O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

PRACOVALI PRO TŘETÍ ŘÍŠI

Národní archiv si Vás dovoluje pozvat na prezentaci edice dokumentů s názvem

 

PRACOVALI PRO TŘETÍ ŘÍŠI


Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava pro válečné hospodářství Třetí říše (1939–1945)
Editoři: Zdeňka Kokošková– Jaroslav Pažout – Monika Sedláková

Historický úvod: Stanislav Kokoška Prezentace se uskuteční v úterý 18. října 2011 od 14.00 hodin v přednáškovém sále Národního archivu v Praze 4, Archivní 4.

Program:

1) Úvodní slovo ředitelky Národního archivu PhDr. Evy Drašarové, CSc. a ředitele Česko-německého fondu budoucnosti PhDr. Tomáše Jelínka

2) Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech druhé světové války, historický exkurz (PhDr. Stanislav Kokoška)

3) Představení projektu Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava (PhDr. Zdeňka Kokošková)

4) Seznámení s výstupy z projektu – edicí dokumentů a webové výstavy (PhDr. Jaroslav Pažout, PhD. a Mgr. Monika Sedláková)

5) Vzpomínky zástupců bývalých nuceně nasazených Přestávka na kávu

6) Tematické ukázky z dobových filmových týdeníků a filmu Ročník jednadvacet Při prezentaci bude publikace prodávána za sníženou cenu.

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (479 kB)