O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Zlatá bula sicilská. 800 let mezi realitou a mýty.

Ve dnech 27. až 30 září mohla veřejnost spatřit pravděpodobně nejznámější listinu české minulosti Zlatou bulu sicilskou vydanou Fridrichem II. před 800 lety. Její vystavení zahájil dne 26. září ministr vnitra Jan Kubice za přítomnosti dalších významných hostů (foto). Během následujících dnů ji shlédlo více než 10 tisíc lidí, kteří čekali v dlouhých frontách i několik hodin. Za omezení, která však byla nutná vzhledem k ochraně vystavených listin, se Národní archiv omlouvá a děkuje veřejnosti za velký zájem.

 

html icon   Doprovodné akce u příležitosti 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské  » (117 kB)

html icon   Latinský text a český překlad dokumentu.  » (131 kB)

html icon   Tisková zpráva ve formátu PDF  » (110 kB)

html icon   Plakát k výstavě » (1,3 MB)

html icon   Doprovodný text k výstavě » (0,75 MB)

 

800 let Zlaté buly sicilské