Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu


Projekt, který vychází z vládního usnesení č. 1081 ze dne 24. 8. 2005 a jehož řešitelem je Ústav pro soudobé dějiny AV ČR spolu s Národním archivem a Muzeem města Ústí nad Labem, se zaměřuje na aktivní odpůrce nacismu, kteří byli v poválečné ČSR perzekvováni na základě opatření uplatňovaných proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu. Jeho úkolem je zejména navázání kontaktu s vymezeným okruhem osob doma i v zahraničí, zdokumentování jejich životních osudů, zařazení tématu do historického kontextu a přiblížení výsledků výzkumu široké veřejnosti.

Více informací k projektu je k dispozici na webových stránkách Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR