Seminář "České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů"


Komise pro dějiny krajanů, FF UP Olomouc
Národní archiv, Praha
Krajanská knihovna Náprstkova muzea, Praha
ve spolupráci se Státním okresním archivem České Budějovice


si Vás dovolují pozvat k účasti na semináři


"České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů"


která se uskuteční v rámci 23. mezinárodního kongresu Společnosti pro Vědy a Umění


v Českých Budějovicích ve dnech 27. - 28. června 2006.Jednání prvního dne (27. 6. 2006) probíhá v budově Státního okresního archivu České Budějovice, Rudolfovská 40, České Budějovice a jednání druhého dne (28. 6. 2006) v budově Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice - Čtyři Dvory, místnost B 1.


Kontakty:

Jiří Křesťan, Národní archiv, Archivní 4, 149 01 Praha 4; tel.: 974 847 422, e-mail: J.Krestan@seznam.cz

Milena Secká, Náprstkovo muzeum, Betlémské nám. 1, 110 00 Praha 1; tel.: 224 497 513, e-mail: bibl.npm@aconet.cz
Podrobný program semináře je k dispozici ke stažení zde

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (36 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF »  (52 kB)