Vybudování restaurátorského pracoviště pro záchranu a konzervaci poškozených vzácných dokumentů Irácké národní knihovny a archivu v Bagdádu

Jedna z mnoha mešit v ErbiluBudova Irácké národní knihovny a archivu (Iraqi National Library and Archives) se nachází ve staré části Bagdádu. Bezprostředně sousedí přes ulici s komplexem osmnácti budov bývalého ministerstva obrany, který leží přímo na nábřeží řeky Tigris. Vzhledem k tomu, že INLA sloužila současně jako ústřední vládní archív, byla budova po dobytí města americkou armádou v dubnu 2003 nadvakrát cíleně vypálena. Shořela tak naprostá většina dokumentů státních institucí, včetně silových ministerstev, vojenských soudů, ve spisových řadách od roku 1977 až do roku 2004.

Část dokumentů, které neshořely, byla zaplavena v provizorním úložišti v červenci 2003 vodou z prasklého vodovodního řadu. Šlo částečně o velmi cenné fondy tzv. Ottomanského archivu od první třetiny 19.století až do dvacátých let dvacátého století. Neodborné uskladnění po vyzdvižení z vody zničilo velkou část materiálu. Další část archiválií byla uložena ve 156 kovových bednách a byla nouzově zmražena v provizorní mrazírenských prostorách na teplotu –5 až –10 °C.

Okamžitě po zahájení spolupráce INLA a českých expertů ze společnosti Gema Art Group a.s., Národního archívu v Praze a Národní knihovny Praha v roce 2004 požádala irácká strana o pomoc při zpracování projektu záchrany poškozených archiválií a výuce iráckých restaurátorů. Tato pomoc se uskutečnila ve dvou etapách.

Dne 28. 7. 2004 schválila vláda ČR v návaznosti na jednání mezi ministerstvy kultury České republiky a Iráku usnesením č.757 návrh programu Pomoci obnově dědictví Irácké republiky. V první fázi z prostředků věnovaných na konkrétní projekty tohoto programu bylo v Institutu konzervátorských a restaurátorských technik v Litomyšli a následně i v Národním archivu koncem roku 2004 vyškoleno dvanáct iráckých restaurátorů. Dále z těchto prostředků bylo pořízeno nové mikrografické pracoviště, protože stávající velmi dobře vybavené mikrografické pracoviště INLA bylo v roce 2003 zcela zničeno. Jednalo se o mikrografickou kameru, vyvolávací automat, kopírku mikrofilmů, nezbytné diagnostické přístroje, ultrazvukovou lepičku mikrofilmů, skener mikrofilmů, čtecí přístroje atd.

Druhá fáze pomoci se uskutečnila v letošním roce na základě vládního usnesení č.1519 z 23. listopadu 2005 k návrhu na poskytnutí peněžitých darů v rámci Programu pomoci obnově kulturního dědictví Irácké republiky a spočívala ve vybavení specializovaného pracoviště na restaurování a konzervování knih a archiválií a v zajištění odborného kursu zaměřeného na praktické restaurátorské techniky využitelné pro záchranu cenných archivních fondů.

Vzhledem k velmi napjaté bezpečnostní situaci v Iráku proběhly práce související s přípravou restaurátorského pracoviště a zprovozněním jednotlivých konzervátorských technologií v knihovně Salahddinovy univerzity v Erbilu v autonomní oblasti iráckého Kurdistánu, a to na základě Memoranda o spolupráci, které koordinátor všech českých kulturních projektů v Iráku, společnost Gema Art Group a.s., podepsala s presidentem Salahaddinovy univerzity Dr. Mohammadem Sadikem v dubnu roku 2006. Společnost Gema Art Group a.s na základě projektu, který vypracovali odborníci z Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu v Praze, kompletně vybavila konzervátorské a restaurátorské pracoviště a zajistila i jeho dodávku přímo na místo kursu. Kurz pod vedením Dr.ing. Michala Ďuroviče z Národního archivu proběhl v měsících červnu a červenci t.r. Dalšími lektory kurzu byli Zuzana Zajačiková (Národní archiv), Dušan Nováček (Národní archiv), Jiří Vnouček (Dánská královská knihovna Kodaň), Zuzana Švarcová (Národní technické muzeum Praha) a Zbyněk Heřmánek (Národní technické muzeum Praha). Devět účastníků kurzu, čtyři z Irácké národní knihovny a archívu z Bagdádu a pět z různých kurdských institucí, bylo v průběhu 6 týdenního kurzu seznámeno se základními postupy konzervování a restaurování papírového aktového archivního materiálu (čištění, dezinfekce, měření kyselosti papíru, odkyselování papíru, dolévání papírovou suspenzí, různé druhy oprav papíru) a základy preventivní péče. Druhá část kurzu byla zaměřena především na tvorbu maket historické knižní vazby a na problematiku jejího restaurování. Mimořádný úspěch celé akce byl podtržen osobní přítomností velvyslance České republiky v Iráku generála Voznici, který spolu s významnými představiteli Kurdské autonomní vlády (tajemník premiéra, ministr kultury a ředitel Direktorátu památkové péče), předal absolventům kursu závěrečné certifikáty.

V současné době je kompletní vybavení laboratoře již přestěhováno do Bagdádu a v nejbližší době bude opět zprovozněno, aby iráčtí restaurátoři mohli zahájit systematickou záchranu svého archivního dědictví.

Fotografie


Slavnostní zahájení restaurátorského kurzu rektorem Salahaddinovy university Dr. Sadikem

Slavnostní zahájení restaurátorského kurzu rektorem Salahaddinovy university Dr. SadikemÚčastníci restaurátorského kurzu

Účastníci restaurátorského kurzuPráce s ultrazvukovou tužkou

Práce s ultrazvukovou tužkouVýuka celoplošného podlepování dokumentů

Výuka celoplošného podlepování dokumentů


Lokální opravy a doplňování dokumentů

Lokální opravy a doplňování dokumentů


Slavnostní zakončení kurzu za účasti českého velvyslance v Iráku gen. Voznici

Slavnostní zakončení kurzu za účasti českého velvyslance v Iráku gen. Voznici


Pracovníci Irácké národní knihovny a archivu Nahed Mahmud a Mazin Ibrahem v Praze 2004

Pracovníci Irácké národní knihovny a archivu Nahed Mahmud a Mazin Ibrahem v Praze 2004


Čištění dokumentů Irácké národní knihovny a archivu - Národní archiv 2004

Čištění dokumentů Irácké národní knihovny a archivu - Národní archiv 2004