O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Uzavření badatelny

Badatelna Národního archivu v Praze-ChodovciBadatelna a čítárna knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na tř. Milady Horákové (1. oddělení) a badatelna Státního oblastního archivu v Praze budou od 22. do 30. prosince 2011 z provozních důvodů uzavřeny. Ve středu 21. prosince 2011 bude provozní doba badatelen ukončena v 16 hodin.

Děkujeme za pochopení.

PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu


PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. ředitel Státního oblastního archivu v Praze