Pomoc České republiky Irácké národní knihovně a archivu v Bagdádu

Vláda České republiky vládním usnesením č. 1519 z  23. 11. 2005 poskytla peněžitý dar pro vybavení restaurátorského pracoviště Irácké národní knihovny a archivu v Bagdádu. Naplněním tohoto vládního usnesení byla pověřena společnost GEMA ART GROUP a.s.,. Společnost GEMA ART GROUP požádala o spolupráci Národní archiv. Pracovníci Oddělení péče o fyzický stav archiválií.vypracovali podrobnou studii a podklady pro vybavení a vybudování pracoviště v Iráku potřebnou technikou a materiálem. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace v Bagdádu je však velmi nepřehledná a případný pobyt českých odborníků by byl velmi riskantní, bylo rozhodnuto vybudovat a zprovoznit pracoviště v kurdském městě Arbil na místní universitě, která pro tento účel již vyčlenila a připravila dvě místnosti. Pracovníci Národního archivu budou zajišťovat nejen zprovoznění všech technologií, ale též školení iráckých pracovníků přímo v Arbilu. Restaurátorský kurz bude zaměřen především na archiválie Irácké národní knihovny a archivu v Bagdádu, které byly poničeny požárem a následným zásahem hasičů v roce 2003. Projekt navazuje na tří měsíční školení iráckých restaurátorů v České republice, které proběhlo koncem roku 2004 v  Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli a Národním archivu v Praze.

Michal Ďurovič, vedoucí 10. oddělení Národního archivu


 
Pohled na město Arbil
Citadela v městě Arbil