O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Ohlédnutí za workshopem Historické fotografické techniky a jejich ochrana


Ve středu 29. června 2011 proběhl v přednáškovém sále Státního oblastního archivu v Praze jednodenní pracovní kurz. Záměrem organizátora a hlavního koordinátora kurzu, vedoucího Oddělení péče o fyzický stav archiválií Státního oblastního archivu v Praze, pana Mgr. Jiřího Vichty, bylo seznámit archiváře, správce sbírek, ale i další archivní pracovníky Státního oblastního archivu v Praze se základy péče o fotografický sbírkový materiál.

O lektorování kurzu byla požádána paní Blanka Hnulíková, restaurátorka fotografických dokumentů Národním archivu. Ta nejprve přítomné seznámila s historickým vývojem fotografických technik a s podmínkami vhodné ochrany a uložení fotografických sbírek. Poté kurz pokračoval praktickými ukázkami typických poškození fotografických dokumentů a ukázkami způsobů identifikace základních materiálů.

Přiložené soubory obsahují prezentace dvou přednášek, které zazněly v teoretickém bloku kurzu.

pdf icon   Historický vývoj fotografických technik »  (2,8 MB)

pdf icon   Poškození fotografických dokumentů, ukládání a ochrana »  (1,7 MB)