Konzervovaná torza písemností autoškoly SS vrácena na zámek ve Zbirohu

Dne 15. června 2006 předali zástupci oddělení péče o fyzický stav archiválií Ing. Hana Paulusová a Benjamin Bartl spolu s vedoucí oddělení státní správy 1918-1945 Národního archivu PhDr. Zdeňkou Kokoškovou a za přítomnosti pracovnice Odboru archivní správy MV ČR PhDr. Lenky Linhartové kastelánovi zámku Zbiroh 19 konzervovaných dokumentů, které původně tvořily součást několika silně znečištěných fasciklů nalezených ve zbirožské studni a odvezených o rok dříve do Národního archivu k bližší identifikaci.

Vzhledem k předpokládané nízké vypovídací hodnotě i ke špatnému fyzickému stavu písemností neprojevil v červnu 2005 Vojenský historický archiv, do něhož by dokumenty patřily, zájem o jejich trvalé uložení. Konzervátoři Národního archivu se proto rozhodli některé dokumenty oddělit ze slepených bloků novou metodou a zakonzervovat. Vlhkem spojené písemnosti byly v první fázi vydesinfikovány, poté bylo použito ultrazvukové tužky k jejich rozlistování. Tuto metodu měli možnost vyzkoušet při své praxi i pražští studenti Střední průmyslové školy grafické. Devatenáct nejlépe dochovaných dokumentů bylo v závěru adjustováno do inertních polyesterových folií a následně předáno k archivnímu výzkumu.

Při odborné archivní expertize bylo potvrzeno, že se ve všech případech jedná o dokumenty ze spisovny jednoho původce, tj. velitelství autoškoly SS I(SS-Kraftfahrschule I), která do Zbirohu přesídlila v říjnu 1944 z Vídně. Jednalo se např. o personálie příslušníků SS zmíněné jednotky, průkazy žáků autoškoly, dodací listy a účtenky k různým součástkám pro motorová vozidla firem sídlícím na území celé Říše. Dále tvořily součást registratury i dobové tisky – vojenské sbírky nařízení obsahující i tištěné seznamy zemřelých, pohřešovaných, vyznamenaných apod. Všechny zkoumané písemnosti pocházely z vídeňského období existence autoškoly SS, konkrétně bylo možné ohraničit dobu jejich vzniku lety 1941-1943.

Ošetřené dokumenty i desinfikované nerozlistované fascikly tak mohou spolu s dalšími nálezy ze studně zbirožského zámku dokreslovat nejnovější dějiny této významné historické památky.


Obrazové přílohy

1944, 14.říjen, Berlín
Rozkaz vrchního velitelství SS v Berlíně o přeložení autoškoly SS I na Zbiroh.
NA, fond NSM, sign. 110-7-65, fol. 22


1944, 22.listopad, zámek Zbiroh
Žádost velitele autoškoly SS o nástupní přijetí u německého státního ministra K. H. Franka.
NA, fond NSM, sign. 110-7-65, fol. 21

Související informace v dalších rubrikách webu


Původní zpráva o nálezu dokumentů z roku 2005


Jinde na internetu


Zámek Zbiroh - webové stránky