O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Národní archiv a materiál eJustice

Národní archiv se ve spolupráci s Ministerstvem vnitra několikrát během podzimu roku 2015 vyjádřil k dílčím otázkám resortní strategie pro rozvoj eJustice. Ministerstvo spravedlnosti bez ohledu na tato vyjádření předložilo materiál k projednání do vlády.

Je potřeba konstatovat, že Resortní strategie pro rozvoj eJustice není v souladu s platnými předpisy v oblasti spisové služby, archivnictví a elektronických dokumentů. Protože Národní archiv není připomínkovým místem a Ministerstvo vnitra tyto zásadní připomínky vůči materiálu Ministerstva spravedlnosti neuplatnilo, dovolujeme si je zveřejnit . Dále připojujeme ještě předcházející související stanovisko Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra k uvedenému tématu , jež vzniklo z podnětu Národního archivu.