O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Medaile Za zásluhy o české archivnictví pro pracovníky Národního archivu

Fotografie z udělování medailí Mezi dvaceti osobnostmi, kterým byly dne 15. července 2009 uděleny ministrem vnitra ČR Ing. Martinem Pecinou, MBA, Medaile Za zásluhy o české archivnictví, byli rovněž dva archiváři Národního archivu: PhDr. Alena Nosková a PhDr. Josef Žabka.

PhDr. Alena Nosková pracuje v Národním archivu (dříve Státní ústřední archiv v Praze) od roku 1965, od roku 1989 jako vedoucí oddělení fondů státní správy po roce 1945, v letech 1992–2009 zároveň jako zástupkyně ředitele/ředitelky archivu. Podílela se na předarchivní péči u nejdůležitějších původců z oblasti ústřední státní správy, převzetí archivu ÚV KSČ, zpracování řady komplikovaných archivních souborů z oblasti ústřední správy z let 1945–1992, vykonává rozsáhlou badatelskou a nahledací agendu, je členkou řady vědeckých a odborných orgánů na poli soudobých dějin.

PhDr. Josef Žabka pracuje v Národním archivu od roku 1962, v letech 1992–1997 jako vedoucí úseku a 1997–2002 jako vedoucí oddělení předarchivní péče. Podílel se na zpracování několika složitých fondů z období ústřední správy po roce 1945, systematicky se věnoval problematice předarchivní péče a skartačního řízení, praktickou činností při výběru archiválií u ústředních úřadů, ale i metodicky. Je autorem metodické příručky Výběr archiválií z písemností ústředních úřadů státní správy po roce 1945 (Praha 1988). Stál rovněž u počátků informatiky na půdě Státního ústředního archivu v Praze, společně s pracovníkem Matematicko-fyzikální fakulty UK Vladimírem Smetáčkem vypracoval analýzu vedoucí k přípravě automatizovaného popisu archiválií. Je rovněž autorem některých důležitých prací z oblasti dějin správy po roce 1945. V letech 1994–2004 byl zároveň členem redakční rady Archivního časopisu.

Oběma kolegům blahopřejeme k získání tohoto vysokého vyznamenání.