O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Vydán první svazek regestového katalogu pro Národní archiv

Po více než třicetileté náročné přípravě bylo v rámci základní ediční řady diplomatických pramenů českého středověku Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. – 1419 aug. 16.) zahájeno vydávání V. dílu této řady, který je věnován fondům Národního archivu. V rámci ediční řady je postupně formou regestů editován listinný materiál z období vlády Václava IV. (1378–1419) dochovaný v originálech nebo opisech v příslušném archivu. Vzhledem k rozsáhlým fondům Národního archivu byl zmíněný díl rozdělen na dvě části (listiny z 36 klášterních archivů, listiny z ostatních archivních souborů). Právě vydaný svazek obsahuje regesta listin z klášterních archivů z let 1378–1397 (celkem 595 ks), v letošním roce bude vydán ještě druhý svazek dovedený do roku 1419, vydání první části pak ukončí společný rejstřík. Editory díla jsou emeritní pracovníci Národního archivu PhDr. Karel Beránek a Věra Beránková, prom. hist., kteří na tomto projektu pracovali více než 30 let. Při rozsáhlé heuristice byl proveden průzkum fondů archivu, včetně novějších kopiářů, register a dalších úředních knih, které mohou přinášet opisy listinného materiálu. Vydání díla se ujalo nakladatelství Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury, v Praze.

Cena svazku je 441 Kč.


(Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. – 1419 aug. 16.), tomus V. Fontes Archivi Nationalis. Pars I. Litterae monasteriorum, fasciculus 1 (1378–1397), edd. Karel Beránek – Věra Beránková, Scriptorium, Praha 2006)