O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Nová publikace - K dějinám poštovnictví v Čechách 1722-1918(1930)

Obálka publikace Národní archiv oznamuje vydání sborníku studií "K dějinám poštovnictví v Čechách 1722-1918(1930)", vydaný při příležitosti životního jubilea dlouholeté archivářky Národního archivu Alexandry Špiritové. Sborník sestává ze studií jubilantky k tématu dějin pošt a poštovní správy v Čechách od počátku 18. do počátku 20. století včetně tří dosud nepublikovaných prací a uzavírá jej studie současného správce fondů Národního archivu z oblasti ústřední správy dopravy a spojů po roce 1918 ing. Miroslava Kunta.Informace o titulu:

Název: Alexandra Špiritová, K dějinám poštovnictví v Čechách 1722-1918(1930)
K vydání připravili: Miroslav Kunt, Jan Kahuda
Vydal: Národní archiv, Praha 2007
Cena: 195 Kč