O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Pamětní knihy (nejen) železničních stanic na internetu

Národní archiv zveřejnil prostřednictvím portálu Badatelna.eu digitalizovaný archivní soubor Sbírka staničních kronik. Digitalizovanými archiváliemi jsou opisy a originály více než 1400 pamětních knih železničních stanic, v malé míře služeben automobilové dopravy a letiště Senožaty, vše z let 1923-1952, výjimečně až 1961. Jsou zde zastoupeny železniční stanice z území dnešní České republiky včetně pohraničních přechodových stanic za hranicemi a také opisy a originály kronik z Podkarpatské Rusi z let 1923-1938. Při této příležitosti se konal 10. března 2016 v Národním archivu seminář, který představil nejen digitalizaci, ale také fenomén železničních pamětních knih (prezentace ke stažení):

Semináře se zúčastnilo více než sto zájemců o nevšední archivní pramen k obecné i oborové historii. Průběh semináře popsal webový portál vlaky.net. Informace o akci se objeví také v příštím pořadu magazínu Pozor vlak!.