zednářského řádu
Národní archiv převzal dne 11. října 2006 do úschovy rukopis, který je vzácným dokladem více než dvousetleté tradice působení zednářů v českých zemích. Jedná se o soupis členů Rodomské prefektury zednářského řádu Striktní observance z let 1764-1791.  více »(08.01.07)

Oznámení o zrušení výběrového řízení
Národní archiv zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku "Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupòování dokumentů v digitální podobě" z důvodu vyloučení všech uchazečů z tohoto řízení.  více »(18.10.06)

Pracovní seminář ke struktuře databáze pro projekt "Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu"
Dne 10. října 2006 se v přednáškovém sále Národního archivu uskutečnil pracovní seminář, na němž měli odborníci z obou dalších řešitelských týmů - Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Muzea města Ústí nad Labem - možnost vyjádřit se ke struktuře dokončované databáze adresátů projektu. Koordinátorky projektu z Národního archivu, PhDr. Alena Nosková a PhDr. Zdeòka Kokošková, ve spolupráci s vývojovým pracovníkem systému výpočetní techniky Jiřím Bernasem seznámily kolegy s výsledky úvodního archivního výzkumu.  více »
Výstava - Fotografové ze Sbírky Svazu českých fotografů
Svaz českých fotografů, Národní archiv a a I. český klub fotografů amatérů - Nekázanka zvou k návštěvě výstavy fotografií pořádané ve dnech 22.11. 2006 - 20.12. 2006 v prostorách výstavního sálu Národního archivu v Praze - Chodovci. Výstava je přístupná veřejnosti v pondělí a středu od 10.00 do 18.00 hod, v úterý a ve čtvrtek od 10.00 do 16.00 hod. Návštěvníci budou moci shlédnout výběr z díla významných fotografických .  více »(09.10.06)

IV. Týden zahraničních Čechů (Praha, září 2006)
Informace o v pořadí čtvrtém Týdnu zahraničních Čechů, konaném ve dnech 17. - 22. září 2006 v Praze (v Karolinu a ve Valdštejnském paláci)  více »(05.12.06)

Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv a Národní knihovna ČR pořádají další ročník konference, která se koná s přispěním grantu Ministerstva kultury ČR. Bližší informace a program je k dispozici  zde »(13.09.06)

Vědecká konference - Reflexe a sebereflexe ženy a ženské otázky v 19. století
Národní archiv ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy a Ústavem českých dějin FF UK pořádá ve dnech 23. a 24. listopadu 2006 mezinárodní vědeckou konferenci pod názvem "Reflexe a sebereflexe ženy a ženské otázky v 19. století". Konference se koná v prostorách Archivu hlavního města Prahy, v Clam-Gallasově paláci. K dispozici je aktualizovaný úplný program konference.  více »(15.09.06)

Kolokvium - Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním
Kolokvium pořádané Katedrou pomocných věd historických a archivního studia FF UK ve spolupráci s Archivem hl. města Prahy a Národním archivem ve dnech 26.- 28. října 2006.  více »(01.09.06)

Vybudování restaurátorského pracoviště pro záchranu a konzervaci poškozených vzácných dokumentů Irácké národní knihovny a archivu v Bagdádu
Informace o realizaci projektu programu Pomoci obnově dědictví Irácké republiky, schváleném vládou ČR usneseními č. 757/2004 a 1519/2005, na které měli významný podíl odborníci z Národního archivu. více.  (01.09.06)

Nový 14. svazek sborníku Národního archivu Paginae historiae
Informace o novém čísle sborníku vydávaném Národním archivem. více.  (30.08.06)

Zpráva o vědeckém sympoziu České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů
Ve dnech 27.-28. června 2006 proběhlo v Českých Budějovicích v rámci 23. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění vědecké sympozium nazvané České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů. Jednotlivé referáty přehledově mapovaly bohatství českých i zahraničních archivů a dalších institucí se zaměřením na historii komunit zahraničních Čechů. Jednalo se o představení pramenných celků i jejich aplikaci v konkrétních badatelských tématech. více.  (11.07.06)

České vydání románu Alexandra Dumase st. „Rytíř de Sainte-Hermine”
Literární událostí loòského roku se bezesporu stalo knižní vydání dosud nevydaného románu Alexandra Dumase st. dějově zasazeného do Francie za Napoleona I. Le Chevalier de Sainte-Hermine v pařížském nakladatelství Phébus. Poměrně rozsáhlá část osobního archivu Alexandra Dumase st. je uložena rovněž v Národním archivu ve fondu Rodinný archiv Metternichů, část Francisco-Georgicum.  více »(29.06.06)

Konzervovaná torza písemností autoškoly SS vrácena na zámek ve Zbirohu
Dne 15. června 2006 předali zástupci oddělení péče o fyzický stav archiválií Ing. Hana Paulusová a Benjamin Bartl spolu s vedoucí oddělení státní správy 1918-1945 Národního archivu PhDr. Zdeòkou Kokoškovou a za přítomnosti pracovnice Odboru archivní správy MV ČR PhDr. Lenky Linhartové kastelánovi zámku Zbiroh 19 konzervovaných dokumentů, které původně tvořily součást několika silně znečištěných fasciklů nalezených ve zbirožské studni a odvezených o rok dříve do Národního archivu k bližší identifikaci.  více »(13.06.06)

Pomoc České republiky Irácké národní knihovně a archivu v Bagdádu
Vláda České republiky vládním usnesením č. 1519 z 23. 11. 2005 poskytla peněžitý dar pro vybavení restaurátorského pracoviště Irácké národní knihovny a archivu v Bagdádu.  více »(12.06.06)

Seminář "České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů"
Národní archiv Vás spolu s dalšími pořadateli zve na seminář konaný v rámci mezinárodního kongresu Společnosti pro vědy a umění v Českých Budějovicích ve dnech 27. - 28. června 2006.  více »(29.05.06)

Seminář k 375. výročí příchodu piaristů do českých zemí
Národní archiv ve spolupráci se Společností pro výzkum 18. století AV ČR, Slovanskou knihovnou Národní knihovny ČR, Centrem pro evropskou kulturu Mikulov, Českou křesťanskou akademií, Muzeem Podblanicka, Vyšší odbornou školou a SPŠ elektrotechnickou Františka Křižíka v Praze srdečně zvou na seminář k 375. výročí příchodu piaristů do českých zemí. Seminář se uskuteční 5. června 2006 v přednáškovém sále Národního archivu v Praze-Chodovci.  více.(18.05.06)

Dětský den v Národním archivu 1. 6. 2006
Letos již potřetí pořádá Národní archiv kulturní a sportovní akci pro děti svých zaměstnanců. Tentokrát bude probíhat pod žlutou barvou na téma "učni čarodějné školy". Více informací je k dispozici  zde.(03.05.06)

Fotografie z vernisáže výstavy v Národním archivu
Ve čtvrtek 20.4. 2006 byla slavnostně zahájena výstava "Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech". Výstavu zahájili předseda vlády ČR Jiří Paroubek, náměstek ministra vnitra ČR Vladimír Zeman a ředitelka NA Eva Drašarová. Fotografie z vernisáže jsou k dispozici  zde.(20.3.06)

Výstava "Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech"
Národní archiv ve spolupráci se Moravským zemským archivem Brno-Státním okresním archivem Jihlava připravil výstavu, která se uskuteční ve dnech 21.4. - 21.5. 2006 ve výstavním sále Národního archivu v Praze 4-Chodovci. Na výstavě bude mimo jiné k vidění řada listin Karla IV. a dalších členů dynastie Lucemburků z archivního souboru Archiv České koruny . Výstavu doprovází cyklus pěti přednášek.   více »


(31.3.06)

V provozu nové webové stránky Národního archivu
Národní archiv uvedl dne 31. 3. 2006 do provozu své nové webové stránky. Věříme, že nové řešení umožní všem uživatelům našich stránek rychlou a intuitivní orientaci v novém pracovním prostředí.
(10.3.06)

Uzavření studovny a knihovny Národního archivu v archivní areálu Praha 4-Chodovec
Oznamujeme našim badatelům, že dne 28. 3. 2006 budou z technických důvodů uzavřeny pro veřejnost studovna a knihovna Národního archivu v objektu archivního areálu Praha 4-Chodovec dne 28. 3. 2006.
(15.12.05)

Informace o výstavě "Zlaté časy médií" v Národním muzeu
V Národním muzeu v Praze byla 25. listopadu 2005 otevřena výstava Zlaté časy médií, která představuje minulost a současnost působení periodického tisku, rozhlasu, televize a internetu v českých zemích. Dokumenty a fotografie vybíral tým autorů i z fondů a sbírek Národního archivu. Výstava potrvá do konce března 2006.
více »
(09.02.06)

Výroční konference ČIS
Pozvánka na výroční konferenci pobočky České informační společnosti při Národním archivu, která se koná v úterý dne 21. února 2006 od 13.30 hod ve studovně 1. oddělení Národního archivu, Milady Horákové 133, Praha 6. Předcházet bude od 10.30 návštěva výstavy "Praha-Vídeò-Bratislava v diplomacii 1920-2005" v Toskánském paláci na Hradčanském náměstí 5.
více »
(01.02.06)

Uzavření studovny v Dejvicích 21. 2. 2006
Národní archiv oznamuje badatelům, že dne 21. 2. 2006 budou z technických důvodů uzavřeny studovna a knihovna 1. oddělení archivu v objektu na třídě Milady Horákové v Praze 6 - Dejvicích.
(28.06.05)

NA poskytuje podklady dle zák. č.203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa.
více »
Archiv zpráv z let 2002 - 2005


Archiv zpráv z let 2002 - 2005 je umístěn v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací, funkčnost všech odkazů ani validita zdrojového kódu nejsou v této části zaručeny!

Archiv zpráv z let 2002 - 2005 na starých stránkách archivu   Vstoupit do archivu zpráv v archivu starých webových stránek »
na začátek stránky»