O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Nová publikace - Berní rula 34 / Kladsko

Obálka publikace Národní archiv připravil k vydání druhou část šestého svazku Soupisu židovských rodin v Čechách z roku 1793. Z technických důvodů bylo nuté závěrečný šestý svazek edice rozdělit do dvou částí (VI/1, VI/2). Obsahem šestého svazku jsou dva soupisy - soupis pražských familiantů z roku 1792 a soupis pražských židovských rodin z roku 1794. Součástí šestého svazku jsou také dodatky a zpřesňující údaje vztahující se k prvním pěti svazkům, které byly krajskými úředníky doplněny po uzavření jednotlivých sopisů v průběhu druhé poloviny roku 1793, připojen je přehled errat k předchozím svazkům a podrobnější soupis literatury včetně rekapitulace použitých pramenů. V závěrečném svazku čtenář najde také generální rejstříky ke všem svazkům (jmenný a místní) a ilustrativní mapky podávající základní přehled lokalit, v nichž bylo usazeno židovské obyvatelstvo.


Informace o titulu:

Název: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, VI/2, Praha 1792, Praha 1794
Editor: Ivana Ebelová
Vydal: Národní archiv, Praha 2006
Cena: 180 Kč