O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Paginae historiae 16 (2008)

Obálka publikace Národní archiv oznamuje vydání nového čísla periodika Paginae historiae. Sborník Národního archivu. Nový svazek sborníku Paginae historiae obsahuje 12 původních studií založených především na pramenech uložených v Národním archivu. Tematický i chronologický záběr sborníku je široký; z obsahu upozorňujeme na diplomatickou analýzu dekretů předbělohorské české kanceláře, studii o postavení královských rychtářů ve věnných městech v předbělohorském období nebo zpracování dějin Poštovního muzea v Praze v letech 1918–1938. V oddílu Materiály je otištěno mj. pokračování edice pramenů k zatčení a vyšetřování generálů Rudolfa Viesta a Jána Goliana nebo soupis heraldických vyobrazení ve fondu Salbuchy (jejich kompletní reprodukce přináší CD-ROM, který je přílohou tohoto čísla sborníku). V závěrečné části jsou otištěny zprávy o aktivitách Národního archivu v uplynulém roce.Informace o titulu:

Název: Paginae historiae. Sborník Národního archivu, 16 (2008)
Vydal: Národní archiv, Praha 2008
Cena: 584 Kč