O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Zahraniční cesty pracovníků archivu


2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

Švýcarsko - Bazilej, PhDr. Ing. Milan Vojáček, PhD., Mgr. Zbyšek Stodůlka, 27. .2 - 1. 3. 2017

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Švýcarska, kterou ve dnech 27. února až 1. března 2017 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček a PhD., Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem účasti na konferenci a konzultace v oblasti digitální archivace.

  Dokument ve formátu PDF » (258 kB)Rok 2016

Polsko - Toruň, Bydhošť, Mgr. Adam Zítek, 5. - 10. 12. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 5. až 10. prosince 2016 vykonal Mgr. Adam Zítek za účelem výzkumu v Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku Delegatura v Bydgoszczy, Archiwum Państwowe w Toruniu, Archiwum Państwowe w Bydgoczyczy, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek a seznámení se s působností polských archivů a archivní praxí.

  Dokument ve formátu PDF » (180 kB)

Rakousko - Vídeň, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Mgr. Jan Kahuda, 21. - 25. 11. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 21. až 25. listopadu 2016 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. a Mgr. Jan Kahuda za účelem ediční přípravy vzpomínek Karla Kazbundy, Z jištění pramenů a literatury k životopisu Františka Ladislava Riegra.

  Dokument ve formátu PDF » (180 kB)

Slovensko - Bratislava, Mgr. Pavel Koblasa, Mgr. Pavla Lutovská, 8. - 10. 11. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 8. až 10. listopadu 2016 vykonali Mgr. Pavel Koblasa a Mgr. Pavla Lutovská, za účelem aktivní účast na odborné konferenci.

  Dokument ve formátu PDF » (140 kB)
  Příloha ve formátu PDF » (159 kB)

Slovensko - Bratislava, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.; Ing. Miroslav Kunt, Bc. Jiří Bernas, Mgr. Zbyšek Stodůlka, 24. - 25. 10. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 24. až 25. října 2016 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.; Ing. Miroslav Kunt, Bc. Jiří Bernas, Mgr. Zbyšek Stodůlka, za účelem seznámení s digitálním archivem MV SR.

  Dokument ve formátu PDF » (180 kB)

Německo - Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková, 23. - 28. 10. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itále, kterou ve dnech 23. až 28. října 2016 vykonaly PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková za účelem studijního pobytu v rámci IP - Nacistická okupační správa v PČM a její představitelé

  Dokument ve formátu PDF » (207 kB)

Německo - Berlín, PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Matěj Trepeš, 17. - 21. 10. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 17. až 21. října 2016 vykonali PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Matěj Trepeš za účelem konzultace ke spisové službě a předarchivní péči na spolkovéúrovni (Bundesarchiv Berlin) a zemské úrovni (Landesarchiv Berlin

  Dokument ve formátu PDF » (207 kB)

Budapešť - Maďarsko, Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová, 16. - 19. 10. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Maďarska, kterou ve dnech 16. až 19. října 2016 vykonaly Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku International Centre for Archival Research (ICARUS) a projektu EU Community as Opportunity (CO:OP)

  Dokument ve formátu PDF » (207 kB)

Rakousko - Vídeň, PhDr. Tereza Pluskalová, 10. - 14. 10. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 10. až 14. října 2016 vykonala PhDr. Tereza Pluskalová za účelem výzkumu na téma Strakova akademie ve fondu Studienhofkommission Všeobecného správního archivu Rakouského státního archivu ve Vídni

  Dokument ve formátu PDF » (207 kB)

Slovensko - Martin Mgr. Soňa Ambrožová, Bc. Jiří Bernas, Mgr. Martin Šuraba, Ing. Jaroslav Horáček, 3. - 5. 10. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 3. až 5. října 2016 vykonali Mgr. Soňa Ambrožová, Bc. Jiří Bernas, Mgr. Martin Šuraba, Ing. Jaroslav Horáček za účelem konzultace k národnímu projektu Digitálna knižnica a Digitálny archív financovaného z prostředků EU.

  Dokument ve formátu PDF » (207 kB)

Itálie - Florencie Mgr. Jan Kahuda, Mgr. Pavel Koblasa, 1. - 8. 10. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itále, kterou ve dnech 1. až 8. října 2016 vykonali Mgr. Jan Kahuda, Mgr. Pavel Koblasa za účelem pokračování výzkumu souvislostí mezi Rodinným archivem toskánských Habsburků a fondy Státního archivu ve Florencii

  Dokument ve formátu PDF » (207 kB)

USA - New York Mgr. Zora Machková, 18. 9. 2016 – 6. 10. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Spojených států Amerických, kterou ve dnech 18. záři až 6. října 2016 vykonala Mgr. Zora Machková za účelem podchycení a uchování archivního a kulturního dědictví Sokolu New York a Bohemian Benevolent and Literary Association (BBLA)

  Dokument ve formátu PDF » (207 kB)

Německo - Koblenz PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D, Mgr. Zbyšek Stodůlka, 27. - 30. 9. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 27. až 30. záři 2016 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D a Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem účasti na konferenci: 86. Deutscher Archivtag

  Dokument ve formátu PDF » (207 kB)

Vídeň, - Rakousko PhDr. Eva Gregorovičová, 16. - 30. 9. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 16. až 30. záři 2016 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem projektu GA ČR reg. č . 16-25192S: Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915). Život a dílo vědce a cestovatele

  Dokument ve formátu PDF » (207 kB)

Rakousko - Vídeň PhDr. Tomáš Kalina, 12. - 16. 9. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 12. až 16. záři 2016 vykonal PhDr. Tomáš Kalina za účelem výzkumu knih poštovních tras k připravované edici

  Dokument ve formátu PDF » (207 kB)

Slovinsko - Ljubljana Bc. Blanka Hnulíková, 12. - 16. 9. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Slovinska, kterou ve dnech 12. až 16. záři 2016 vykonala Bc. Blanka Hnulíková za účelem vedení odborného workshopu v Lublani.

  Dokument ve formátu PDF » (207 kB)

Německo - Mnichov PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. František Frňka, 12. - 16. 9. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 12. až 16. záři 2016 vykonali PhDr. Pavel Dufek a Ph.D., Mgr. František Frňka za účelem vystavení a publikace archivních dokumentů k československo-německým hospodářským vztahům ve 20. století - archivní výzkum, úřední jednání s vedením Státních bavorských archivů (Staatliche Archive Bayerns.)

  Dokument ve formátu PDF » (207 kB)

Polsko - Varšava Mgr. Adam Zítek, 11. - 18. 9. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 11. až 18. záři 2016 vykonal Mgr. Adam Zítek za účelem účasti na X. letní škole moderní historie Ústavu národní paměti (X Letnia Szkoła Historii Najnowszej Instytutu Pamięci Narodowej

  Dokument ve formátu PDF » (207 kB)

Rakousko - Vídeň, Mgr. Pavel Koblasa, 25. - 29. 7. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 25. až 29. července 2016 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem studiem archivních fondů ke správě císařských statků.

  Dokument ve formátu PDF » (207 kB)

Německo - Berlín, doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., 10. - 15. 7. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 10. až 15. července 2016 vykonal doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. za účelem studijního pobyt v rámci IP – Nacistická okupační správa v PČM a její představitelé.

  Dokument ve formátu PDF » (139 kB)

Německo - Berlín, PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D. 23. - 24. 6. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 23. až 24. června 2016 vykonal PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D. za účelem aktivní účasti na mezinárodní konferenci k 40. výročí dělnických a komunistických stran ve východním Berlíně (1976).

  Dokument ve formátu PDF » (207 kB)

Chorvatsko - Záhřeb, Daruvar, Mgr. Zora Machková, Ph.D. 17. - 26. 6. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska, kterou ve dnech 17. až 26. června 2016 vykonala Mgr. Zora Machková za účelem dlouhodobé spolupráce s krajanskou komunitou v Chorvatsku, konkrétně zaměřená na podchycení nových přírůstků a dopracování soupisu bohemik, průzkum archiválií souvisejících s krajanskými fondy v Národním archivu a pomoc krajanům při u chování českého archivního dědictví.

  Dokument ve formátu PDF » (199 kB)

Německo - Drážďany, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.; Mgr. Zbyšek Stodůlka, Ph.D. 14. 6. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 14. června 2016 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček a Ph.D.; Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem účasti na konferenci Nestor-Praktikertag.

  Dokument ve formátu PDF » (148 kB)

Německo - Berlín, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. František Frňka, Mgr. David Hubený, 13. - 17. 6. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 13. až 17. června 2016 vykonali PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.; Mgr. František Frňka a Mgr. David Hubený za účelem přípravy výstavy Československo-německé hospodářské vztahy ve 20. století a doprovodné publikace.

  Dokument ve formátu PDF » (164 kB)

Polsko - Varšava, Mgr. Dorota Müllerová, PhDr. Alena Šimánková, Mgr. Karolína Šimůnková, 31. 5. - 2. 6. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 31. května až 2. června 2016 vykonaly Mgr. Dorota Müllerová, PhDr. Alena Šimánková a Mgr. Karolína Šimůnková za účelem komparace polské legislativní úpravy a archivní praxe při zpřístupňování archiválií s chráněnými údaji (zejména osobní a citlivé údaje žijících osob).

  Dokument ve formátu PDF » (204 kB)

Švédsko - Visby, Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová, 22. - 26. 5. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Švédska, kterou ve dnech 22. až 26. května 2016 vykonaly Mgr. Jitka Křečková a Mgr. Kateřina Zenklová za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku International Centre for Archival Research (ICARUS) a projektu EU Community as Opportunity (CO:OP).

  Dokument ve formátu PDF » (208 kB)

Švýcarsko - Uitikon Waldegg/Zürich, Mgr. Zora Machková, Ph.D. 19. - 24. 5. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Švýcarska, kterou ve dnech 19. až 24. května 2016 vykonala Mgr. Zora Machková, Ph.D. za účelem pomoci při výběru archiválií pana Arnošta Jokla (významného představitele krajanského spolkového života ve Švýcarsku) a příprava vybraných archiválií na jejich transport do ČR. Jedná se o naplnění smlouvy čj. NA-131-1/06-2015 uzavřené na velvyslanectví v Bernu mezi ředitelkou Národního archivu a Svazem spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku a panem Jaroslavem Joklem o převzetí archiválií Arnošta Jokla.

  Dokument ve formátu PDF » (199 kB)

Polsko - Sopoty, PhDr. Markéta Novotná 19. - 21. 5. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 19. až 21. května 2016 vykonala PhDr. Markéta Novotná za účelem účasti a vystoupení na mezinárodní interdisciplinární konferenci Historia- Interpretacja- Reprezentacja

  Dokument ve formátu PDF » (162 kB)
  Informace o konferenci ve formátu PDF » (491 kB)

Rakousko - Vídeň, PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D. 18. - 22. 4. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 18. až 22. dubna 2016 vykonal PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D. za účelem průzkumu fondů Rakouského státního archivu k československo-rakouským vztahům.

  Dokument ve formátu PDF » (186 kB)

Německo - Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková 3. - 8. 4. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 3. až 8. dubna 2016 vykonaly PhDr. Zdeňka Kokošková a Mgr. Monika Sedláková za účelem Studijního pobytu v rámci vzájemné výměny archivářů ČR a BRD - Nacistická okupační správa v PČM a její představitelé.

  Dokument ve formátu PDF » (186 kB)

Německo - Postupim, Berlín, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Mgr. Zbyšek Stodůlka 29. 2. - 3. 3. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 29. února až 3. března 2016 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček a Ph.D., Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem účasti na zahraniční konferenci a konzultací v oblasti digitální archivace.

  Dokument ve formátu PDF » (179 kB)

Rakousko - Vídeň, Mgr. Libuše Holakovská, Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová 15. - 16. 2. 2016

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 15. až 16. února 2016 vykonaly Mgr. Libuše Holakovská, Mgr. Jitka Křečková a Mgr. Kateřina Zenklová za účelem účasti na zahraniční konferenci.

  Dokument ve formátu PDF » (218 kB)Rok 2015

Rakousko - Vídeň, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.; Mgr. Jan Kahuda, Ph.D., Ph.D. 23. - 27. 11. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 23. až 27. listopadu 2015 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček a Ph.D.; Mgr. Jan Kahuda, Ph.D. za účelem práce na projektu Slovník představitelů politické správy 1850–1918; příprava monografie Policejní konskripce – demografická analýza Prahy na přelomu 19. – 20. století; prohloubení spolupráce s Rakouským státním archivem.

  Dokument ve formátu PDF » (246 kB)

Rakousko - Vídeň, Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová, Milan Havelka, 23. - 25. 11. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 23. až 27. listopadu 2015 vykonali Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová a Milan Havelka za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS a projektu CO:OP.

  Dokument ve formátu PDF » (245 kB)

Slovensko - Bratislava, PhDr. Alena Šimánková, Mgr. Karolína Šimůnková 9. - 12. 11. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 9. až 12 listopadu 2015 vykonaly PhDr. Alena Šimánková a Mgr. Karolína Šimůnková za účelem studia archivního fondu Státní soud Bratislava, zejména prezidiálních a správních spisů fondu.

  Dokument ve formátu PDF » (227 kB)

Německo - Drážďany, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Ing. Miroslav Kunt, Mgr. Zbyšek Stodůlka 27. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou dne 27. října 2015 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Ing. Miroslav Kunt a Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem účasti na workshopu Digital Archiving in Czech and German Perspective.

  Dokument ve formátu PDF » (182 kB)

Ukrajina - Berehovo, Mgr. David Hubený, Ph.D., Ph.D. 24. - 30. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Ukrajinu, kterou ve dnech 24. až 30. října 2015 vykonal Mgr. David Hubený za účelem studa spisů k budování československého četnictva na Podkarpatské Rusi v letech 1919–1924 a dalších archiválií z československé éry.

  Dokument ve formátu PDF » (251 kB)

Maďarsko - Budapešť, Mgr. Pavel Koblasa, 20. – 27. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Maďarska, kterou ve dnech 20. až 27. října 2015 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem zpracování archivních fondů ke správě císařských statků.

  Dokument ve formátu PDF » (234 kB)

Slovensko - Bratislava, Mgr. Soňa Ambrožová, Marie Poláčková 19. - 22. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 19. až 22. října 2015 vykonaly Mgr. Soňa Ambrožová a Marie Poláčková za účelem řešení problematiky předarchivní péče u původců s regionálními a detašovanými pracovišti.

  Dokument ve formátu PDF » (217 kB)

Slovensko - Bratislava, Ing. Miroslav Kunt, Markéta Vacková 19. - 22. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 19. až 22. října 2015 vykonali Ing. Miroslav Kunt a Markéta Vacková za účelem práce v rámci projektu Typologie původců archiválií, historické korporace (INTERPI).

  Dokument ve formátu PDF » (254 kB)

Itálie - Florencie, Mgr. Jan Kahuda, Ph.D. 17. - 24. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 17. až 24. října 2015 vykonal Mgr. Jan Kahuda, Ph.D. za účelem pokračování v systematickém průzkumu fondů Státního archivu ve Florencii a zjištění jejich vztahu k fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků.

  Dokument ve formátu PDF » (245 kB)

Německo - Drážďany, Lipsko, Výmar, PhDr. Zdeňka Kokošková 12. - 16. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 12. až 16. října 2015 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem studijního pobytu v rámci projektu NAKI-INTERPI – Nacistická okupační správa v Protektorátu Čechy a Morava.

  Dokument ve formátu PDF » (197 kB)

Maďarsko - Budapešť, Mgr. Pavel Koblasa, 7. – 16. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Maďarska, kterou ve dnech 7. až 16. října 2015 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem výzkumu korporativních entit z období 1848–1918

  Dokument ve formátu PDF » (235 kB)

Rakousko - Vídeň, PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D. 5. - 9. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 5. až 9. října 2015 vykonal PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D. za účelem průzkumu fondů k dějinám německých politických stran v Československu.

  Dokument ve formátu PDF » (254 kB)

Polsko - Varšava, Mgr. Zbyšek Stodůlka, Mgr. Martin Šisler 4. - 10. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 4. až 10. října 2015 vykonali Mgr. Zbyšek Stodůlka a Mgr. Martin Šisler za účelem konzultace problematiky předarchivní péče, hodnocení dokumentů, výběru archiválií, výkonu spisové služby u veřejnoprávních původců s celostátní působností a stavu připravenosti digitálního archivu v Polsku.

  Dokument ve formátu PDF » (292 kB)

Spojené státy americké - Cedar Rapids, Mgr. Lucie Rajlová, DiS 1. - 29. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do USA, kterou ve dnech 1. až 29. října 2015 vykonala Mgr. Lucie Rajlová, DiS za účelem výpomoci s roztříděním a inventarizací archivních dokumentů a vyhotovením soupisu knižních publikací a následného výběru děl v českém či slovenském jazyce k digitalizaci. Cesta se uskutečnila na žádost americké strany, neboť v NCSML nepracuje odborný archivář či historik, který by uměl psát a číst v českém jazyce.

  Dokument ve formátu PDF » (62 kB)

Slovinsko - Lublaň, PhDr. Jan Krlín, Ph.D. 21. - 25. 9. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Slovinska, kterou ve dnech 21. až 25. září 2015 vykonal PhDr. Jan Krlín, Ph.D. za účelem pokračování výzkumu bohemik z období kolem 1. světové války v materiálech bývalých rakouských ministerstev předaných Slovinsku, ale i v jiných archivních fondech a dále za účelem upevnění kontaktů se slovinskými archiváři.

  Dokument ve formátu PDF » (249 kB)

Itálie - Řím, PhDr. Alena Pazderová 18. 9. - 5. 10. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itále, kterou ve dnech 18. září až 5. října 2015 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem zahraniční studijní cesty v rámci kulturní dohody s Itálií.

  Dokument ve formátu PDF » (305 kB)

Slovinsko - Lublaň, Blanka Hnulíková 13. - 18. 9. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Slovinska, kterou ve dnech 21. až 25. září 2015 vykonala Blanka Hnulíková za účelem vedení odborného workshopu.

  Dokument ve formátu PDF » (723 kB)

Německo - Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, Doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. a Mgr. Monika Sedláková 13. - 18. 9. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 13. až 18. září 2015 vykonali PhDr. Zdeňka Kokošková, Doc. PhDr. Jaroslav Pažout a Ph.D. a Mgr. Monika Sedláková za účelem studijního pobytu v rámci institucionální podpory - Nacistická okupační správa v Protektorátu Čechy a Morava a její představitelé.

  Dokument ve formátu PDF » (200 kB)

Rakousko - Vídeň, PhDr. Jiřina Juněcová 6. - 11. 9. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 6. až 11. září 2015 vykonala PhDr. Jiřina Juněcová za účelem studia ve fondu Úřad nejvyššího dvorského štolby s cílem nalézt písemnosti, které by se týkaly nebo souvisely s bývalým císařským hřebčínem v Kladrubech a jeho pobočkami a získat přehled o registratuře tohoto bývalého dvorského úřadu.

  Dokument ve formátu PDF » (242 kB)

Francie - Paříž, Mgr. Zbyšek Stodůlka 1. - 2. 9. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Francie, kterou ve dnech 1. až 2. září 2015 vykonal Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem účasti na 9. setkání projektu Záznamy, znalosti a paměť napříč generacemi (Records, Knowledge and Memory - RK&M - Across Generations Project)

  Dokument ve formátu PDF » (233 kB)

Německo - Berlín, Mgr. František Frňka, Mgr. David Hubený 31. 8. - 4. 9. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 31. srpna až 4. září 2015 vykonali Mgr. František Frňka a Mgr. David Hubený za účelem přípravy výstavy dokumentů a doprovodné publikace k československoněmeckým hospodářským vztahům ve 20. století.

  Dokument ve formátu PDF » (244 kB)

Rakousko - Vídeň, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Jan Kahuda, Ing. Miroslav Kunt 17. - 21. 8. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 17. až 21. srpna 2015 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Jan Kahuda a Ing. Miroslav Kunt za účelem výzkumu korporativních a jmenných entit z období 1800–1918 a možnosti jejich uplatnění v databázi INTERPI.

  Dokument ve formátu PDF » (271 kB)

Spojené státy americké - New York, Mgr. Zora Machková 17. 8. - 16. 9. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Spojených států amerických, kterou ve dnech 17. srpna až 16. září 2015 vykonala Mgr. Zora Machková za účelem podchycení a uchování archivního a kulturního dědictví Sokolu New York a Bohemian Benevolent and Literary Association (BBLA)

  Dokument ve formátu PDF » (240 kB)

Německo - Koblenc, PhDr. Pavel Dufek, Ph. D., Mgr. František Frňka 2. - 7. 8. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 2. až 7. srpna 2015 vykonali PhDr. Pavel Dufek, Ph. D., Mgr. František Frňka za účelem výzkumu čechoslovakik, především spojených s hospodářskými vztahy československo-německými, a to pro potřeby připravované výstavy k československo-německým hospodářským vztahům.

  Dokument ve formátu PDF » (252 kB)

Německo - Ludwigsburg, PhDr. Zdeňka Kokošková, Ph.D., Mgr. Monika Sedláková 2. - 7. 8. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 2. až 7. srpna 2015 vykonaly PhDr. Zdeňka Kokošková a Mgr. Monika Sedláková za účelem práce na tématu Představitelé nacistické okupační správy v Protektorátu Čechy a Morava.

  Dokument ve formátu PDF » (208 kB)

Rakousko - Vídeň, Mgr. Pavel Koblasa 27. - 31. 7. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 27. až 31. července 2015 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem práce na tématu Archivní fondy ke správě císařských statků.

  Dokument ve formátu PDF » (216 kB)

Německo - Freiburg im Breisgau, PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. 19. - 23. 7. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 19. až 23. července 2015 vykonal PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. za účelem studijního pobytu v rámci institucionální podpory Nacistická okupační správa v Protektorátu Čechy a Morava a její představitelé.

  Dokument ve formátu PDF » (191 kB)

Německo - Duisburg, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., 23. - 25. 6. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 23. až 25. června 2015 vykonal PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. za účelem účasti na workshopu – nestor Praktikertag, certifikace digitálních archivů.

  Dokument ve formátu PDF » (240 kB)

Itálie - Milán, PhDr. Alena Pazderová 12. - 22. 6. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 12. až 22. června 2015 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem kontroly přepisů Specianových listů z roku 1594 v Ambrosiánské knihovně v Miláně (grantový úkol P 405/12/2037).

  Dokument ve formátu PDF » (216 kB)

Bratislava - Slovensko, PhDr. Pavel Dufek, PhD.; Mgr. David Hubený, 7. - 11. 6. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 7. až 11. června 2015 vykonali PhDr. Pavel Dufek PhD. a Mgr. David Hubený za účelem výzkumu v rámci příprav výstavy a publikace k československo-německým hospodářským vztahům ve 20. století.

  Dokument ve formátu PDF » (244 kB)

Německo - Drážďany, PhDr. Zdeňka Kokošková, Ph.D., 1. - 4. 6. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 1. až 4. června 2015 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem studijního pobytu v rámci institucionální podpory - Nacistická okupační správa v Protektorátu Čechy a Morava a její představitelé.

  Dokument ve formátu PDF » (262 kB)

Německo - Drážďany, PhDr. Eva Drašarová, CSc.; PhDr. Zdeňka Kokošková, 1. 6. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou dne 1. června 2015 vykonaly PhDr. Eva Drašarová, CSc. a PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem účasti na setkání pracovníků českých a saských paměťových institucí a regionálních univerzit na Generálním konzulátu České republiky.

  Dokument ve formátu PDF » (273 kB)

Německo - Berlín, PhDr. Alena Šimánková, Mgr. Vlasta Měšťánková, Mgr. Karolína Šimůnková, Ph.D., 25. - 29. 5. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 25. až 29. května 2015 vykonaly PhDr. Alena Šimánková, Mgr. Vlasta Měšťánková a Mgr. Karolína Šimůnková za účelem zajištění ochrany osobních údajů v archivních fondech německých archivů (osobní údaje v mladších archivních fondech – ochrana, zpřístupňování a využívání).

  Dokument ve formátu PDF » (275 kB)

Slovensko - Bratislava, Banská Štiavnica, Mgr. Filip Paulus, 17. - 22. 5. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 17. až 12. května 2015 vykonal Mgr. Filip Paulus za účelem seznámení se s mapovými fondy uloženými ve Slovenském národním archivu a ve Státním ústředním báňském archivu za účelem výměny informací o jejich zpracování.

  Dokument ve formátu PDF » (273 kB)

Německo - Amberg, PhDr. Eva Drašarová, CSc. a PhDr. Zdeňka Kokošková 14. 5. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou dne 14. května 2015 vykonaly PhDr. Eva Drašarová, CSc. a PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem prezentace česko-bavorského archivního průvodce.

  Dokument ve formátu PDF » (191 kB)

Švýcarsko - Bern, PhDr. Eva Drašarová, CSc. (ředitelka NA), Mgr. Zora Machková (6. oddělení NA), Milan Havelka (řidič NA), Zdeňka Kuchyňová (Český rozhlas), 17. - 19. 4. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Švýcarska, kterou ve dnech 17. až 19. dubna 2015 vykonali PhDr. Eva Drašarová, CSc., Mgr. Zora Machková, Milan Havelka a Zdeňka Kuchyňová za účelem slavnostního předání archiválií Svazu spolků Čechů a Slováků žijících ve Švýcarsku.

  Dokument ve formátu PDF » (240 kB)

Rakousko - Vídeň, PhDr. Ing. Milan Vojáček, PhD., Mgr. Zbyšek Stodůlka, 9. - 11. 3. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 9. až 11. března 2015 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček a PhD., Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem účasti na zasedání pracovní skupiny „Archivace spisů z digitálních systémů“.

  Dokument ve formátu PDF » (251 kB)

Španělsko - Mallorca, PhDr. Eva Gregorovičová, 27. 2. - 1. 3. 2015

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Španělska, kterou ve dnech 27. února až 1. března 2015 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem otevření výstavy k životu a dílu arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského.

  Dokument ve formátu PDF » (278 kB)Rok 2014

Německo - Drážďany, PhDr. Zdeňka Kokošková, 1. 12. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou dne 1. prosince 2014 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem práce na projektu výzkumu a vývoje „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ Výzkum korporativních entit z období 1933-1945.

  Dokument ve formátu PDF » (204 kB)

Rakousko - Vídeň, PhDr. Eva Drašarová, CSc. 26. - 28. 11. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 26. až 28. listopadu 2014 vykonala PhDr. Eva Drašarová, CSc. za účelem jednání s vedením Rakouského státního archivu o prezentaci ukončeného projektu Šlechtický archiv, pokračování projektu Slovník představitelů soudní správy 1848–1918 a pokračování v projektu Česko–německých vztahů na sklonku Habsburské monarchie. Výzkum archiválií k Česko–německým vztahům na sklonku Habsburské monarchie – pokračování v ediční řadě Promarněná šance..

  Dokument ve formátu PDF » (214 kB)

Polsko - Varšava, Mgr. Jitka Křečková, doc. Marie Ryantová, 25. - 27. 11. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 25. až 27. listopadu 2014 vykonaly Mgr. Jitka Křečková a doc. Marie Ryantová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) za účelem účasti na semináři Miedzynarodowe projekty digitalizacji i udostepniania zasobu archiwalnego w świetle doświadczeń archiwów polskich i czeskich, konaném ve Varšavě dne 26. 11. 2014 v rámci projektu ENArC.

  Dokument ve formátu PDF » (214 kB)

Rakousko - Vídeň, Mgr. Pavel Koblasa, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., 24. - 28. 11. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 24. až 28. listopadu 2014 vykonali Mgr. Pavel Koblasa a PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. za účelem studijního pobytu v rámci archivní výměny.

  Dokument ve formátu PDF » (190 kB)

Slovinsko - Lublaň, Blanka Hnulíková, 19. - 24. 11. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Slovinska, kterou ve dnech 19. až 24. listopadu 2014 vykonala Blanka Hnulíková za účelem vedení odborného workshopu a exkurze v institucích v Lublani.

  Dokument ve formátu PDF » (667 kB)
  Příloha 1 ve formátu PDF » (182 kB)
  Příloha 2 ve formátu PDF » (152 kB)
  Příloha 3 ve formátu PDF » (318 kB)

Rakousko - Vídeň, Mgr. Jan Kahuda, PhDr. Martin Klečacký, Mgr. Lucie Ochodková, 24. - 30. 11. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 24. až 30. listopadu 2014 vykonali Mgr. Jan Kahuda, PhDr. Martin Klečacký a Mgr. Lucie Ochodková za účelem dokončení heuristiky pro Slovník představitelů soudní správy v českých zemích 1848–1918 a účasti na pracovním kolokviu Tag der Politikwissenschaft.

  Dokument ve formátu PDF » (222 kB)

Slovensko - Bratislava, Mgr. Karolína Šimůnková, PhDr. Alena Šimánková, 18. – 20. 11. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 18. až 20. listopadu 2014 vykonaly Mgr. Karolína Šimůnková, PhDr. Alena Šimánková za účelem seznámení se s fondy Státní soud Bratislava a Státní prokuratura Bratislava uloženými ve Státním oblastním archivu v Bratislavě, návštěva Ústavu paměti národa a výměna informací o zpracovávaných tématech Ústavu a přístupnosti fondů Národního archivu.

  Dokument ve formátu PDF » (192 kB)

Francie - Colmar, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 17. – 19. 11. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Francie, kterou ve dnech 17. až 19. listopadu 2014 vykonaly PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) konaném v Colmaru.

  Dokument ve formátu PDF » (192 kB)

Německo - Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., Mgr. Monika Sedláková, 16. - 21. 11. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 16. až 21. listopadu 2014 vykonali PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. a Mgr. Monika Sedláková za účelem studijního pobyt v rámci IP - Nacistická okupační správa v PČM a její představitelé.

  Dokument ve formátu PDF » (199 kB)

Maďarsko - Budapešť, PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D, 11. – 13. 11. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Maďarska, kterou ve dnech 11. až 13. listopadu 2014 vykonal PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D za účelem aktivní účasti na mezinárodní konferenci „Von Desintegration zu Integration? Österreich und Ungarn von der Monarchie zur Europäischen Union 1914–2014“.

  Dokument ve formátu PDF » (192 kB)

USA - New York, Mgr. Zora Machková, 5. - 27. 11. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Spojených států amerických, kterou ve dnech 5. až 27. listopadu 2014 vykonala Mgr. Zora Machková za účelem podchycení a uchování archivního a kulturního dědictví Sokolu New York a Bohemian Benevolent and Literary Association (BBLA).

  Dokument ve formátu PDF » (274 kB)

Německo - Mitterteich, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., 30. 10. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou dne 30. října 2014 vykonali PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková a PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. za účelem vernisáže výstavy Zwangsarbeit für „Weißes Gold“ / Nucená práce pro „bílé zlato“.

  Dokument ve formátu PDF » (239 kB)

Itálie - Florencie, PhDr. Eva Gregorovičová, Mgr. Jan Kahuda, 27. - 31. 10. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou dne 27. - 31. října 2014 vykonali PhDr. Eva Gregorovičová, Mgr. Jan Kahuda za účelem pokračování v systematickém průzkumu fondů Státního archivu ve Florencii za účelem zjištění jejich vztahu k fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků. Účast na slavnostní prezentaci publikací Kapitoly z dějin Rodinného archivu toskánských Habsburků (autorka Eva Gregorovičová) a Fra Toscana e Boemia. L´archivio di Pietro Leopoldo d´Asburgo Lorena nell´Archivio Nazionale di Praga. Inventario (autorky Orsola Gori a Diana Toccafondi)..

  Dokument ve formátu PDF » (239 kB)

Ukrajina - Užhorod, Mgr. David Hubený, 15. - 18. 10. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Ukrajinu, kterou ve dnech 15. - 18. října 2014 vykonal Mgr. David Hubený za účelem aktivní účasti na mezinárodní konferenci Podkarpatská Rus v letech druhé světové války.

  Dokument ve formátu PDF » (239 kB)

Itálie - Pisa, Ing. Hana Paulusová, Ing. Benjamin Bartl, Ph.D., 14. - 18. 10. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 14. až 18. října 2014 vykonali Ing. Hana Paulusová, Ing. Benjamin Bartl za účelem navázání kontaktu s Ústavem chemie a průmyslové chemie Univerzity v Pise a konzultace problémů řešených v rámci výzkumných záměrů Národního archivu a prohlídky Státního archivu v Pise se zaměřením na otázky preventivní konzervace

  Dokument ve formátu PDF » (222 kB)

Itálie - Řím, PhDr. Alena Pazderová, 11. – 28. 10. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 11. až 28. října 2014 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem výzkumu bohemik v Archivio di Stato di Roma, úprav textů nunciaturní korespondence z let 1592-1594 a studium odborné literatury ve Vatikánském archivu a Vatikánské knihovně a konzultacemi v Německém historickém ústavu v Římě.

  Dokument ve formátu PDF » (192 kB)

Slovinsko - Lublaň, PhDr. Jan Krlín, PhD., 5. - 10. 10. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Slovinska, kterou ve dnech 5. až 10. října 2014 vykonal PhDr. Jan Krlín, PhD. za účelem získání popisu archivních původců zejména s ohledem na období 1848-1918 pro projekt INTERPI (především části fondů rakouských ministerstev předaných Rakouskem Království Srbů, Chorvatů a Slovinců/dále SHS) a pak přímo Slovinsku. Znovunavázání a rozšíření spolupráce se slovinskými archiváři.

  Dokument ve formátu PDF » (331 kB)

Austrálie - Melbourne, PhDr. Karel Koucký, Mgr. Jiří Vichta, 3. – 12. 10. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Austrálie, kterou ve dnech 3. až 12. října 2014 vykonali PhDr. Karel Koucký a Mgr. Jiří Vichta za účelem účasti na mezinárodní konferenci iPRES 2014 o ochraně digitálních dokumentů. Cesta byla uskutečněna v rámci výzkumného projektu Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“ (VG20112014054).

  Dokument ve formátu PDF » (199 kB)

Španělsko - Mallorca, PhDr. Eva Gregorovičová, 20. - 24. 9. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Španělska, kterou ve dnech 20. až 24. září 2014 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem otevření výstavy dokumentů z Rodinného archivu toskánských Habsburků.

  Dokument ve formátu PDF » (257 kB)

Maďarsko - Budapešť, Mgr. Pavel Koblasa, 16. - 24. 9. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Maďarska, kterou ve dnech 16. až 24. září 2014 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem využití archivních materiálů týkajících se českých zemí.

  Dokument ve formátu PDF » (266 kB)

Turecko - Istanbul, Ing. Miroslav Kunt, Mgr. Marie Balíková, 16. - 21. 9. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Turecka, kterou ve dnech 16 až 21. září 2014 vykonali Ing. Miroslav Kunt a Mgr. Marie Balíková (Národní knihovna ČR) za účelem účasti na konferenci „URLA 2014:Management of Cultural Heritage and Cultural Memory Institutions“ v rámci projektu DF11P01OVV023 „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“.

  Dokument ve formátu PDF » (298 kB)

Rakousko - Vídeň, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 16. – 17. 9. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 16. až 17. září 2014 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na mezinárodní konferenci konané na Univerzitě ve Vídni ve dnech 16. – 17. 9. 2014.

  Dokument ve formátu PDF » (210 kB)

Německo - Mnichov, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. a Mgr. František Frňka, 9. - 12. 9. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 9 až 12. září 2014 vykonali PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. a Mgr. František Frňka za účelem archivního výzkum pro nalezení a posouzení dokumentů k československoněmeckým hospodářským vztahům.

  Dokument ve formátu PDF » (259 kB)

Německo - Hamburg, Mgr. Zbyšek Stodůlka, 31. 8. - 3. 9. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 31. srpna až 3. září 2014 vykonal Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem účasti na worskshopu „Preserving PDF: identify, validate, repair“.

  Dokument ve formátu PDF » (267 kB)

Rakousko - Vídeň, Pavel Koblasa, 4. - 8. 8. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 4. až 8. srpna 2014 vykonal Pavel Koblasa za účelem využití archivních materiálů týkajících se českých zemí v oblasti císařských panství a statků.

  Dokument ve formátu PDF » (228 kB)

Německo - Koblenz, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková, 3. - 8. 8. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 3. až 8. srpna 2014 vykonaly PhDr. Zdeňka Kokošková a Mgr. Monika Sedláková za účelem přípravy slovníku představitelů nacistické okupační správy v Protektorátu Čechy a Morava.

  Dokument ve formátu PDF » (228 kB)

Německo - Koblenz, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. František Frňka, 3. - 8. 8. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 3. až 8. srpna 2014 vykonali PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. a Mgr. František Frňka za účelem průzkumu obsahu fondů Spolkového archivu v Koblenzi v souvislosti s československo–německými hospodářskými vztahy.

  Dokument ve formátu PDF » (236 kB)

Maďarsko - Budapešť, Blanka Hnulíková

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Maďarska, kterou vykonala Blanka Hnulíková za účelem účasti na škole restaurování Advanced-level Workshop in Identification and Conservation Strategies for Color and Digital Prints.

  Dokument ve formátu PDF » (935 kB)
  Příloha 1 » (29 kB)
  Příloha 2 » (5,9 MB)
  Příloha 3 » (4,8 MB)

Velká Británie - Londýn, PhDr. Karel Koucký, BcA. Jiří Škabrada, Mgr. Jiří Vichta, 29. 7. - 31. 7. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Velké Británie, kterou ve dnech 29. až 31. července 2014 vykonali PhDr. Karel Koucký, BcA. Jiří Škabrada, Mgr. Jiří Vichta v rámci výzkumného projektu Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“ (VG20112014054). Jejím cílem bylo získat poznatky o činnosti dvou britských paměťových institucí v oblasti digitalizace archivních fondů.

  Dokument ve formátu PDF » (315 kB)

Rakousko - Vídeň, Ing. Miroslav Kunt, PhDr. Ing. Milan Vojáček, PhD., PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Jan Kahuda, 28. 7. - 1. 8. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 28. července až 1. srpna 2014 vykonali Ing. Miroslav Kunt, PhDr. Ing. Milan Vojáček, PhD., PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Jan Kahuda za účelem práce na projektu výzkumu a vývoje „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ - číslo projektu DF11P01OVV023

  Dokument ve formátu PDF » (230 kB)

Německo - Berlín, Milan Vojáček, 21. - 25. 7. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 21. až 25. července 2014 vykonal Milan Vojáček za účelem výzkumu korporativních entit z období 1800-1918 a konzultace k EAC-CPF.

  Dokument ve formátu PDF » (227 kB)

Německo - Berlín, Mgr. František Frňka, Mgr. David Hubený, 23. - 27. 6. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 23. až 27. června 2014 vykonali Mgr. František Frňka, Mgr. David Hubený za účelem přípravy výstavy a doprovodné publikace k čs.-německým hospodářským vztahům ve 20. století.

  Dokument ve formátu PDF » (159 kB)
  Příloha ve formátu PDF » (216 kB)

Dánsko - Kodaň, PhDr. Karel Koucký, 16. - 18. 6. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Dánska, kterou ve dnech 16. až 18. června 2014 vykonal PhDr. Karel Koucký za účelem účasti na setkání zemských zástupců projektu APEx konaném v Kodani dne 17. 6. 2014.

  Dokument ve formátu PDF » (226 kB)

Dánsko - Kodaň, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková 16. - 18. 6. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Dánska, kterou ve dnech 16. až 18. června 2014 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) konaném v Kodani ve dnech 16. – 18. 6. 2014.

  Dokument ve formátu PDF » (166 kB)

Itálie - Miláno, PhDr. Alena Pazderová, 29. 5. - 11. 6. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 29. května až 11. června 2014 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem kontroly přepisů Specianových listů, šifer a tzv. avvisi z let 1592 - 94 v Ambrosiánské knihovně v Miláně (grantový úkol P 405/12/2037).

  Dokument ve formátu PDF » (186 kB)

Bosna - Sarajevo, Benjamin Bartl, Dušan Nováček, 28. - 30. 5. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Bosny, kterou ve dnech 28. až 30. května 2014 vykonali Benjamin Bartl a Dušan Nováček za účelem vyjádření k postupu záchranných prací v Archivu Bosny a Hercegoviny v Sarajevu a návštěva Historického archivu Sarajevo a restaurátorského pracoviště v Gazi Husrev-begově medrese.

  Dokument ve formátu PDF » (915 kB)

Německo - Marburg, Mgr. Zbyšek Stodůlka, 13. - 15. 5. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 13. až 15. května 2014 vykonal Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem účasti na 19. archivně vědeckém kolokviu Archivní školy v Marburgu "Netz werken. Das Archivportal-D und andere Portale als Chance für Archive und Nutzung".

  Dokument ve formátu PDF » (309 kB)

Rakousko - Vídeň, Mgr. Jan Kahuda, 12. - 16. 5. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 12. až 16. května 2014 vykonal Mgr. Jan Kahuda za účelem Příprava biografického slovníku představitelů justiční správy v Čechách v letech 1848–1918.

  Dokument ve formátu PDF » (157 kB)

Polsko - Kamienec Ząbkowicki, PhDr. Jiří Křesťan, CSc., 12. 5. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou dne 12. května 2014 vykonal PhDr. Jiří Křesťan, CSc. za účelem účasti na mezinárodním semináři „Kolekcje archiwalne w muzeach domowych“.

  Dokument ve formátu PDF » (157 kB)

Německo - Mnichov, PhDr. Zdeňka Kokošková, 17. - 21. 3. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 17. až 21. března 2014 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za návštěvy archivů Bayerisches Hauptstaatsarchiv München a Staatsarchiv München a výzkumné práce na téma Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava – Slovník představitelů okupační správy.

  Dokument ve formátu PDF » (293 kB)

Německo - Výmar, Bc. Jiří Bernas, Mgr. Zbyšek Stodůlka, Mgr. Martin Šisler, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., 10. - 12. 3. 2014

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 10. až 12. března 2014 vykonali Bc. Jiří Bernas, Mgr. Zbyšek Stodůlka, Mgr. Martin Šisler a PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. za účelem účasti na 18. konferenci pracovní skupiny pro digitální archivaci (18. Tagung des Arbeitskreises „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“)

  Dokument ve formátu PDF » (170 kB)Rok 2013

Rakousko - Vídeň, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 5. - 6. 12. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 5. až 6. prosince 2013 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na slavnostním aktu na rakouském Spolkovém ministerstvu pro vědu a výzkum konaném ve Vídni dne 5. 12. 2013 a organizace společného projektu ENArC

  Dokument ve formátu PDF » (97 kB)

Německo - Drážďany, Mgr. David Hubený, Mgr. František Frňka 2. - 6. 12. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 2. - 6. prosince 2013 vykonali Mgr. David Hubený a Mgr. František Frňka za účelem průzkumu písemností v rámci přípravy výstavy a edice archivních dokumentů k československo-německým hospodářským vztahům ve 20. století.

  Dokument ve formátu PDF » (127 kB)

Rakousko - Vídeň, Mgr. Filip Paulus, Mgr. Zbyšek Stodůlka, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. 2. - 6. 12. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 2. - 6. prosince 2013 vykonali Mgr. Filip Paulus, Mgr. Zbyšek Stodůlka, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. za účelem:

1) Průzkum Sbírky map a plánů Finančního archivu a Archivu dvorské komory a kontrola původních evidenčních pomůcek. Podchycení všech bohemik, včetně předaných při archivní rozluce do SÚA. Způsoby zpracování, uložení a ochrana kartografického materiálu.

2) Práce na soupise představitelů soudní správy v českých zemích 1848–1918.

3) Pokračování a další rozvíjení vzájemných vztahů mezi Rakouským státním archivem ve Vídni a Národním archivem v Praze..

  Dokument ve formátu PDF » (94 kB)

Španělsko - Madrid, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 25. - 28. 11. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Španělska, kterou ve dnech 25. až 28. listopadu 2013 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) konaném v Madridu ve dnech 25. až 27. 11. 2013

  Dokument ve formátu PDF » (108 kB)

Španělsko - Madrid, PhDr. Karel Koucký 25. - 27. 11.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Španělska, kterou 25. - 27. listopadu 2013 vykonal PhDr. Karel Koucký, za účelem časti na setkání národních koordinátorů projektu APEx.

  Dokument ve formátu PDF » (89 kB)

Německo - Mnichov, PhDr. Karel Koucký, Mgr. Zbyšek Stodůlka, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. 13.11.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 13. listopadu 2013 vykonali PhDr. Karel Koucký, Mgr. Zbyšek Stodůlka, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. za účelem účasti na setkání mnichovské pracovní skupiny, která se zabývá dlouhodobou archivací elektronických dokumentů. Konzultace ke zkušenostem s produktem DIMAG.

  Dokument ve formátu PDF » (155 kB)

Německo - Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková 27. - 30. 10. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 27.- 30. října 2013 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem studijního pobytu v rámci projektu NAKI-INTERPI – Nacistická okupační správa v protektorátu.

  Dokument ve formátu PDF » (219 kB)

Německo - Berlín, Mgr. Monika Sedláková 27. - 30. 10. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 27.- 30. října 2013 vykonala Mgr. Monika Sedláková za účelem studijního pobytu v rámci projektu NAKI-INTERPI – Nacistická okupační správa v protektorátu.

  Dokument ve formátu PDF » (221 kB)

Maďarsko - Budapešť, Mgr. Pavel Koblasa 24. - 29. 10. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Maďarska, kterou ve dnech 24.- 29. října 2013 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za Práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze.“ číslo projektu P 410/11/0535.

  Dokument ve formátu PDF » (220 kB)

Itálie - Florencie, Mgr. Jan Kahuda 19. - 29. 10. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 19.- 29. října 2013 vykonal Mgr. Jan Kahuda za účelem pokračování v systematickém průzkumu fondů Státního archivu ve Florencii za účelem zjištění jejich vztahu k fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků.

  Dokument ve formátu PDF » (130 kB)

Itálie - Řím, PhDr. Alena Pazderová 18. 10. - 4. 11. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 18. října až 4. listopadu 2013 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem výzkumu bohemik ve Státním archivu v Římě, kontroly foliace a textů nunciaturní korespondence ve Vatikánském archivu a kontroly textu papežské instrukce ve fondu Codici Minucciani (ms. 11) v Německém historickém ústavu.

  Dokument ve formátu PDF » (144 kB)

Slovensko - Bratislava, Mgr. Soňa Ambrožová, PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Martin Šisler, Markéta Vacková 15. - 18. 10. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 15. - 18. října 2013 vykonali Mgr. Soňa Ambrožová, PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Martin Šisler, Markéta Vacková za účelem návštěvy Slovenského národného archívu v Bratislavě, konference „Už 30 rokov spolu“

  Dokument ve formátu PDF » (93 kB)

Polsko - Krakov, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. 13. - 19. 10. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 13. - 19. října 2013 vykonal PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. za účelem práce na výzkumném projektu DF11P01OVV023, INTERPI "Interoperabilita v paměťových institucích". Tvorba institucionálních autorit – průzkum užívané metodiky, excerpce vybraných autorit.

  Dokument ve formátu PDF » (144 kB)

Německo - Koblenz, Göttingen, PhDr. Karel Koucký, Mgr. Jiří Vichta (Státní oblastní archiv v Praze) 7. - 11. 10. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 7. až 11. září 2013 vykonali PhDr. Karel Koucký (Národní archív v Praze) a Mgr. Jiří Vichta (Státní oblastní archiv v Praze) v rámci výzkumného projektu Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“. Jejím cílem bylo získat poznatky o činnosti dvou významných paměťových německých institucí v oblasti digitalizace a bezpečnostního snímkování archivních a knihovních fondů.

  Dokument ve formátu PDF » (224 kB)

Ukrajina - Užhorod, Mgr. David Hubený 7. - 11. 10. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 7. - 11. října 2013 vykonal Mgr. David Hubený za účelem průzkumu písemností ve Státním archivm Zakarpatské oblasti v Užhorodě k působení československé vládní delegace na Podkarpatské Rusi v letech 1944–1945

  Dokument ve formátu PDF » (107 kB)

Spojené státy Americké - New York, Mgr. Zora Machková 26. 9. - 3. 11. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Spojených států Amerických, kterou ve dnech 26. září - 3. listopadu 2013 vykonala PhDr. Mgr. Zora Machková za účelem podchycení a uchování archivního a kulturního dědictví Sokolu New York a BBLA v rámci pomoci MZV ČR zahraniční krajanským komunitám.

  Dokument ve formátu PDF » (220 kB)

Německo - Koblenz, Mgr. Martin Šisler 23. - 27. 9. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 23. - 27. září 2013 vykonal Mgr. Martin Šisler za účelem konzultace problematiky předarchivní péče, hodnocení dokumentů a výběru archiválií vzniklých z činnosti spolkových úřadů a výkonu spisové služby u výše zmíněných původců

  Dokument ve formátu PDF » (243 kB)

Německo - Ludwigsburg, Mnichov, PhDr. Karel Koucký, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Mgr. Jiří Vichta (Státní oblastní archiv v Praze) 16. - 19. 9. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 16. až 19. září 2013 vykonali PhDr. Karel Koucký a PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. (oba Národní archív v Praze) a Mgr. Jiří Vichta (Státní oblastní archiv v Praze) v rámci výzkumného projektu Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“ (VG201120114054). Jejím cílem bylo získat poznatky o činnosti dvou významných německých institucí v oblasti digitalizace a mikrofilmování archivních a knihovních fondů

  Dokument ve formátu PDF » (299 kB)

Polsko - Varšava, Blanka Hnulíková, Michaela Kudová 15. - 19. 9. 2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou 15. - 19. září 2013 vykonaly Blanka Hnulíková a Michaela Kudová za účelem návštěvy odborných restaurátorských pracovišť v Polsku

  Dokument ve formátu PDF » (1,26 MB)

Itálie - Miláno, PhDr. Alena Pazderová 10.9. - 4.10.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 10. září - 4. října 2013 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem přepisu konceptů chybějících Specianových listů, šifer a tzv. avvisi z r. 1594 adresovaných do Říma z rukopisu D 121 suss. v Ambrosiánské knihovně v Miláně (grantový úkol P 405/12/2037).

  Dokument ve formátu PDF » (243 kB)

Německo - Drážďany, Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. 10. - 17.9.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 10. - 17. září 2013 vykonal Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. za účelem práce na projektu GAČR P410/11/0535 Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu.

  Dokument ve formátu PDF » (226 kB)

Německo - Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., Mgr. Monika Sedláková 15. - 20.9.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 15. - 20. září 2013 vykonali PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. a Mgr. Monika Sedláková za účelem Studijního pobytu v rámci IP - Nacistická okupační správa v PČM a její představitelé.

  Dokument ve formátu PDF » (230 kB)

Rakousko - Vídeň, Mgr. Pavel Koblasa 2. - 11.9.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 2. - 11. září 2013 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze.“ číslo projektu P 410/11/0535.

  Dokument ve formátu PDF » (232 kB)

Rakousko - Vídeň, Mgr. Jan Kahuda, PhDr. Tomáš Kalinaa Ing. Miroslav Kunt, PhDr. Ing. Vojáček Milan, Ph.D. 26.8 - 30.8.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 26.- 30.strpna 2013 vykonali Mgr. Jan Kahuda; PhDr. Tomáš Kalina; Ing. Miroslav Kunt; PhDr. Ing. Vojáček Milan, Ph.D. za účelem práce na projektu výzkumu a vývoje „Inte roperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ - číslo projektu DF11P01OVV023.

  Dokument ve formátu PDF » (166 kB)

Německo - Mnichov, PhDr. Pavel Dufek, PhD., Mgr. František Frňka 5. - 8.8.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 5.- 8. srpna 2013 vykonali PhDr. Pavel Dufek, PhD. a Mgr. František Frňka za účelem průzkumu písemností v rámci přípravy výstavy archivních dokumentů k československo-německým hospodářským vztahům ve 20. století.

  Dokument ve formátu PDF » (294 kB)

USA - Boston, PhDr. Lenka Matušíková 31.7. - 10.8.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do USA, kterou 31. července - 10. srpna 2013 vykonala PhDr. Lenka Matušíková za účelem účasti na 33. mezinárodní konferenci o židovské genealogii pořádaná Mezinárodní asociací židovských genealogických společností (IAJGS) a za účelem účasti na setkání členů Československé genealogické společnosti mezinárodní (CGSI) v St Paul

  Dokument ve formátu PDF » (294 kB)

Chorvatsko - Záhřeb, Blanka Hnulíková 15. - 26.7.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska, kterou 15. - 26. červnce 2013 vykonala Blanka Hnulíková za účelem účasti na Workshopu pořádaném The Getty Conservation Institute spolu s Chorvatským státním archivem v Záhřebu se zaměřením na konzervaci fotografických materiálů s názvem Advanced-level Workshop in Photograph Consevation Strategies for Humidity and Water Damaged Photographic Materials.

  Dokument ve formátu PDF » (1,7 MB)

Německo - Berlín, PhDr. Pavel Dufek, PhD., Mgr. David Hubený, Mgr. František Frňka 15. - 19.7.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 15. - 19. červnce 2013 vykonali PhDr. Pavel Dufek, PhD., Mgr. David Hubený, Mgr. František Frňka za účelem průzkumu písemností v rámci přípravy odborné publikace a výstavy archivních dokumentů k československo-německým hospodářským vztahům ve 20. století.

  Dokument ve formátu PDF » (334 kB)

Irsko - Dublin, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková 26. - 28.6.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 26. - 28. června 2013 vykonali PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) konaném v Dublinu ve dnech 25. a ž 2 6. června 2013 a na mezinárodní konferenci „APEx – Building infrastructures for archives in a digital world“ konané ve dnech 26. – 28. června 2013.

  Dokument ve formátu PDF » (197 kB)

Irsko - Dublin PhDr. Karel Koucký, PhDr. Ing. Milan Vojáček, PhD., 25. - 29.6.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Irska, kterou 25. - 29. června 2013 vykonali Karel Koucký, PhDr. Ing. Milan Vojáček, PhD. za účelem účasti na konferenci Building infrastructures for archives in a digital world a účasti na setkání národních koordinátorů projektu APEx.

  Dokument ve formátu PDF » (128 kB)

Německo - Bamberk, PhDr. Pavel Dufek, PhD. 24. - 28.6.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 24. - 28. června 2013 vykonal PhDr. Pavel Dufek, Phd. za účelem studijního pobytu v rámci reciproční spolupráce a činnosti organizované Archivní správou MV ČR, zkoumání materiálů týkajících se území Čech v době záboru československého pohraničí Německem v letech 1938 až 1945.

  Dokument ve formátu PDF » (226 kB)

Itálie - Řím, PhDr. Alena Pazderová 2. - 17.6.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 2. - 17. června 2013 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem úpravy textů nunciaturní korespondence z let 1592–1594, kontrola foliace, kontrola a doplnění popisů pramenů a studium odborné literatury ve Vatikánském archivu a Vatikánské knihovně.

  Dokument ve formátu PDF » (245 kB)

Slovensko - Bratislava, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Alena Skipalová, Július Baláž, CSc., Bc. Eva Lehečková 13. - 14.6.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou 13. - 14. června 2013 vykonali PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Alena Skipalová, Július Baláž, CSc., Bc. Eva Lehečková za účelem práce na projektu Agenda státního občanství a možnosti jejího zefektivnění. Č. program. projektu TAČR: TB0100MV037.

  Dokument ve formátu PDF » (215 kB)

Německo - Berlin, PhDr. Zdeňka Kokošková 20. - 24.5.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 20. - 24. května 2013 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem studijního pobytu v rámci IP - Nacistická okupační správa v PČM a její představitelé.

  Dokument ve formátu PDF » (216 kB)

Rumunsko - Sibiu, PhDr. Ing. Milan Vojáček PhD., Mgr. Pavel Koblasa 19. - 24.5.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rumunska, kterou 19-24. května 2013 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček PhD., Mgr. Pavel Koblasa za účelem výzkumného projektu DF11P01OVV023, INTERPI "Interoperabilita v paměťových institucích". Mapování situace v rumunských archivech, konzultace k popisu původců a elektronickým dokumentům.

  Dokument ve formátu PDF » (145 kB)

Irsko - Dublin, Dr. Ing. Michal Ďurovič 4.4.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Irska, kterou 4. dubna 2013 vykonal Dr. Ing. Michal Ďurovič za účelem 5. setkání vedoucích restaurátorských pracovišť národních archivů zemí Evropské unie (European Heads of Conservation).

  Dokument ve formátu PDF » (1,3 MB)

Německo - Berlin, Lipsko- Dr. Ing. Michal Ďurovič 4. - 5.3.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 4 - 5. března 2013 vykonal Dr. Ing. Michal Ďurovič prvního setkání pracovní skupiny ISO/TC 46/WG 6 pro přípravu ISO normy Error: Reference source not found.

  Dokument ve formátu PDF » (111 kB)

Slovensko - Bratislava, Ing. Benjamin Bartl, Ing. Lenka Bartlová, Ing. Hana Paulusová, Roman Straka 20. - 22.2.2013

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou 20. - 22. února 2013 vykonali Ing. Benjamin Bartl, Ing. Lenka Bartlová, Ing. Hana Paulusová, Roman Straka za účelem účasti na odborné konferenci CSTI 2013 (Conservation Science, Technology and Industry) na téma Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva,pořádané Slovenským národným múzeom v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave

  Dokument ve formátu PDF » (230 kB)Rok 2012

Německo - Dresden, Pavel Dufek, David Hubený, 10.12.2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 10. prosince 2012 vykonali Pavel Dufek a David Hubený za účelem účasti na zahájení stálé výstavy "Odsouzen. Uvězněn. Popraven. Politická justice v Drážďanech 1933–1945; 1945–1957" v Gedenkstätte Münchener Platz Dresden

  Dokument ve formátu PDF » (174 kB)

Rakousko - Wien, PhDr.Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Mgr. Zbyšek Stodůlka, 26. - 30.11.2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 26. - 30. listopadu 2012 vykonali PhDr.Ing. Milan Vojáček, Ph.D. a Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem výzkumu bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu do roku 1918, průzkumu spisů k problematice spisové rozluky s Rakouskem ve 20. letech 20. století a pokračování a dalšího rozvíjení vzájemných vztahů.

  Dokument ve formátu PDF » (154 kB)

Rakousko - Vídeň, Mgr. Pavel Koblasa, 19. - 23.11.2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 19. - 23. listopadu 2012 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze." - číslo projektu: P 410/11/0535.

  Dokument ve formátu PDF » (229 kB)

Slovensko - Bratislava, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 19. - 21.11.2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou 19. až 21. listopadu 2012 vykonali PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) konaném v Bratislavě ve dnech 19. až 21. listopadu 2012.

  Dokument ve formátu PDF » (173 kB)

Slovensko - Martin, Bratislava, Maďarsko - Budapest, Mgr. Pavel Koblasa, 22.10. - 2.11.2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko a do Maďarska, kterou ve dnech 22. října až 2 listopadu 2012 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem práce na grantovém projektu "Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze." - číslo projektu: P 410/11/0535

  Dokument ve formátu PDF » (226 kB)

Itálie - Řím, PhDr. Alena Pazderová, 28.9. - 29.10.2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 28. září - 29. října 2012 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem výzkumu bohemik ve Státním archivu v Římě, přepis textů z fondu Borghese pro potřeby Specianovy edice ve Vatikánském archivu, přepis textů z fondu Borghese pro potřeby Specianovy edice ve Vatikánském archivu, průzkumu rukopisů fondu Codici Minucciani v Německém historickém ústavu v Římě a přepis vybraných textů důležitých pro Specianovu edici.

  Dokument ve formátu PDF » (252 kB)

Itálie - Florencie, Mgr. Jan Kahuda, 5. - 10.10.2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 5. - 10. října 2012 vykonal Mgr. Jan Kahuda za účelem pokračování v systematickém průzkumu fondů Státního archivu ve Florencii za účelem zjištění jejich vztahu k fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků.

  Dokument ve formátu PDF » (131 kB)

Kanada - Vancouver, PhDr. Karel Koucký, Národní archív, Mgr. Jiří Vichta, Státní oblastní archív v Praze, 24. - 29.9.2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Kanady, kterou ve dnech 24. až 29 září 2012 vykonali PhDr. Karel Koucký z Národního archívu a Mgr. Jiří Vichta ze Státního oblastního archívu v Praze za účelem účasti na konferenci The Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation (Paměť světa v digitálním věku: Digitalizace a ochrana). Cesta se uskutečnila v rámci výzkumného projektu Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze "Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu"

  Dokument ve formátu PDF » (280 kB)

Německo, Drážďany

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 23. září - 1. října 2012 vykonal Doc. Dr. Tomáš Krejčík, CSc. za účelem práce na projektu P410/110535 Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listy Národního arhcivu.

  Dokument ve formátu PDF » (74 kB)

Rakousko, Österreichisches Staatsarchiv (Wien), Niederösterreichisches Landesarchiv (St. Pölten), Niederösterreichische Landesbibliothek (St. Pölten)

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 12. - 21. září 2012 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze.“ číslo projektu … P 410/11/0535

  Dokument ve formátu PDF » (242 kB)

Chorvatsko, Kerestinec, Záhřeb, Daruvar

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska, kterou 14. - 23. září 2012 vykonala Mgr. Zora Machková za účelem navázat na předchozí výzkumy uskutečněné v letech 2002-2005 a na úspěšnou spolupráci s českou krajanskou komunitou žijící v Chorvatsku.

  Dokument ve formátu PDF » (242 kB)

Ukrajina, Berehovo, Užhorod

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Ukrajinu, kterou 8. - 16. září 2012 vykonali PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Alena Skipalová za účelem práce na projektu výzkumu a vývoje „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ - číslo projektu DF11P01OVV0232

  Dokument ve formátu PDF » (242 kB)

Polsko, Wroclaw

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou 5. - 6. září 2012 vykonala Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na 6. generálním sjezdu polských archivářů a na workshopu mezinárodního spolku ICARUS konaném ve Wroclawi ve dnech 5. až 7. září 2012

  Dokument ve formátu PDF » (182 kB)

Stockholm, Švédsko

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Švédska, kterou 4. - 7. září 2012 vykonali PhDr. Karel Koucký, PhDr. et Ing. Milan Vojáček, PhD a Mgr. Tomáš Dvořák za účelem pracovní návštěva švédského Národního archivu a Královské (Národní) knihovny

  Dokument ve formátu PDF » (212 kB)

Rakousko, Universität Wien, Institut für Geschichte

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 1. - 3. srpna 2012 vykonal Doc. PhDr.Tomáš Krejčík, CSc. za účelem plnění prací v rámci projektu GAČR

  Dokument ve formátu PDF » (163 kB)

Rakousko - Vídeň, PhDr. Tomáš Kalina; Ing. Miroslav Kunt; PhDr. Ing. Vojáček Milan, Ph.D., 9. - 13. 7. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 9. - 13. července 2012 vykonali PhDr. Tomáš Kalina; Ing. Miroslav Kunt; PhDr. Ing. Vojáček Milan, Ph.D za účelem práce na projektu výzkumu a vývoje „Interope rabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ - číslo projektu DF11P01OVV023.

  Dokument ve formátu PDF » (215 kB)

Švýcarsko - Einsiedeln, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 25. - 27. 6. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Švýcarska, kterou 25. - 27. června 2012 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research).

  Dokument ve formátu PDF » (162 kB)

Dánsko - Kodaň

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Dánska, kterou 11. - 15. června 2012 vykonali PhDr. Karel Koucký a PhDr. Jaroslav Šulc za účelem účasti na mezinárodní odborné konferenci Archiving 2012. Preservation Strategies and Imaging Technologies for Cultural Heritage Institutions and Memory Organizations

  Dokument ve formátu PDF » (252 kB)

Itálie - Miláno, PhDr. Alena Pazderová, 5. - 17. 6. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 5. - 17. června 2012 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem edice dokumentů a přepisu konceptů chybějících Specianových listů, šifer a tzv. avvisi z r. 1594 adresovaných do Říma z rukopisu D 121 suss. v Ambrosiánské knihovně v Miláně (grantový úkol P 405/12/2037).

  Dokument ve formátu PDF » (224 kB)

Itálie - Miláno, PhDr. Alena Pazderová, 17. 4. - 4. 5. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 17. dubna - 4. května 2012 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem přepisu konceptů chybějících Specianových listů, šifer a tzv. avvisi z r. 1594 adresovaných do Říma z rukopisu D 121 suss. v Ambrosiánské knihovně v Miláně (Edice Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem, Tom. I, Epistulae et acta Cesari Speciani 1592-1598, pars 1-2 (1592-1594), grantový úkol P 405/12/2037).

  Dokument ve formátu PDF » (231 kB)

Slovensko - Bratislava, Ing. Miroslav Kunt, 16. - 17. 2. 2012

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou 16. - 17. února 2012 vykonal Ing. Miroslav Kunt za účelem účasti a prezentace na workshopu sdružení ICARUS v rámci projektu „Inte roperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ číslo projektu DF11P01OVV023 institucích (INTERPI)“ - číslo projektu DF11P01OVV023

  Dokument ve formátu PDF » (194 kB)Rok 2011

Slovensko - Bratislava, PhDr. Zdeňka Kokošková, 12. - 13. 12. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou 12. - 13. prosince 2011 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem Práce na projektu výzkumu a vývoje „Interope rabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ - číslo projektu DF11P01OVV023

  Dokument ve formátu PDF » (237 kB)

Rakousko - Vídeň, PhDr. Ing. Milan Vojáček, Phd. a Mgr. Pavel Koblasa, 21. - 25. 11. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 21. - 25. listopadu 2011 vykonali PhDr. Ing. Milan Vojáček, Phd. a Mgr. Pavel Koblasa za účelem výzkumu bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu do roku 1918, průzkumu fondu historische Meldeunterlagen Wien a pokračování a další rozvíjení vzájemných vztahů.

  Dokument ve formátu PDF » (155 kB)

Holandsko - Haag, PhDr. Karel Koucký, PhDr. Jaroslav Šulc a Mgr. Jiří Vichta, 21. - 24. 11. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Holandska, kterou 21. - 24. listopadu 2011 vykonali PhDr. Karel Koucký, PhDr. Jaroslav Šulc a Mgr. Jiří Vichta za účelem digitalizace v rámci národního programu Metamorfoze.

  Dokument ve formátu PDF » (262 kB)

Německo, - Marburg, PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková, 21. 11. - 23. 11. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 21. listopadu - 23. listopadu 2011 vykonali PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) konaném v Marburku ve dnech 21. až 23. listopadu 2011

  Dokument ve formátu PDF » (167 kB)

Německo, - Berlin, PhDr. Zdeňka Kokošková, 14. 11. - 18. 11. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 14. listopadu - 18. listopadu 2011 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem práce na projektu výzkumu a vývoje „Interope rabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ - číslo projektu DF11P01OVV023

  Dokument ve formátu PDF » (241 kB)

Rakousko - Küb, Mgr. Pavel Baudisch, 8.listopadu

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 8. listopadu 2011 vykonal Mgr. Pavel Baudisch za účelem podpisu kupní smlouvy a následné převzetí zakoupených materiálů od Okky Offerhau

  Dokument ve formátu PDF » (282 kB)

Maďarsko - Budapešť, Mgr. Pavel Koblasa, 25.10. - 2. 11. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 25. října - 2. listopadu 2011 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem Práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze.“

  Dokument ve formátu PDF » (227 kB)

Německo - Berlín, PhDr. Tomáš Kalina a PhDr. Ing. Milan Vojáček, Phd.

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 24. října - 28. října 2011 vykonali PhDr. Tomáš Kalina a PhDr. Ing. Milan Vojáček, Phd. za účelem konzultace k různým oblastem archivní praxe, nové postupy a trendy

  Dokument ve formátu PDF » (532 kB)

Polsko - Varšava, Toruň, Mgr. Libuše Holakovská a Ing. Benjamin Bartl 23. - 28. 10. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou 23. - 28. října 2011 vykonali Mgr. Libuše Holakovská a Ing. Benjamin Bartl za účelem účasti na každoročním setkání restaurátorů z polských archivů ve varšavském „Archiwum Glowne Akt Dawnych“ a návštěva University Mikuláše Kopernika v Toruni, přednesení příspěvků

  Dokument ve formátu PDF » (771 kB)

Itálie - Řím, PhDr. Alena Pazderová, 21.10. - 7. 11. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 21. října - 7. listopadu 2011 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem výzkumu bohemik v Archivio di Stato di Roma a kontrole textů nunciaturní korespondence z let 1592-93 ve Vatikánském tajném archivu a studium doprovodné literatury.

  Dokument ve formátu PDF » (282 kB)

USA - Washington, PhDr. Karel Koucký, PhDr. Milan Vojáček a Mgr. Tomáš Dvořák 15. - 21. 10. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do USA, kterou 15. - 21. října 2011 vykonali PhDr. Karel Koucký, PhDr. Ing. Milan Vojáček, PhD. a Mgr. Tomáš Dvořák za účelem digitalizace v Kongresové knihovně (LOC) a Národním archivu (NARA).

  Dokument ve formátu PDF » (246 kB)

Německo - Berlín, Mgr. Pavel Koblasa, 11. - 19. 10. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 11. - 19. října 2011 vykonal Mgr. Pavel Koblasa za účelem Práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze.“

  Dokument ve formátu PDF » (228 kB)

Rakousko - Vídeň, Mgr. Jan Kahuda, 10. - 14. 10. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 10. - 14. října 2011 vykonal Mgr. Jan Kahuda za účelem zpracování osobního archivu VMR MUDr. Jana Petříka v Archivu Školského spolku Komenský.

  Dokument ve formátu PDF » (152 kB)

Německo - Drážďany, Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., 25. 9. 2011 - 30. 9. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 19. - 21. září 2011 vykonal Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. za Práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze.“

  Dokument ve formátu PDF » (204 kB)

Slovensko - Bratislava, Mgr. Pavel Koblasa, 19. 9. 2011 - 22. 9. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou 19. - 22. září 2011 vykonal Mgr.Pavel Koblasa za Práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze.“

  Dokument ve formátu PDF » (242 kB)

Rakousko - Vídeň, Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., 19. 9. 2011 - 21. 9. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 19. - 21. září 2011 vykonal Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. za Práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze.“

  Dokument ve formátu PDF » (236 kB)

Rakousko - Vídeň, PhDr. Eva Drašarová CSc., 19. 9. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou 19. září 2011 vykonala PhDr. Eva Drašarová CSc. za účelem symbolického předání archiválie ministrem vnitra rakouským partnerům, podpis smlouvy o vydání nebohemikálních archiválií do Rakouska mezi řediteli Národního archivu, Praha a Rakouského státního archivu, Vídeň.

  Dokument ve formátu PDF » (273 kB)

Itálie - Florencie, PhDr. Eva Gregorovičová, 6. - 23. 9. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 6. - 23. září 2011 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem průzkumu vztahů mezi fondem Rodinný archiv toskánských Habsburků a fondy Státního archivu ve Florencii.

  Dokument ve formátu PDF » (208 kB)

Polsko - Vratislav, Dr. Ing. Michal Ďurovič, 24. - 26. 8. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou 24. - 26. srpna 2011 vykonal Dr. ing. Michal Ďurovič za účelem účasti na 8. setkání členů European Working Group on Disaster Prevention.

  Dokument ve formátu PDF » (591 kB)

Itálie - Monte fiascone, MgA. Bohuslava Tichá, 8. - 12. 8. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou 8. - 12. srpna 2011 vykonala MgA. Bohuslava Tichá za účelem účasti na mezinárodním workshopu Conservation technigues for Islamic Binding.

  Dokument ve formátu PDF » (789 kB)

Německo - Drážďany, PhDr. Eva Drašarová CSc. a PhDr. Zdeňka Kokošková, 1. 8. 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou 1. srpna 2011 vykonali PhDr. Eva Drašarová CSc. a PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem předání 21 kartonů nebohemikálních archiválií.

  Dokument ve formátu PDF » (205 kB)

Polsko - Poznan, PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková, Ph.D., 6. - 8. června 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 6. – 8. 6. 2011 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (Intemational Centre for Archival Research) konaném v Poznani.

  Dokument ve formátu PDF » (1,3 MB)

Ruská federace - Moskva, PhDr. Jiří Křesťan, CSc., 15. května - 4. června 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Ruské federace, kterou ve dnech 15. 5. – 4. 6. 2011 vykonal PhDr. Jiří Křesťan, CSc. za účelem práce na projektu "Zdeněk Nejedlý (1878-1962)" (Grantová agentura ČR, číslo projektu 410/10/1673, nositel: Národní archiv, řešitel: PhDr. Jiří Křesťan, CSc.).

  Dokument ve formátu PDF » (209 kB)

Maďarsko - Budapešť, Dr. Ing. Michal Ďurovič, 11. - 13. května 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Maďarska, kterou ve dnech 11. – 13. 5. 2011 vykonal Dr. Ing. Michal Ďurovič za účelem 3. setkání vedoucích restaurátorských pracovišť národních archivů zemí Evropské unie (European Heads of Conservation)

  Dokument ve formátu PDF » (1206 kB)

Rakousko - Horn, Ing. Benjamin Bartl, 5. - 11. května 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 5. – 11. 5. 2011 vykonal Ing. Benjamin Bartl za účelem účasti na odborné konferenci "New approaches to book and paper conservation-restoration" konané v European Research Center for Book and Paper Conservation-Restoration, Horn.

  Dokument ve formátu PDF » (187 kB)

Německo - Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková a PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., 17. - 21. dubna 2011

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 17. – 21. 4. 2011 PhDr. Zdeňka Kokošková a PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. za účelem Archivního výzkumu k problematice nuceného pracovního nasazení Čechů z Protektorátu Čechy a Morava v Říši - dokončení práce na edici dokumentů Uskutečněno v rámci projektu „Zwangsarbeit der tschechischen Bevölkerung des Protektorats Böhmen und Mähren in der Zeit der NS-Besatzung“- řeš. dr. Kokošková, dr. Pažout a Mgr. Sedláková)

  Dokument ve formátu PDF » (239 kB)Rok 2010

Rakousko - Vídeň, PhDr. Eva Drašarová, CSc., PhDr. Eva Gregorovičová, PhDr. Jan Hrdina, Ph.D., PhDr. Martina Jeránková, Ph.D., Mgr. Jan Kahuda, PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Pavel Koblasa, PhDr. Karel Koucký, Ing. Miroslav Kunt, PhDr. Dagmar Kutílková, Mgr. Marie Marešová-Mírková, PhDr. Jaroslav Šulc, PhDr. ing. Milan Vojáček, Ph.D.,Doc. PhDr. Jan Županič, 3. března - 1. prosince 2010

Zpráva ze zahraničních služebních cest do Rakouska, které vykonali: PhDr. Eva Drašarová, CSc. (26. 9. – 1. 10. 2010) PhDr. Eva Gregorovičová (20. 6. – 2. 7. 2010) PhDr. Jan Hrdina, Ph.D. (AHMP) (31. 5. – 11. 6., 23.–27. 8. 2010) PhDr. Martina Jeránková, Ph.D. (MÚ-AAV ČR) (31. 5. – 11. 6., 23.–27. 8. 2010) Mgr. Jan Kahuda (30. 5. – 4. 6., 16. – 20. 8. 2010) PhDr. Tomáš Kalina (30. 5. – 4. 6. 2010) Mgr. Pavel Koblasa (16. – 20. 8. 2010) PhDr. Karel Koucký (22. – 26. 3., 24. – 28. 5. 2010) Ing. Miroslav Kunt (7. – 18. 6. 2010) PhDr. Dagmar Kutílková (MD ČR) (14. – 18. 6. 2010) Mgr. Marie Marešová-Mírková (SOA Plzeň) (17. – 28. 5. 2010) PhDr. Jaroslav Šulc (22. – 26. 3., 28. 6. – 2. 7. 2010) PhDr. ing. Milan Vojáček, Ph.D. (3. – 12. 3., 16. – 20. 8., 23. 11. – 1. 12. 2010) Doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (12. – 16. 4. 2010)

  Dokument ve formátu PDF » (73 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (90 kB)

Rakousko - Vídeň, St. Pölten, Mgr. Monika Sedláková, Ing. Miroslav Kunt 8. – 12. 2. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 8. – 12. 2. 2010 vykonala Mgr. Monika Sedláková a Ing. Miroslav Kunt za účelem archivního výzkumu k problematice nuceného pracovního nasazení Čechů z Protektorátu Čechy a Morava v Říši.

  Dokument ve formátu PDF » (188 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (48 kB)

Slovensko - Bratislava, PhDr. Alena Šimánková, 16. – 18. 2. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 16. – 18. 2. 2010 vykonala PhDr. Alena Šimánková za účelem účasti na třídenním promítání a semináři na téma Proces H, pořádaném Českým centrem v Bratislavě, Bratislavskou vysokou školou práva, Slovenskou advokátskou komorou a Ústavu paměti národa.

  Dokument ve formátu PDF » (102 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (10 kB)

Německo - Drážďany, Lipsko, Freiberg, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Alena Skipalová 12. – 16. 4. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 12. – 16. 4. 2010 vykonaly PhDr. Zdeňka Kokošková a Mgr. Alena Skipalová za účelem archivního výzkumu k problematice nuceného pracovního nasazení Čechů z Protektorátu Čechy a Morava v Říši.

  Dokument ve formátu PDF » (219 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (103 kB)

Francie - Paříž, Mgr. Mikuláš Čtvrtník 29. 3. – 11. 6. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Francie, kterou ve dnech 29. 3. – 11. 6. 2010 vykonal Mgr. Mikuláš Čtvrtník za účelem účasti na stáži Stage technique international d’archives (STIA) konané v Paříži a organizované francouzskou Direction des Archives de France.

  Dokument ve formátu PDF » (192 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (55 kB)

Chorvatsko - Záhřeb, PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková 28. – 30. 6. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska, kterou ve dnech 28. – 30. 6. 2010 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research).

  Dokument ve formátu PDF » (118 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (20 kB)

Slovensko - Bratislava, Blanka Hnulíková 26.7 – 6. 8. 2010

Zpráva ze služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 26. 7. - 6. 8. 2010 vykonala Blanka Hnulíková za účelem účasti na Letní škole pořádané The Getty Conservation Institute spolu s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislavě a Slovenskou národní knihovnou v Martině se zaměřením na konzervaci fotografických materiálů s názvem Module 3, Fundamentals of the Conservation of Photographs.

  Dokument ve formátu PDF » (929 kB)

Slovensko - Banská Štiavnica, Mgr. Filip Paulus 8. – 10. 9. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 8. – 10. 9. 2010 vykonal Mgr. Filip Paulus za účelem přednesení příspěvku na odborném semináři Európsky význam slovenského baníctva v stredoveku a novoveku.

  Dokument ve formátu PDF » (81 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (20 kB)

Rakousko - Vídeň, Mgr. Jan Kahuda 12. – 24. 9. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 12. – 24. 9. 2010 vykonal Mgr. Jan Kahuda za účelem odborné stáže v Domácím, dvorském a státním archivu ve Vídni (projekt Icarus).

  Dokument ve formátu PDF » (111 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (12 kB)

Polská republika - Archiwum Państwowe w Katowicach, Ing. Benjamin Bartl, Mgr. Libuše Holakovská, Dr. Ing. Michal Ďurovič, 21. 9. -24. 9. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 21. – 24. 9. 2010 vykonali Ing. Benjamin Bartl, Mgr. Libuše Holakovská, Dr. Ing. Michal Ďurovič, 21. 9. -24. 9. 2010 za účelem účasti na mezinárodním semináři a workshopu zaměřeným na mimořádné události v archivech a připravenost na tyto události.

  Dokument ve formátu PDF » (1079 kB) 

Rusko - Moskva, PhDr. Jiří Křesťan, CSc. 18. 9. – 10. 10. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Ruska, kterou ve dnech 18. 9. – 10. 10. 2010 vykonal PhDr. Jiří Křesťan, CSc za účelem práce na projektu "Zdeněk Nejedlý (1878-1962)" (Grantová agentura ČR 410/10/1673).

  Dokument ve formátu PDF » (151 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (29 kB)

Itálie - Terst, David Hubený, 10. 10. – 17. 10. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 10. 10. – 17. 10. 2010 vykonal David Hubený za účelem účasti na kurzu IIAS Autumn Archival School 2010, pořádané IIAS (International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor). a účasti na konferenci 20th International Archival Day, pořádané IIAS.

  Dokument ve formátu PDF » (186 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (79 kB)

Itálie - Řím, PhDr. Alena Pazderová, 15. 10. – 1. 11. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 15. 10. – 1. 11. 2010 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem výzkumu bohemik v Archivio di Stato di Roma a kontroly nunciaturní korespondence z let 1592-96 ve Vatikánském tajném archivu a Vatikánské knihovně a doplňování chybějících textů do PC.

  Dokument ve formátu PDF » (157 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (29 kB)

Itálie - Florencie, PhDr. Eva Gregorovičová, 19. 10. – 5. 11. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 19. 10. – 5. 11. 2010 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem práce na dlouhodobém studiu uskutečněném v rámci kulturní dohody, které se týká průzkumu vztahů mezi dokumentací fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků (dále jen RAT) a fondy ASFi, vzniklými v období panování členů sekundogenitury habsbursko – lotrinského rodu v Toskánsku v letech 1737 – 1859.

  Dokument ve formátu PDF » (187 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (56 kB)

Německo - Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Jaroslav Pažout, PhD., 8. 11. – 10. 11. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 8. 11. – 10. 11. 2010 vykonali PhDr. Zdeňka Kokošková a PhDr. Jaroslav Pažout, PhD. za účelem účasti na konferenci "Zwangsarbeit in Hitlers Europa" uskutečněné na závěr dvouletých projektů zadaných na toto téma německou nadací EVZ (Český projekt "Zwangsarbeit der tschechischen Bevölkerung des Protektorats Böhmen und Mähren in der Zeit der NS-Besatzung" - řeš. dr. Kokošková, dr. Pažout, Mgr. Sedláková)

  Dokument ve formátu PDF » (193 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (35 kB)

Rakousko - Vídeň, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 22. 11. – 26. 11. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 22. 11. – 26. 11. 2010 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) a na mezinárodní konferenci "Archive on the web – Experiences, Challenges, Visions" konaných ve Vídni ve dnech 22. až 25. listopadu 2010

Německo-Koblenz Mgr. Karolina Šimůnková, Mgr. Zbyšek Stodůlka, 22. 11. – 27. 11. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 22. 11. – 27. 11. 2010 vykonaly Mgr. Karolina Šimůnková, Mgr. Zbyšek Stodůlka za účelem získání poznatků o dlouhodobém ukládání elektronických dokumentů, elektronizaci spisové služby (DOMEA-Konzept) a konzultace problematiky předarchivní péče, funkce spisových plánů a „Bewertunsmodellen“, výběru a ukládání elektronických dokumentů, digitalizace a mikrosnímkování.

  Dokument ve formátu PDF » (375 kB)

Peru - Lima, Dr. Ing. Michal Ďurovič, Ing. Benjamin Bartl, Mgr. Jan Šíblo (Univerzita Pardubice), 27. 11. – 13. 12. 2010

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Peru, kterou ve dnech 27. 11. – 13. 12. 2010 vykonali Dr. Ing. Michal Ďurovič, Ing. Benjamin Bartl a Mgr. Jan Šíblo (Univerzita Pardubice) za účelem organizace semináře a workshopů Restoration and Conservation of Objects of Cultural Heritage, Lima 2010.

  Dokument ve formátu PDF » (1 MB)Rok 2009

Rakousko - Vídeň, PhDr. Eva Gregorovičová, Mgr. Jan Hrdina, Mgr. Martina Jeránková, Mgr. Jan Kahuda, Mgr. Pavel Koblasa, PhDr. Karel Koucký, Ing. Miroslav Kunt, PhDr. Dagmar Kutílková, PhDr. Jaroslav Šulc, PhDr. ing. Milan Vojáček, Ph.D, Doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. , 2. 3. – 11. prosince 2009

Zpráva ze zahraničních služebních cest do Rakouska, které vykonali: PhDr. Eva Gregorovičová (17. – 29. 5. 2009), Mgr. Jan Hrdina (AHMP) (25. – 29. 5. 2009, 2. – 13. 11. 2009), Mgr. Martina Jeránková (MÚ-AAV ČR) (25. – 29. 5. 2009, 2. – 13. 11. 2009), Mgr. Jan Kahuda (22. – 26. 6. 2009, 10. – 14. 8. 2009, 10. – 11. 12. 2009), Mgr. Pavel Koblasa (23. – 27. 11. 2009), PhDr. Karel Koucký (16. – 20. 3. 2009, 4. – 10. 5. 2009, 7. – 11. 12. 2009), Ing. Miroslav Kunt (7. – 21. 6. 2009), PhDr. Dagmar Kutílková (MD ČR) (15. – 26. 6. 2009), PhDr. Jaroslav Šulc (25. 5. – 5. 6. 2009, 7. – 11. 12. 2009), PhDr. ing. Milan Vojáček, Ph.D. (2. – 9. 3. 2009, 10. – 14. 8. 2009), Doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (23. – 27. 11. 2009) v rámci práce na projektu „Průvodce po Rakouském státním archivu pro českého návštěvníka“

  Dokument ve formátu PDF » (135 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (67 kB)

Německo - Berlín, PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., Mgr. Monika Sedláková, 15. – 20. 2. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 15. – 20. 2. 2009 vykonali PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. a Mgr. Monika Sedláková za účelem archivního výzkumu k problematice nuceného pracovního nasazení Čechů z Protektorátu Čechy a Morava v Říši (Uskutečněno v rámci projektu „Zwangseinsatz der tschechischen Bevölkerung des Protektorats Böhmen und Mähren in der Zeit der NS-Besatzung“).

  Dokument ve formátu PDF » (153 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (44 kB)

Německo - Mnichov, Řezno, PhDr. Zdeňka Kokošková, 18. – 20. 2. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 18. – 20. 2. 2009 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem výzkumu k problematice nuceného pracovního nasazení Čechů z Protektorátu Čechy a Morava v Říši.

  Dokument ve formátu PDF » (49 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (49 kB)

Rakousko - Vídeň, Mgr. Mikuláš Čtvrtník, 23. 3. – 1. 4. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 23. 3. – 1. 4. 2009 vykonal Mgr. Mikuláš Čtvrtník za účelem zjištění a pořízení kopií dostupné literatury k otázce teorie archivního hodnocení (teorie výběru archiválií).

  Dokument ve formátu PDF » (35 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (23 kB)

Německo - Drážďany, PhDr. Eva Drašarová CSc., 22. 4. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou dne 22. 4. 2009 vykonala PhDr. Eva Drašarová CSc. za účelem vystoupení na slavnostním aktu u příležitosti 175 let existence Hauptstaatsarchivs Dresden.

  Dokument ve formátu PDF » (27 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (23 kB)

Německo - Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková, 29. 3. – 1. 4. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 29. 3. – 1. 4. 2009 vykonaly PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. Monika Sedláková za účelem čast na semináři "Dokumentation der Zwangsarbeit als Erinnerungsaufgabe" (Forschungsprogramm zur NS-Zwangsarbeit) pořádaného nadací "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (V rámci projektu "Zwangsarbeit der tschechischen Bevölkerung des Protektorats Böhmen und Mähren in der Zeit der NS-Besatzung").

  Dokument ve formátu PDF » (152 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (41 kB)

Německo - Kolín nad Rýnem, Dr. Ing. Michal Ďurovič, Blanka Hnulíková, MgA. Bohuslava Tichá, Zuzana Zajačková, 19. – 26. 4. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 19. – 26. 4. 2009 vykonali Dr. Ing. Michal Ďurovič, Blanka Hnulíková, MgA. Bohuslava Tichá, Zuzana Zajačková za účelem pomoci při likvidaci zříceného městského archívu Kolína nad Rýnem (Historische Archiv der Stadt Koln).

  Dokument ve formátu PDF » (643 kB)

Slovensko - Ružomberok, PhDr. Václav Bartůšek, Ph.D., 21. – 24. 4. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 21. – 24. 4. 2009 vykonal PhDr. Václav Bartůšek, Ph.D. za účelem účasti a vystoupení na mezinárodní vědecké konferenci "Církve 19. – 20. století ve slovenské a české historiografii".

  Dokument ve formátu PDF » (152 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (787 kB)

Velká Británie - Londýn, PhDr. Lenka Matušíková, 22. – 25. 4. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Velké Británie, kterou ve dnech 23. 3. – 1. 4. 2009 vykonala PhDr. Lenka Matušíková za účelem účasti na zasedání „Endangered Archives Programme Advisory Panel“ (komise pro hodnocení projektů podaných v rámci Programu na záchranu ohrožených archivních fondů při Arcadia Fundation, British Library).

  Dokument ve formátu PDF » (115 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (10 kB)

Německo - Kolín nad Rýnem, PhDr. Karel Koucký, BcA. Adéla Růžičková za NA; Veronika Hozová, Mgr. Markéta Jetmarová, Mgr. Martin Sovák, Veronika Šteflová za SOA v Praze, PhDr. Michal Řezníček za SOkA Nymburk, 26. – 30. 4. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 26. – 30. 4. 2009 vykonali PhDr. Karel Koucký, BcA. Adéla Růžičková, Veronika Hozová, Mgr. Markéta Jetmarová, Mgr. Martin Sovák, Veronika Šteflová, PhDr. Michal Řezníček za účelem pomoci při záchraně archiválií zříceného Historického archivu města Kolín nad Rýnem (Historisches Archiv der Stadt Köln).

  Dokument ve formátu PDF » (127 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (44 kB)

Německo - Kolín nad Rýnem, Mg. Jan Kahuda; Zuzana Hendrychová, Jitka Vlachová za SOA Praha, Mgr. Vojtěch Vaněk za SOkA Kutná Hora, 11. – 17. 5. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 11. – 17. 5. 2009 vykonali Mg. Jan Kahuda, Zuzana Hendrychová, Jitka Vlachová, Mgr. Vojtěch Vaněk za účelem pomoci při záchraně archiválií zříceného městského archívu Kolína nad Rýnem (Historische Archiv der Stadt Koln).

  Dokument ve formátu PDF » (84 kB)

Slovensko - Bojnice, Bohumír Brom, 26. – 28. 5. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 26. – 28. 5. 2009 vykonal Bohumír Brom za účelem účasti na konferenci „Archívy v krízových situáciách“ (XIII. archívne dni v Slovenskej republike).

  Dokument ve formátu PDF » (173 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (43 kB)

Slovensko - Bratislava, PhDr. Alena Šimánková, Ph.D., 11. 6. - 12. 6. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 11. 6. - 12. 6. 2009 vykonal PhDr. Alena Šimánková za účelem vystoupení v diskusním pořadu "Lampa" ve slovenské televizi Joj.

  Dokument ve formátu PDF » (29 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (10 kB)

Německo - Marburg, Mgr. Mikuláš Čtvrtník, 28. 6. – 1..7. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 28. 6. – 1. 7. 2009 vykonal Mgr. Mikuláš Čtvrtník za účelem účasti na nadstavbovém kursu na téma výběru a hodnocení dokumentů s názvem "Fortbildungsveranstaltung AK 11 – Überlieferungsbildung und Bewertung im 21. Jahrhundert – Trends und neue Wege" na Archivschule Marburg.

  Dokument ve formátu PDF » (53 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (43 kB)

Německo - Chemnitz, PhDr. Zdeňka Kokošková, 13. - 15. 7. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 13. - 15. 7. 2009 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem archivního výzkumu k problematice nuceného pracovního nasazení Čechů z Protektorátu Čechy a Morava v Říši.

  Dokument ve formátu PDF » (51 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (81 kB)

Slovensko - Martin, MgA. Štěpánka Borýsková, Blanka Hnulíková, 20. – 31. 7. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 20. – 31. 7. 2009 vykonaly MgA. Štěpánka Borýsková a Blanka Hnulíková za účelem účasti na Letní škole pořádané The Getty Conservation Institute spolu s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislavě a Slovenskou národní knihovnou v Martině se zaměřením na konzervaci fotografických materiálů s názvem Module 2, Fundamentals of the Conservation of Photographs.

  Dokument ve formátu PDF » (533 kB)

Německo - Berlín, Postupim, PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., Mgr. Monika Sedláková, 24. – 28. 8. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 24. – 28. 8. 2009 vykonali PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. a Mgr. Monika Sedláková za účelem archivního výzkumu k problematice nuceného pracovního nasazení Čechů z Protektorátu Čechy a Morava v Říši (V rámci projektu "Zwangseinsatz der tschechischen Bevölkerung des Protektorats Böhmen und Mähren in der Zeit der NS-Besatzung").

  Dokument ve formátu PDF » (149 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (39 kB)

Itálie - Milán, PhDr. Alena Pazderová, 11.9. – 25.9. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 11.9. – 25.9. 2009 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem korektury textů edice Specianovy nunciatury z let 1592-1593 a přepisu chybějících textů do PC pro r. 1594 v Ambrosiánské knihovně (Biblioteca Ambrosiana) v Miláně.

  Dokument ve formátu PDF » (79 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (73 kB)

Itálie - Florencie, PhDr. Eva Gregorovičová, 15. 9. – 2. 10. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 15. 9. – 2. 10. 2009 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem studia zaměřeného na průzkum vztahů mezi fondem Rodinný archiv toskánských Habsburků (dále jen RAT) a fondy ASFi, vzniklými v období panování členů sekundogenitury habsbursko – lotrinského rodu v Toskánsku v letech 1737 – 1859.

  Dokument ve formátu PDF » (55 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (53 kB)

Slovensko - Bratislava, PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Martin Šisler, 21. – 24. 9. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 21. – 24. 9. 2009 vykonali PhDr. Tomáš Kalina a Mgr. Martin Šisler za účelem konzultace v oblasti předarchivní péče a spisové služby u veřejnoprávních původců Slovenského národního archivu.

  Dokument ve formátu PDF » (166 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (36 kB)

Francie - Paříž, MgA. Štěpánka Borýsková, Blanka Hnulíková, 21. – 24. 9. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Francie, kterou ve dnech 21. – 24. 9. 2009 vykonaly MgA. Štěpánka Borýsková a Blanka Hnulíková za účelem návštěvy odborného restaurátorského pracoviště ve Francii Atelier de Restauration et de Conservation des Photographies de la Ville Paris.

  Dokument ve formátu PDF » (408 kB)

Polsko - Varšava, PhDr. Tomáš Kalina, Ing. Miroslav Kunt, Mgr. Martin Šisler, 5. – 9. 10. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 5. – 9. 10. 2009 vykonali PhDr. Tomáš Kalina, Ing. Miroslav Kunt a Mgr. Martin Šisler za účelem předarchivní péče, zpracování a popisu archiválií, mezinárodních archivních standardů a jejich využití, problematiky přejímání, výběru, využívání a uchovávání elektronických dokumentů.

  Dokument ve formátu PDF » (232 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (95 kB)

Slovensko - Bratislava, Mgr. Karolína Šimůnková, PhDr. Eva Skalická, 6. – 8. 10. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 6. – 8. 10. 2009 vykonaly Mgr. Karolína Šimůnková a PhDr. Eva Skalická za účelem zjištění a komparace stavu spisové služby a uložení dokumentů a archiválií u Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v souvislosti s rekonstrukcí spisové služby a reorganizací spisoven Národního památkového ústavu. Porovnání zkušeností a organizace předarchivní péče v souvislosti s elektronizací spisové služby.

  Dokument ve formátu PDF » (133 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (34 kB)

Itálie - Řím, PhDr. Alena Pazderová, 23. 10. – 9. 11. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 23. 10. – 9. 11. 2009 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem pokračování ve výzkumu bohemik směrovaném pro potřeby edice korespondence Cesare Speciana, papežského nuncia na císařském dvoře v Praze v letech 1592-98, ve Státním archivu v Římě.

  Dokument ve formátu PDF » (45 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (31 kB)

Německo - Berlín, Mgr. Mikuláš Čtvrtník, 26. 10 – 30. 10.2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 26. 10 – 30. 10.2009 vykonal Mgr. Mikuláš Čtvrtník za účelem studia a pořízení kopií dostupné literatury k otázce teorie hodnocení dokumentů v Německu.

  Dokument ve formátu PDF » (46 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (29 kB)

Rakousko - Vídeň, PhDr. Eva Drašarová CSc., 2. – 6. 11. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 2. – 6. 11. 2009 vykonala PhDr. Eva Drašarová CSc. za účelem práce na projektu Průvodce po fondech Rakouského státního archivu pro české návštěvníky.

  Dokument ve formátu PDF » (276 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (242 kB)

Slovensko - Martin, Ing. Benjamin Bartl, Mgr. Libuše Holakovská, Roman Straka, 3. – 6. 11. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 3. – 6. 11. 2009 vykonali Ing. Benjamin Bartl, Mgr. Libuše Holakovská a Roman Straka za účelem účasti na odborném semináři a workshopu "Odkaz na pergamene".

  Dokument ve formátu PDF » (259 kB)

Rumunsko - Timisoara, Carannsebeš, PhDr.Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Mgr. Pavel Koblasa, 9. – 15. 11. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rumunska, kterou ve dnech 9. – 15. 11. 2009 vykonali PhDr.Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Mgr. Pavel Koblasa za účelem výzkumu bohemikálních písemností ve fondech rumunských archivů.

  Dokument ve formátu PDF » (106 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (17 kB)

Německo - Chemnitz, PhDr. Zdeňka Kokošková, 11. – 13. 11. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 11. – 13. 11. 2009 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem archivního výzkumu k problematice nuceného pracovního nasazení Čechů z Protektorátu Čechy a Morava v Říši (V rámci projektu "Zwangsarbeit der tschechischen Bevölkerung des Protektorats Böhmen und Mähren in der Zeit der NS-Besatzung")

  Dokument ve formátu PDF » (174 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (109 kB)

Německo - Mnichov, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 16. – 18. 11. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 16. – 18. 11. 2009 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) konaném ve Mnichově ve dnech 16. – 18. 11. 2009.

  Dokument ve formátu PDF » (130 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (17 kB)

Rakousko - Vídeň, Mgr. David Hubený, 23. – 27. 11. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 23. – 27. 11. 2009 vykonal Mgr. David Hubený za účelem výzkumu k problematice nuceného pracovního nasazení Čechů z Protektorátu Čechy a Morava v Říši.

  Dokument ve formátu PDF » (69 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (50 kB)

Rakousko - Vídeň, PhDr.Ing. Milan Vojáček, Ph.D., Mgr. Pavla Lutovská, 23. 11. – 2. 12. 2009

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 23. 11. – 2. 12. 2009 vykonali PhDr.Ing. Milan Vojáček, Ph.D. a Mgr. Pavla Lutovská za účelem výzkumu bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu do roku 1918 a rozvíjení vzájemných vztahů mezi Rakouským státním archivem ve Vídni a Národním archivem v Praze.

  Dokument ve formátu PDF » (105 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (12 kB)Rok 2008

Německo - Mnichov, Řezno, PhDr. Zdeňka Kokošková, 28. 1.-31. 1. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 28. 1.-31. 1. 2008 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem studijního pobytu v rámci projektu k výzkumu problematiky německých antifašistů, kteří pocházejí z Československa, vyplývajícího z usnesení vlády č. 1081 z 24. 8. 2005.

  Dokument ve formátu PDF » (61 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (1324 kB)

Rakousko - Vídeň, PhDr. Karel Koucký - Mgr. Jan Kahuda, 11. – 14. 2. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 11. – 14. 2. 2008 vykonali PhDr. Karel Koucký a Mgr. Jan Kahuda za účelem bohemikálního výzkumu ve vídeňských archivech a zjištění pramenů k česko-německým jazykovým vyrovnáním v Archivu Školského spolku Komenský.

  Dokument ve formátu PDF » (35 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (22 kB)

Německo - Drážďany, PhDr. Zdeňka Kokošková, 19. - 21. 2. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 19. - 21. 2. 2008 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem studijního pobytu v rámci projektu k výzkumu problematiky německých antifašistů, kteří pocházejí z Československa, vyplývajícího z usnesení vlády č. 1081 z 24. 8. 2005.

  Dokument ve formátu PDF » (41 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (29 kB)

Německo - Bayreuth, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., 17. – 18. 3. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 17. – 18. 3. 2008 vykonal PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. za účelem studijního pobytu v rámci vládního projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu.

  Dokument ve formátu PDF » (32 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (29 kB)

Velká Británie, PhDr. Lenka Matušíková, 23. – 28. 4. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Velké Británie, kterou ve dnech 23. – 28. 4. 2008 vykonala PhDr. Lenka Matušíková za účelem účasti na zasedání "Endangered Archives Programme Advisory Panel" (komise pro hodnocení projektů podaných v rámci Programu na záchranu ohrožených archivních fondů při Arcadia Fundation, British Library) a konzultace v rámci projektu "Economic Mentalities of Czech Peasants, 1550-1750 " (Univerzita Cambridge).

  Dokument ve formátu PDF » (26 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (9 kB)

Polsko - Varšava, Ing. Hana Paulusová, 9. – 13. června 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 9. – 13. června 2008 vykonala Ing. Hana Paulusová za účelem návštěvy restaurátorského pracoviště a sekce hromadného odkyselování Národní knihovny ve Varšavě

  Dokument ve formátu PDF » (6 MB)

Slovensko - Bratislava, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 9. – 11. června 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 9. – 11. června 2008 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na pracovním zasedání konsorcia projektu "Monasterium" konaném v Bratislavě.

  Dokument ve formátu PDF » (52 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (25 kB)

Německo - Marburg, Mgr. Martin Šisler, 10. - 11. června 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 10. - 11. června 2008 vykonal Mgr. Martin Šisler za účelem účasti na 13. archivním kolokviu Archivní školy v Marburgu (Spolková republika Německo) "Zwischen analog und digital. Schriftgutverwaltung als Herausforderung für Archive"

  Dokument ve formátu PDF » (201 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (208 kB)

Rakousko - Vídeň, Mgr. Jan Kahuda, PhDr. Tomáš Kalina, PhDr. ing. Milan Vojáček, Ph.D., 16. - 20. 6. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Velké Británie, kterou ve dnech 16. - 20. 6. 2008 vykonali Mgr. Jan Kahuda, PhDr. Tomáš Kalina, PhDr. ing. Milan Vojáček, Ph.D. za účelem realizace vědeckého projektu Průvodce po fondech Rakouského státního archivu pro českého návštěvníka (projekt GA ČR 409/08/0296).

  Dokument ve formátu PDF » (25 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (9 kB)

Itálie - Florencie, PhDr. Eva Gregorovičová, 15. – 31. 7. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 15. – 31. 7. 2008 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová v rámci mezistátní kulturní dohody uzavřené mezi Českou republikou a Itálií do Státního archivu ve Florencii.

  Dokument ve formátu PDF » (38 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (25 kB)

Slovensko - Bratislava, MgA. Štěpánka Borýsková, Blanka Hnulíková, 20. 7. – 9. 8. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 20. 7. – 9. 8. 2008 vykonala MgA. Štěpánka Borýsková a Blanka Hnulíková za účelem účasti na Letní škole pořádané The Getty Conservation Institute spolu s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislavě a Slovenskou národní knihovnou v Martině se zaměřením na konzervaci fotografických materiálů s názvem Module 1, Fundamentals of the Conservation of Photographs.

  Dokument ve formátu PDF » (815 kB)

Chicago - USA, PhDr. Lenka Matušíková, 14. – 22. 8. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do USA, kterou ve dnech 14. – 22. 8. 2008 vykonala PhDr. Lenka Matušíková za účelem účasti na 28. mezinárodní konferenci o židovské genealogii pořádané Mezinárodní asociací židovských genealogických společností (IAJGS).

  Dokument ve formátu PDF » (171 kB)

Polsko, Bohumír Brom , 9. – 14. 9. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 9. – 14. 9. 2008 vykonal Bohumír Brom za účelem účasti na konferenci "Archiwa Europy Srodkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszlosc" (jako zástupce ČAS).

  Dokument ve formátu PDF » (39 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (34 kB)

Milán - Itálie, PhDr. Alena Pazderová, 12. – 26. zárí 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 12. – 26. 9. 2008 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem kolace textů edice Specianovy nunciatury z let 1592 - 1593 v Ambrosiánské knihovně (Bibliotheca Ambrosiana) v Miláně včetně přepsání chybějících textů do PC.

  Dokument ve formátu PDF » (212 kB)

Pisa - Itálie, BcA. Adéla Růžičková, 15. – 19. zárí 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 15. – 19. 9. 2008 vykonala BcA. Adéla Růžičková za účelem přítomnosti restaurátora NA u vybalení, kontroly stavu a instalace 21 archiválií z fondu Rodinného archivu toskánských Habsburků pro výstavu "Sovrani nel giardino d'Europe. Pisa e i Lorena." v prostorách Museo nazionale di Palazzo Reale v Pise.

  Dokument ve formátu PDF » (269 kB)

Vídeň - Rakousko, PhDr.Ing. Milan Vojáček, Ph.D. , Mgr. Pavla Lutovská, 15. – 19. 9. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 15. – 19. 9. 2008 vykonali PhDr.Ing. Milan Vojáček, Ph.D. , Mgr. Pavla Lutovská za účelem výzkumu bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu do roku 1918, pokračování a dalšího rozvíjení vzájemných vztahů mezi Rakouským státním archivem ve Vídni a Národním archivem v Praze.

  Dokument ve formátu PDF » (19 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (11 kB)

Itálie - Pisa, PhDr. Eva Gregorovičová, 19. – 22. 9. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 19. – 22. 9. 2008 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem účasti na zahájení výstavy "Sovrani nel giardino d´Europa. Pisa e i Lorena."

  Dokument ve formátu PDF » (24 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (12 kB)

Vilnius - Litva, PhDr. Lenka Matušíková, 22. – 25. zárí 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Litvy, kterou ve dnech 22. – 25. 9. 2008 vykonala PhDr. Lenka Matušíková za účelem pracovního setkání evropských archivů se židovskými fondy.

  Dokument ve formátu PDF » (116 kB)

Rakousko - Vídeň, PhDr. Eva Gregorovičová, 24. – 27. 9. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 24. – 27. 9. 2008 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem účasti na mezinárodní konferenci "Franz Stephan von Lothringen und sein Kreis".

  Dokument ve formátu PDF » (24 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (11 kB)

Arninge, Täby - Švédsko, PhDr. Emilie Benešová, Pavel Baudisch, 14. – 17. 10. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Švédska, kterou ve dnech 14. – 17. 10. 2008 vykonali PhDr. Emilie Benešová a Pavel Baudisch za účelem návštěvy paměťových institucí pro naplnění cílů výzkumného záměru VE 20072009002 "Zpracování postupu na záchranu světlocitlivých archivních dokumentů na skleněné podložce (deskové negativy), jejich ošetření, archivaci (dlouhodobé uložení), zabezpečení a zpřístupnění."

  Dokument ve formátu PDF » (974 kB)

Lille - Francie, PhDr. Helena Sedláčková, 22. – 27. 10. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Francie, kterou ve dnech 22. – 27. 10. 2008 vykonala PhDr. Helena Sedláčková za účelem zasedání výboru prozatímní sfragistické sekce v Lille, účasti na sfragistické konferenci a výstavě v Lille a účasti na setkání pracovní skupiny zamýšlené nové mezinárodní sfragistické organizace.

  Dokument ve formátu PDF » (161 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (29 MB)

Slovinsko - Lublaň, Zuzana Zajačiková, Bc. Lenka Bartlová, 2. - 15. 11. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Slovinska, kterou ve dnech 2. - 15. 11. 2008 vykonaly Zuzana Zajačiková, Bc. Lenka Bartlová za účelem účasti na workshopu "Historical, theoretical and practical workshop Limp & Semi-limp Vellum Bindings & Paper Case Bindings".

  Dokument ve formátu PDF » (1,2 MB)

Slovinsko - Lublaň, PhDr. Emilie Benešová, Iveta Mrvíková, Pavel Baudisch, 3. - 7. 11. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Slovinska, kterou ve dnech 3. - 7. 11. 2008 vykonali PhDr. Emilie Benešová, Iveta Mrvíková, Pavel Baudisch za účelem návštěvy slovinských paměťových institucí v rámci dohody o výměně expertů mezi Českou republikou a Slovinskou republikou a zároveň v rámci výzkumného úkolu VE20072009002.

  Dokument ve formátu PDF » (1,2 MB)

Slovensko, PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Martin Šisler, 3. - 7. 11. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 3. - 7. 11. 2008 vykonali PhDr. Tomáš Kalina a Mgr. Martin Šisler za účelem výměny zkušeností v oblasti předarchivní péče u veřejnoprávních původců – srovnání praxe Národního archivu a Slovenského národního archivu.

  Dokument ve formátu PDF » (66 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (39 kB)

Vídeň - Rakousko, PhDr. Eva Drašarová CSc., 9. – 14. 11. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 9. – 14. 11. 2008 vykonala PhDr. Eva Drašarová CSc. za účelem pokračování ve výzkumu bohemik na základě dohody o spolupráci s Rakouským státním archivem a pro projekt grantové agentury ČR "Průvodce po fondech Rakouského státního archivu pro české návštěvníky", účast na zasedání konsorcia projektu digitalizace listin Monasterium a navazujícího projektu IKARus.

  Dokument ve formátu PDF » (233 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (220 kB)

Německo - Berlín, PhDr. Karel Koucký, Mgr. Monika Sedláková, 11. - 14. 11. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 11. - 14. 11. 2008 vykonali PhDr. Karel Koucký a Mgr. Monika Sedláková za účelem účasti na semináři k webovému portálu "Zwangsarbeit im NS-Staat".

  Dokument ve formátu PDF » (229 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (50 kB)

Rakousko - Vídeň, PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková, 11. - 14. 11. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 11. - 14. 11. 2008 vykonaly PhDr. Alena Pazderová a Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) konaném ve Vídni ve dnech 12. – 14. 11. 2008.

  Dokument ve formátu PDF » (123 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (17 kB)

Itálie - Terst, Benjamin Bartl, 16. – 23. 11. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 16. – 23. 11. 2008 vykonal Benjamin Bartl za účelem účasti na kurzu "IIAS Autumn Archival School 2008", pořádané IIAS (International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor) a na konferenci "18th International Archival Day", pořádané touže institucí.

  Dokument ve formátu PDF » (72 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (53 kB)

Itálie - Terst, PhDr. Eva Gregorovičová, 19. – 23. 11. 2008

Zpráva ze zahraniční služební do Itálie, kterou ve dnech 19. – 23. 11. 2008 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem účasti na mezinárodní archivní konferenci pořádané Mezinárodním institutem pro archivní vědy se sídlem v Terstu a Mariboru.

  Dokument ve formátu PDF » (22 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (13 kB)

Rakousko - Vídeň, PhDr. Tomáš Kalina; Ing. Miroslav Kunt; PhDr. Ing. Vojáček Milan, Ph.D., 26. – 28. 11. 2008

Zpráva ze zahraniční služební do Rakouska, kterou ve dnech 26. – 28. 11. 2008 vykonali PhDr. Tomáš Kalina, Ing. Miroslav Kunt a PhDr. Ing. Vojáček Milan, Ph.D. za účelem konzultací k digitalizačním projektům v Rakouské národní knihovně (ANNO, ALEX), použití programu Scope v Rakouském státním archivu v praxi.

  Dokument ve formátu PDF » (67 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (53 kB)

Itálie - Řím, PhDr. Alena Pazderová, 28. 11. 2008 – 15. 12. 2008, 30. 11. 2008 – 14. 12. 2008

Zpráva ze zahraniční služební do Itálie, kterou ve dnech 28. 11. 2008 – 15. 12. 2008, 30. 11. 2008 – 14. 12. 2008 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem výzkumu bohemik v Archivio di Stato di Roma a kontroly Specianovy korespondence z r. 1598 adresované do Říma ve Vatikánském tajném archivu a doplňování chybějících textů do PC

  Dokument ve formátu PDF » (67 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (53 kB)

Rakousko - Vídeň, PhDr. Eva Gregorovičová (28. 9. – 3. 10., 30. 11. – 5. 12. 2008), Mgr. Jan Hrdina (AHMP) (15. – 28. 9. 2008), Mgr. Martina Jeránková (MÚ-AAV ČR) (15. – 28. 9. 2008), Mgr. Jan Kahuda (1. – 5. 12. 2008), PhDr. Karel Koucký (1. – 14. 9., 13. – 17. 10. 2008), Ing. Miroslav Kunt (5. – 12. 10. 2008), PhDr. Jaroslav Šulc (1. – 12. 12. 2008), PhDr. ing. Milan Vojáček, Ph.D. (8. – 12. 12. 2008)

Zpráva ze zahraniční služební do Rakouska, kterou ve dnech 1. 9. 2008 – 12. 12. 2008 vykonali PhDr. Eva Gregorovičová (28. 9. – 3. 10., 30. 11. – 5. 12. 2008), Mgr. Jan Hrdina (AHMP) (15. – 28. 9. 2008), Mgr. Martina Jeránková (MÚ-AAV ČR) (15. – 28. 9. 2008), Mgr. Jan Kahuda (1. – 5. 12. 2008), PhDr. Karel Koucký (1. – 14. 9., 13. – 17. 10. 2008), Ing. Miroslav Kunt (5. – 12. 10. 2008), PhDr. Jaroslav Šulc (1. – 12. 12. 2008), PhDr. ing. Milan Vojáček, Ph.D. (8. – 12. 12. 2008) za účelem prací na projektu "Průvodce po Rakouském státním archivu pro českého návštěvníka" (GA ČR 409/08/0296, nositel Národní archiv, řešitel Mgr. Jan Kahuda).

  Dokument ve formátu PDF » (32 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (15 kB)

Francie - Paříž, Mgr. Zora Machková, 8. - 13. 12. 2008

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Francie, kterou ve dnech 8. - 13. 12. 2008 vykonala Mgr. Zora Machková za účelem akvizice přírůstku k fondu Pavel Tigrid.

  Dokument ve formátu PDF » (89 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (10 kB)Rok 2007

Velká Británie - Londýn, PhDr. Helena Sedláčková, 15. - 17. 2. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Velké Británie, kterou ve dnech 15. - 17. 2. 2007 vykonala PhDr. Helena Sedláčková za účelem účasti na informativní schůzce zástupců sfragistiků z různých zemí, sfragistické konferenci a výstavě pečetidel ze sbírek Britského muzea.

  Dokument ve formátu PDF » (44 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (20 kB)

Německo - Bundesarchiv / Berlin, PhDr. Zdeňka Kokošková, Jiří Bernas, 23. – 25. 4. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 23. – 25. 4. 2007 vykonali PhDr. Zdeňka Kokošková a Jiří Bernas za účelem studijního pobytu v rámci vládního projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu a v rámci dokončení grantového úkolu Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava 1943 - 1945.

  Dokument ve formátu PDF » (42 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (24 kB)

Německo - Berlín, Jiří Bernas, PhDr. Karel Koucký, 23. – 25. 4. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 23. – 25. 4. 2007 vykonali Jiří Bernas a PhDr. Karel Koucký za účelem účasti na konferencích "Připomínka, odpovědnost, budoucnost" a " 3. evropská konference o EAD, EAC a METS" v Berlíně.

  Dokument ve formátu PDF » (88 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (52 kB)

Velká Británie - Londýn, Cambridge, PhDr. Lenka Matušíková, 25. – 29. 4. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Velké Británie, kterou ve dnech 25. – 29. 4. 2007 vykonala PhDr. Lenka Matušíková za účelem účasti na zasedání komise pro hodnocení projektů podaných v rámci programu na záchranu ohrožených archivních fondů ("Endangered Archives Programme - EAP") a za účelem konzultací k připravované studii v rámci projektu" Economic Mentalities of Czech Peasants, 1550-1750", který probíhá pod vedením prof. Sheilagh Ogilvie na Ekonomické fakultě Univerzity v Cambridge.

  Dokument ve formátu PDF » (25 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (8 kB)

Slovensko - Žilina, Ing. Miroslav Kunt, 23. – 25. 5. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 23. – 25. 5. 2007 vykonal Ing. Miroslav Kunt za účelem účasti na archivní konferenci – Archívne dni Žilina 2007.

  Dokument ve formátu PDF » (87 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (52 kB)


Polsko - Varšava, Bohumír Brom, 17. – 22. 6. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 17. – 22. 6. 2007 vykonal Bohumír Brom za účelem srovnávání výkonu předarchivní péče u vybraného vojvodského archivu a seznámení s informačními systémy v polském archivnictví.

  Dokument ve formátu PDF » (68 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (53 kB)


Slovensko, PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Jan Kahuda, 25. – 29. 6. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 25. – 29. 6. 2007 vykonali PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Jan Kahuda za účelem výměny zkušeností v oblasti předarchivní péče u státních i nestátních původců mezi Národním archivem a Slovenským národním archivem.

  Dokument ve formátu PDF » (58 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (25 kB)


Rakousko - Vídeň, PhDr. Helena Kokešová, Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., Mgr. Lucie Swierczeková, 25. 6. 2007 – 30. 6. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 25. 6. 2007 – 30. 6. 2007 vykonaly PhDr. Helena Kokešová, Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., Mgr. Lucie Swierczeková, spolupracovnice na grantovém projektu 409/05/2078, za účelem studia odborné literatury, vyhledávání informací pro připravovanou edici Zápisků Marie Červinkové-Riegrové.

  Dokument ve formátu PDF » (16 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (16 kB)


Švýcarsko - Einsiedeln, PhDr. Helena Sedláčková, 27. 6. – 1. 7. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Švýcarska, kterou ve dnech 27. 6. – 1. 7. 2007 vykonala PhDr. Helena Sedláčková za účelem účasti na zasedání prozatímní sfragistické sekce v Einsiedelnu.

  Dokument ve formátu PDF » (25 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (16 kB)


Rumunsko, Alexandra Blodigová, PhDr. Milan Vojáček, Ph.D., 17. – 26. 7. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rumunska, kterou ve dnech 17. – 26. 7. 2007 vykonali Alexandra Blodigová, PhDr. Milan Vojáček, Ph.D. za účelem výzkumu písemností ve fondech rumunských státních archivů týkajících se české menšiny a průzkumu písemných dokumentů české menšiny v Rumunsku.

  Dokument ve formátu PDF » (48 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (24 kB)


Itálie, PhDr. Eva Gregorovičová, 4. – 21. 9. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 4. – 21. 9. 2007 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem průzkumu vztahů mezi fondem Rodinný archiv toskánských Habsburků (dále jen RAT) a fondy ASFi, vzniklými v období panování členů sekundogenitury habsbursko – lotrinského rodu v Toskánsku v letech 1737 – 1859 a za účelem studia pomůcek k fondům obsahujícím kartografický materiál.

  Dokument ve formátu PDF » (51 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (27 kB)


Slovensko - Trnava, PhDr. E. Benešová, dr.ing. Michal Ďurovič, 11. 10. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 11. 10. 2007 vykonali PhDr. E. Benešová a dr.ing. Michal Ďurovič za účelem účasti na slavnostním shromáždění u příležitosti 40. výročí působení VA-CR v Trnavě.

  Dokument ve formátu PDF » (24 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (7 kB)


USA, PhDr. Lenka Matušíková, 11. - 30. 10. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do USA, kterou ve dnech 11. - 30. 10. 2007 vykonala PhDr. Lenka Matušíková za účelem studijní pobyt na pozvání Czechoslovak Genealogical Society International, St. Paul, Minnesota.

  Dokument ve formátu PDF » (35 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (15 kB)


Rakousko - Vídeň, PhDr. Milan Vojáček, PhD., PhDr. Tomáš Kalina, 21. - 26. 10. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 21. - 26. 10. 2007 vykonali PhDr. Milan Vojáček, PhD. a PhDr. Tomáš Kalina za účelem výzkumu bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu do roku 1918 a za účelem pokračování a další rozvíjení vzájemných vztahů mezi Rakouským státním archivem ve Vídni a Národním archivem v Praze.

  Dokument ve formátu PDF » (165 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (392 kB)


Kodaň - Dánsko, Dr. Ing. Michal Ďurovič, MgA. Štěpánka Borýsková, Blanka Hnulíková, 30. 10. - 2. 11. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Dánska, kterou ve dnech 30. 10. - 2. 11. 2007 vykonali Dr. Ing. Michal Ďurovič, MgA. Štěpánka Borýsková a Blanka Hnulíková za účelem exkurze v institucích zabývajících se restaurováním fotografických dokumentů nebo jejich uložením, konzultace s odborníky na restaurování fotografických dokumentů.

  Dokument ve formátu PDF » (788 kB)

Slovensko - Bratislava, Blanka Hnulíková, Ing. Lucie Poláková, 4. – 7. 11. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 4. – 7. 11. 2007 vykonali Blanka Hnulíková a Ing. Lucie Poláková za účelem účasti na mezinárodní konferenci " Photograph Heritage in Central, Southern and Eastern Europe: Past, Present and Future".

  Dokument ve formátu PDF » (226 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (47 kB)


Itálie - Miláno, PhDr. Alena Pazderová, 30. 11. 2007 - 7. 12. 2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 30. 11. 2007 - 7. 12. 2007 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem kolace textů edice Specianovy nunciatury z let 1592-1593 v Ambrosiánské knihovně (Biblioteca Ambrosiana) v Miláně.

  Dokument ve formátu PDF » (37 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (20 kB)
Rok 2006

Německo - Lipsko, Dr. Ing. Michal Ďurovič, Benjamin Bartl, 13. - 15. 3. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 13. - 15. 3. 2006 vykonali Dr. Ing. Michal Ďurovič a Benjamin Bartl za účelem účasti na konferenci Preserving our written cultural heritage - a national task within a European framework.

  Dokument ve formátu PDF » (72 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (44 kB)

Německo - Bundesarchiv / Berlin, PhDr. Zdeňka Kokošková, 9. - 14. 4. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 9. - 14. 4. 2006 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem studijního pobytu v rámci plnění grantového projektu GA ČR Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava

  Dokument ve formátu PDF » (33 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (18 kB)


Velká Británie - Londýn, Cambridge, PhDr. Lenka Matušíková, 26. 4. - 1. 5. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Velké Británie, kterou ve dnech 26. 4. - 1. 5. 2006 vykonala PhDr. Lenka Matušíková za účelem účasti na zasedání "Endangered Archives Programme Advisory Panel" (komise pro hodnocení projektů podaných v rámci Programu na záchranu ohrožených archivních fondů při Lisbeth Rusing Charitable Fund) a za účelem konzultací v rámci projektu "Economic Mentalities of Czech Peasants, 1550-1750 " (Univerzita Cambridge)

  Dokument ve formátu PDF » (25 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (18 kB)


Rakousko - Vídeň, Cambridge, PhDr. Alena Pazderová, 31. 5. - 1. 6. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 31. 5. - 1. 6. 2006 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem účasti na zasedání účastníků projektu "Monasterium" konaném v archivu Haus-, Hof- und Staatsarchiv ve Vídni.

  Dokument ve formátu PDF » (36 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (15 kB)


Irák - Bagdád, Dr. ing. Michal Ďurovič, Zuzana Zajačiková, Dušan Nováček, 15. 6. – 7. 7. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Iráku, kterou ve dnech 15. 6. – 7. 7. 2006 vykonali Dr. ing. Michal Ďurovič, Zuzana Zajačiková, Dušan Nováček za účelem vybudování restaurátorského pracoviště pro záchranu a konzervaci poškozených vzácných dokumentů Irácké národní knihovny a archivu v Bagdádu.

  Dokument ve formátu PDF » (3.8 MB)


Itálie - Bolzano, PhDr. Helena Sedláčková, 7. - 10. 6. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 7. - 10. 6. 2006 vykonala PhDr. Helena Sedláčková za účelem účasti na zasedání prozatímní sfragistické sekce Mezinárodní archivní rady v Bolzanu.

  Dokument ve formátu PDF » (52 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (24 kB)


Slovensko - Levoča, PaedDr. Bohumír Brom, 20. - 22. 6. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 20. - 22. 6. 2006 vykonal PaedDr. Bohumír Brom za účelem účasti na akci "10. archivních dní ve Slovenské republice" jako delegovaný zástupce České archivní společnosti a za účelem rozvinutí spolupráce se slovenskými partnery.

  Dokument ve formátu PDF » (46 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (37 kB)


Slovensko, PhDr. Tomáš Kalina - Ing. Miroslav Kunt, 26. - 30. 6. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko, kterou ve dnech 26. - 30. 6. 2006 vykonali PhDr. Tomáš Kalina - Ing. Miroslav Kunt za účelem poskytnutí konzultací k problematice elektronických dokumentů a za účelem výměny zkušeností z oblasti předarchivní péče.

  Dokument ve formátu PDF » (51 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (30 kB)


Rumunsko, Mgr. Milan Vojáček - Alexandra Blodigová, 28. 8. - 5. 9. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rumunska, kterou ve dnech 28. 8. - 5. 9. 2006 vykonali Mgr. Milan Vojáček a Alexandra Blodigová za účelem výzkumu bohemikálních písemností ve fondech Rumunských státních archivů a za účelem průzkumu písemných dokumentů české menšiny v Rumunsku.

  Dokument ve formátu PDF » (32 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (38 kB)


Maďarsko, Mgr. Jitka Křečková, 10. - 12. 7. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Maďarska, kterou ve dnech 10. - 12. 7. 2006 vykonala Mgr. Jitka Křečková za účelem návštěvy františkánských klášterů v Maďarsku a prohlídky výstavy o sv. Janu Kapistránovi ve Vojenském muzeu v Budapešti.

  Dokument ve formátu PDF » (64 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (32 kB)


Itálie - Florencie, PhDr. Eva Gregorovičová, 26. 9. – 13. 10. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 26. 9. – 13. 10. 2006 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem průzkumu vztahů mezi fondem Rodinný archiv toskánských Habsburků (dále jen RAT) a fondy ASFi, vzniklými v období panování členů sekundogenitury habsbursko – lotrinského rodu v Toskánsku v letech 1737 – 1859.

  Dokument ve formátu PDF » (96 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (40 kB)


Slovinsko - Lublaň, PhDr. Jan Krlín PhD., 8. – 14. 10. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Slovinska, kterou ve dnech 8. – 14. 10. 2006 vykonal PhDr. Jan Krlín PhD. za účelem pokračování ve výzkumu bohemik týkajících se období kolem 1. světové války v materiálech bývalých rakouských ministerstvech předaných Slovinsku a i v jiných archivních fondech vztahujících se k tomuto období.

  Dokument ve formátu PDF » (64 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (64 kB)


Rakousko - Vídeň, Mgr. Jana Svobodová, 9. – 16. 10. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 9. – 16. 10. 2006 vykonala Mgr. Jana Svobodová za účelem studia odborné literatury, vyhledávání informací pro připravovanou edici Zápisků Marie Červinkové-Riegrové.

  Dokument ve formátu PDF » (32 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (32 kB)


Rakousko - Vídeň, Mgr. Milan Vojáček, Mgr. Jaroslav Koláčný, 9. – 20. 10. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 9. – 20. 10. 2006 vykonali Mgr. Milan Vojáček, Mgr. Jaroslav Koláčný za účelem výzkumu bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu do roku 1918 a pokračování a dalšího rozvíjení vzájemných vztahů mezi Rakouským státním archivem ve Vídni a Národním archivem v Praze.

  Dokument ve formátu PDF » (256 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (128 kB)


Německo - Koblenz, Mgr. Jan Kahuda, 14. – 21. 10. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 14. – 21. 10. 2006 vykonal Mgr. Jan Kahuda za účelem heuristiky pramenů a literatury, zejm. v Landeshauptarchivu Koblenz, vztahující se k historii rodu Metternichů a postižení souvislostí mezi fondem Rodinný archiv Metternichů v Národním archivu a zdejšími fondy.

  Dokument ve formátu PDF » (64 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (32 kB)


Itálie - Řím, PhDr. Alena Pazderová, 6. – 30. 10. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 6. – 30. 10. 2006 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem výzkumu bohemik v Archivio di Stato di Roma s ohledem na edici korespondence papežského nuncia v Praze Cesare Speciana v l. 1592-98, dále za účelem kolace textů Specianovy nunciatury z let 1592-93 a studia literatury a studia fondů rukopisného oddělení Vatikánské knihovny.

  Dokument ve formátu PDF » (44 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (28 kB)


Francie - Paříž, Mgr. Zora Machková, 8. – 14. 10. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Francie, kterou ve dnech 8. – 14. 10. 2006 vykonala Mgr. Zora Machková za účelem dokončení akvizice fondu Karel Bartošek a průzkumu archivu Sokol Paříž.

  Dokument ve formátu PDF » (24 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (11 kB)


Německo - Berlín, Koblenz, PhDr. Tomáš Kalina, Ing. Miroslav Kunt, 9. – 13. 10. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 9. – 13. 10. 2006 vykonali PhDr. Tomáš Kalina a Ing. Miroslav Kunt za účelem Získání poznatků o dlouhodobém ukládání elektronických dokumentů, elektronizaci spisové služby (DOMEA Konzept) a konzultace problematiky předarchivní péče včetně fungování meziarchivu.

  Dokument ve formátu PDF » (86 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (1.8 MB)


Itálie - Florencie, Dr. ing. Michal Ďurovič, 8. - 11. 11. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 8. - 11. 11. 2006 vykonal Dr. ing. Michal Ďurovič za účelem účasti a přednesení přednášky na konferenci "Zatopené archivy" konané ve Statním archivu ve Florencii ve dnech 9. - 10. 11. 2006.

  Dokument ve formátu PDF » (130 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (5.3 MB)


Německo - Berlín, Mgr. František Frňka, PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Jaroslav Pažout, Mgr. Monika Sedláková, 18. - 24. 11. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 18. - 24. 11. 2006 vykonali Mgr. František Frňka, PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr. Jaroslav Pažout, Mgr. Monika Sedláková za účelem studijního pobytu v rámci vládního projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu a v rámci dokončení grantového úkolu Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava 1943 - 1945.

  Dokument ve formátu PDF » (54 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (36 kB)


Polsko - Varšava, Krakov, Ing. Hana Paulusová, Roman Straka, 20. – 24. 11. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 20. – 24. 11. 2006 vykonali Ing. Hana Paulusová a Roman Straka za účelem návštěvy restaurátorského pracoviště a sekce hromadného odkyselování Národní knihovny ve Varšavě a Jagelllonské univerzitní knihovny v Krakově.

  Dokument ve formátu PDF » (2,4 MB)


Itálie - Milán, PhDr. Alena Pazderová, 26.11. 2006 - 3.12. 2006

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 26.11. 2006 - 3.12. 2006 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem kolace textů edice Specianovy nunciatury z let 1592-1593 v Ambrosiánské knihovně v Miláně.

  Dokument ve formátu PDF » (41 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (28 kB)
Rok 2005

Velká Británie - Londýn, Cambridge, PhDr. Lenka Matušíková, 19. - 24. 4. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 19. - 24. 4. 2005 vykonala PhDr. Lenka Matušíková za účelem účasti na zasedání komise (Panel) pro hodnocení projektů podáných v rámci "Endangered Archives Programme" (Programu na záchranu ohrožených archivních fondů) a konzultace v rámci projektu "Economic Mentalities of Czech Peasants, 1550-1750 " (Univerzita Cambridge)

  Dokument ve formátu PDF » (24 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (8 kB)

Berlín - Bundesarchiv, PhDr. Jaroslav Pažout, 1. - 14. 6. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do SRN, kterou ve dnech 1. - 14. 6. 2005 vykonal PhDr. Jaroslav Pažout za účelem výzkumu dokumentů vztahujících se k nacistické politice v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1943 - 1945 (studijní pobyt v rámci grantového výzkumu).

  Dokument ve formátu PDF » (24 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (8 kB)

Nizozemí - Haag, Amsterdam, PhDr. Tomáš Kalina - Ing. Miroslav Kunt, 13. - 17. 6. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Nizozemí, kterou ve dnech 13. - 17. 6. 2005 vykonali PhDr. Tomáš Kalina a Ing. Miroslav Kunt za účelem seznámení se s aktuální koncepcí předarchivní péče s důrazem na problematiku elektronických dokumentů, aktuální metody archivace elektronických dokumentů a metody zajištění jejich autorizace a autenticity, zpřístupňování elektronických dokumentů včetně využití Internetu, problematiku tvorby archivních pomůcek s důrazem na mezinárodní standardy.

  Dokument ve formátu PDF » (83 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (63 kB)

Německo - Marburg, Mgr. Filip Paulus, 20. - 22. 6. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 20. - 22. 6. 2005 vykonal Mgr. Filip Paulus za účelem účasti na archivním kurzu v Archivní škole v Marburgu, zaměřeného na terminologické a teoretické otázky označení a klasifikace pozůstalostí v archivech, knihovnách a jiných institucích shromažďujících pozůstalosti.

  Dokument ve formátu PDF » (37 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (17 kB)

Německo - Drážďany, PhDr. Tomáš Kalina - Ing. Miroslav Kunt, 4. - 10. 9. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 4. - 10. 9. 2005 vykonali PhDr. Tomáš Kalina a Ing. Miroslav Kunt za účelem získání poznatků o koncepci a praxi v přejímání a archivaci elektronických dokumentů v Sasku, koncepci předarchivní péče, archivního dohledu a standardizaci archivního popisu.

  Dokument ve formátu PDF » (78 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (63 kB)

Itálie - Florencie, PhDr. Eva Gregorovičová, 6. - 23. 9. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 6. - 23. 9. 2005 vykonala PhDr. Eva Gregorovičová za účelem průzkumu vztahů mezi fondem Rodinný archiv toskánských Habsburků a fondy Státního archivu ve Florencii.

  Dokument ve formátu PDF » (50 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (33 kB)

Chorvatsko - Daruvar, Záhřeb, Alexandra Blodigová - Mgr. Jan Kahuda, 18. 9. - 2. 10. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska, kterou ve dnech 18. 9. - 2. 10. 2005 vykonali Alexandra Blodigová a Mgr. Jan Kahuda za účelem pořádání archivu Svazu Čechů v Chorvatsku v Daruvaru, pořádání archivu České besedy Záhřeb a návštěvy Státního archivu v Záhřebu.

  Dokument ve formátu PDF » (60 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (101 kB)

Francie - Paříž, Mgr. Zora Machková, 2. - 8. 10. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Francie, kterou ve dnech 2. - 8. 10. 2005 vykonala Mgr. Zora Machková za účelem akvizice fondu Karel Bartošek a případného přírůstku k fondu Sokol Paříž.

  Dokument ve formátu PDF » (27 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (13 kB)

Rakousko - Vídeň, Mgr. Milan Vojáček - Mgr. Jaroslav Koláčný, 3. - 7. 10. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 3. - 7. 10. 2005 vykonali Mgr. Milan Vojáček a Mgr. Jaroslav Koláčný za účelem výzkumu bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu do roku 1918 a pokračování a dalšího rozvíjení vzájemných vztahů mezi Rakouským státním archivem ve Vídni a Národním archivem v Praze.

  Dokument ve formátu PDF » (101 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (157 kB)

Polsko - Varšava, PaedDr. Bohumír Brom, 9. 10. - 14. 10. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska, kterou ve dnech 9. 10. - 14. 10. 2005 vykonal PaedDr. Bohumír Brom za účelem seznámení se současnou praxí předarchivní péče v Polsku na půdě srovnatelné instituce vůči NA - Archiwum Akt Nowych a dále za účelem sjednání možnosti budoucího bádání v AAN, setkání na půdě vedení Spolku polských archivářů, jednání o možnosti akvizice, popř. výměny chybějících publikací pro knihovnu NA ad.

  Dokument ve formátu PDF » (38 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (25 kB)

Slovinsko - Lublaň, PhDr. Jan Krlín, Ph.D., 9. 10. - 15. 10. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Slovinska, kterou ve dnech 9. 10. - 15. 10. 2005 vykonal PhDr. Jan Krlín, Ph.D. za účelem výzkumu bohemik týkajících se období kolem 1. světové války v materiálech bývalých rakouských ministerstev předaných Slovinsku a i v jiných archivních fondech vztahujících se k tomuto období.

  Dokument ve formátu PDF » (36 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (31 kB)

Itálie - Řím, Vatikán, PhDr. Alena Pazderová, 14. 10. - 7. 11. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Itálie, kterou ve dnech 14. 10. - 7. 11. 2005 vykonala PhDr. Alena Pazderová za účelem výzkumu bohemik pro potřeby edice korespondence Cesare Speciana, papežského nuncia na císařském dvoře v Praze v letech 1592-1598, ve Státním archivu v Římě a výzkumu ve Vatikánském tajném archivu, Apoštolské vatikánské knihovně a v Německém historickém ústavu v Římě, zaměřeném na kolace vybraných textů Specianovy korespondence pro léta 1592-1593.

  Dokument ve formátu PDF » (62 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (39 kB)

Rakousko - Vídeň, Göttweig, Mgr. Jitka Křečková, 20. 10. - 22. 10. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 20. 10. - 22. 10. 2005 vykonala Mgr. Jitka Křečková za účelem účasti na mezinárodní konferenci "Alte Archive - neue Technologien".

  Dokument ve formátu PDF » (24 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (7 kB)

Německo - Berlín, Zuzana Zajačiková - Benjamin Bartl, 9. 11. - 11. 11. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 9. 11. - 11. 11. 2005 vykonali Zuzana Zajačiková a Benjamin Bartl za účelem účasti na semináři "Conservation of tracing paper".

  Dokument ve formátu PDF » (658 kB)


Slovensko - Bratislava, PhDr. Alena Šimánková, 10. 11. - 11. 11. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Slovenské republiky, kterou ve dnech 10. 11. - 11. 11. 2005 vykonala PhDr. Alena Šimánková za účelem účasti na mezinárodním semináři (kolokviu) Ústavu paměti národa (ÚPN) s názvem "Úloha represe a politického násilí v komunismu, který se uskutečnil v Bratislavě".

  Dokument ve formátu PDF » (26 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (11 kB)

Německo - Berlín, PhDr. Zdeňka Kokošková, 12. 11. - 18. 11. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 12. 11. - 18. 11. 2005 vykonala PhDr. Zdeňka Kokošková za účelem studijního pobytu - plnění grantového projektu GA ČR "Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava".

  Dokument ve formátu PDF » (32 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (14 kB)

Německo - Marburg, Ing. Miroslav Kunt - PdDr. Karel Koucký, 13. 11. - 16. 11. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Německa, kterou ve dnech 13. 11. - 16. 11. 2005 vykonali Ing. Miroslav Kunt a PdDr. Karel Koucký za účelem školení o elektronických dokumentech, seznámení se současnými trendy archivování elektronických dokumentů v Německu, rekongnoskace problémových okruhů elektronického archivování a způsobu jejich řešení.

  Dokument ve formátu PDF » (62 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (40 kB)

Rakousko - Vídeň, Mgr. Milan Vojáček, 20. 11. - 22. 11. 2005

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Rakouska, kterou ve dnech 20. 11. - 22. 11. 2005 vykonal Mgr. Milan Vojáček za účelem studia archivních fondů a odborné literatury v rámci grantového projektu reg. č. 409/05/2078.

  Dokument ve formátu PDF » (24 kB)
  Dokument ve formátu RTF » (8 kB)Rok 2004

Zprávy ze zahraničních cest pracovníků archivu uskutečněných v letech 1993 - 2004

Zprávy o zahraničních cestách uskutečněných v letech 1993 - 2004 jsou publikovány v rámci souhrnného výtahu z výročních zpráv archivu, který je umístěn v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita kódu nejsou v této části zaručeny!

Zahraniční cesty pracovníků archivu v letech 1993 - 2004   Zahraniční cesty v letech 1993 - 2004 » (HTML dokument)


na začátek stránky»