O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Nová archivní kulturní památka - soubor nejstarších archiválií k dějinám ČVUT z let 1705-1744

Ukázka ze souboru Na konci roku 2006 byla vyhlášena nová archivní kulturní památka z fondu Národního archivu Stará manipulace. Jde o soubor nejstarších archiválií k dějinám Českého vysokého učení technického z let 1705-1744.

Soubor archiválií uložených v Národním archivu ve fondu Stará manipulace pod sign. L 42/2, fol. 1-164 obsahuje dokumenty z let 1705-1744 týkající se vzniku a několika prvních desetiletí inženýrské výuky – profesury inženýrství (neoficiálně zvané též Ingenieur Collegium, Institutum fortificatorium) v Praze. Jedná se o jedinečné dokumenty k nejstaršímu období dějin Českého vysokého učení technického. České vysoké učení technické v Praze je přímým nástupcem tohoto „collegia“, označovaného koncem 18. století jako „stavovská inženýrská škola“, jež mělo své pokračování v polytechnickém ústavu (Lehranstalt, Polytechnisches Institut) vzniklém reorganizací staré školy na začátku 19. století (1803). Od roku 1863 byl ústavem s dvojjazyčnou výukou, v roce 1869 byl rozdělen na dva – český a německý. Český polytechnický ústav (1869-1879), resp. Česká škola technická (1879-1920) přijala v rámci své reorganizace název České vysoké učení technické v Praze a až do roku 1875 byla zemskou institucí. Soubor obsahuje text návrhu Christiana Josefa Willenberga na zřízení inženýrské profesury spolu se žádostí o jmenování profesorem adresovanou císaři (1705), záznamy o jeho přezkoušení dvorskou válečnou radou a jmenování císařským inženýrem (1706), reskript císaře Josefa I. nařizující sněmovním komisařům jednat s Willenbergem o zřízení výuky (1707), Willenbergovu opětovnou žádost císaři a stavům (1716), reskript Karla VI. připomínající nesplněné přání císaře z roku 1707 a přikazující urychlenou nápravu (1716-1717), Willenbergův studijní program (1717), dekret zemských stavů o zřízení profesury a o jmenování Willenberga profesorem (1717), průběžné zprávy o průběhu teoretického i praktického vyučování, o posluchačích, o postavení a platech profesorů (1717-1744), návrh na reformu výuky (1725-1726), dokumenty o kontaktech profesorů inženýrství s univerzitou (1718, 1724). Dokumenty tohoto souboru dokládají mnohaletý a ve své době zcela výjimečný proces vedoucí ke zřízení profesury a zahájení výuky. Jsou zásadními prameny vypovídajícími o jejím vzniku a organizaci, obsahu a podmínkách výuky a jejím rozvoji v průběhu 1. čtvrtiny 18. století pod vedením prvních dvou profesorů jmenovaných zemskými stavy – Christianem Josefem Willenbergem (1718-1726) a Ferdinandem Janem Schorem (1726-1767). Jsou jedinými dokumenty zachycujícími okolnosti vzniku a nejstarší historii ČVUT v České republice.

Ukázky ze souboru


Návrh Christiana Josefa Willenberga na zřízení inženýrské profesury spolu se žádostí o jmenování profesorem adresovaný císaři  30.1. 1705. NA, SM, sign. L 42/2, fol. 1r, 2v

Návrh Christiana Josefa Willenberga na zřízení inženýrské profesury spolu se žádostí o jmenování profesorem adresovaný císaři 30.1. 1705. NA, SM, sign. L 42/2, fol. 1rNávrh Christiana Josefa Willenberga na zřízení inženýrské profesury spolu se žádostí o jmenování profesorem adresovaný císaři  30.1. 1705. NA, SM, sign. L 42/2, fol. 1r, 2v

Návrh Christiana Josefa Willenberga na zřízení inženýrské profesury spolu se žádostí o jmenování profesorem adresovaný císaři 30.1. 1705. NA, SM, sign. L 42/2, fol. 2vDekret zemských stavů o zřízení profesury a o jmenování Christiana Josefa Willenberga profesorem, Praha, 4.6. 1717. NA, SM, sign. L42/2, fol. 41r

Dekret zemských stavů o zřízení profesury a o jmenování Christiana Josefa Willenberga profesorem, Praha, 4.6. 1717. NA, SM, sign. L42/2, fol. 41r