O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Vliv „odkyselovacího procesu ZFB:2“ na vlastnosti papíru

Odkyselování pomocí technologie vyvinuté v Zentrum für Bucherhaltung v Lipsku nazvané ZFB:2 představuje další způsob zpomalení degradace papírových archiválií. V článku jsou uvedeny mechanické, chemické a optické vlastnosti různých typů archivního materiálu po odkyselení a po zkouškách umělého stárnutí. Byla sledována i stabilita záznamových prostředků.

Zpráva projektu ve formátu PDF