O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Sborník studií prof. Ivana Hlaváčka

obálka publikaceNárodní archiv připravil při příležitosti 80. narozenin emeritního vedoucího katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK a učitele několika generací českých archivářů prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc. k vydání soubor jeho studií věnovaných dějinám historiografie, archivnictví a pomocných věd historických. Sborník obsahuje studie zaměřené na dějiny jubilantova pracoviště a biografie jeho představitelů – jubilantových předchůdců (Josef Emler, Václav Vojtíšek, Zdeněk Fiala), kolegů a spolupracovníků (Rostislav Nový, Zdeňka Hledíková, Stanislav Šisler, Marie Bláhová). Dále jsou zastoupeny příspěvky obecněji zaměřené na dějiny pomocných věd historických v českých zemích a jejich představitele z doby před založením pražské katedry. Poslední skupinu pak tvoří biogramy nejbližších přátel a kolegů prof. Hlaváčka z širší oblasti české medievistiky.


Informace o prodeji zde