O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Digitalizace a zpřístupnění církevních listin v rámci evropského projektu Monasterium

Ilustrační foto Národní archiv v Praze se v roce 2005 zapojil do projektu Monasterium, který koordinuje Institut zur Erforschung und Erschließung kirchlicher Quellen se sídlem v St. Pölten v Rakousku. Projekt je financován rakouským spolkovým ministerstvem pro vzdělání, vědu a kulturu, Evropskou unií (Culture 2000), četnými kláštery a dodatečně získávanými finančními prostředky ze státních i soukromých zdrojů zúčastněných zemí. Kromě Rakouska a České republiky do projektu vstoupilo Bavorsko, Slovinsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovensko, Itálie a Švýcarsko. Cílem projektu je zdarma prostřednictvím webových stránek na adrese www.monasterium.net zpřístupnit široké badatelské veřejnosti co nejvíce listin i jiných typů dokumentů (např. rukopisů a aktového materiálu) především ze středoevropských klášterů a biskupství.

První digitalizace listin v I. oddělení Národního archivu proběhla v období od 4. září do 15. listopadu 2006. Byly digitalizovány listiny datované do roku 1526, které jsou součástí mnoha důležitých archivních fondů církevní provenience. Do projektu bylo zahrnuto i několik fondů necírkevních, jejichž listinné sbírky se však církevní problematiky z větší části týkají. Celkem bylo zdigitalizováno 7 118 listin z 13 církevních a 5 necírkevních archivních fondů:

Archiv pražského arcibiskupství (APA);

Archiv kolegiátní kapituly vyšehradské, Praha (KVš);

Archiv kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě (KVs);

Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II. (AZK);

Augustiniáni obutí – provincialát a konvent, Praha (ŘA);

Benediktini - klášter Břevnov, Praha (ŘBB);

Benediktini - klášter Emauzy, Praha (ŘBE);

Dominikáni – provincialát a konvent, Praha (ŘDo);

Františkáni – provincialát a konvent, Praha (ŘF);

Kapucíni – provincialát a konvent, Praha (ŘK);

Křižovníci s červenou hvězdou – generalát a konvent, Praha (ŘKř);

Maltézští rytíři – české velkopřevorství, Praha (ŘM);

Premonstráti – klášter Strahov, Praha (ŘP);

Česká finanční prokuratura Praha – listiny (FP-L);

České gubernium – guberniální listiny, Praha (ČG-L);

Úřad desk zemských, Praha (ÚDZ);

Česká dvorská kancelář, Praha, Vídeň (ČDK);

České oddělení dvorské komory, Vídeň (ČDKM).


Obrázky těchto 7118 listin jsou nyní zpřístupněny na českém portálu webové stránky www.monasterium.net, a to včetně doprovodných dat, tj. stručných regestů a dalších vědeckých popisů a komentářů.

Během příštích pěti let se počítá s rozšířením projektu i na další archivy České republiky. Konkrétně jde o listinné fondy státních oblastních archivů, tj. Moravského zemského archivu v Brně, Zemského archivu v Opavě, Státních oblastních archivů v Třeboni, Plzni, Litoměřicích, Praze a Zámrsku. Osloven byl i Archiv Pražského hradu a Archiv Národního muzea. Již v létě roku 2007 proběhla digitalizace v Moravském zemském archivu, bylo naskenováno 2260 listin z 29 církevních fondů.

V období od 13. září do 11. října 2007 proběhla druhá fáze digitalizace listin v I. oddělení Národního archivu. Bylo naskenováno 2 525 listin Archivu České koruny.

Zdigitalizované listiny Moravského zemského archivu i listiny z fondu Národního archivu Archiv České koruny budou na webové stránce zpřístupněné po zpracování doprovodného materiálu.

V dalších letech Národní archiv plánuje dokončení digitalizace listinných částí fondů I. oddělení, ze kterých jsou již naskenovány listiny do roku 1526, a počítá i s listinami z fondů dalších oddělení NA, konkrétně II. a VI. oddělení.