O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Upozornění pro badatele - delimitace archiválií

Avízo:

Upozornění pro badatele - delimitace archiválií

V nejbližší době se uskuteční delimitace archiválií z Národního archivu do Archivu bezpečnostních složek. Národní archiv předává Archivu bezpečnostních složek k trvalému uložení archivní soubor „Ministerstvo národní bezpečnosti, Praha“ (NAD 1180) v rozsahu 246 kartonů (cca 33,2 bm) z let (1939) 1950–1953 (1954). Předávané archiválie byly původně součástí fondu ÚV KSČ, z něhož byly vyčleněny, a následně z nich byl vytvořen samostatný fond Ministerstvo národní bezpečnosti. Od 7. listopadu 2011 je fond z důvodu převozu do zmíněného archivu pro badatele uzavřen.

Hlavní zpráva:


Archivní soubor Ministerstvo národní bezpečnosti je do Archivu bezpečnostních složek předáván na základě § 14 zákona č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů. Dle tohoto paragrafu příslušné instituce předají Archivu bezpečnostních složek archivní fondy i jednotlivé archiválie vzniklé činností bezpečnostních složek a Komunistické strany Československa a organizací Národní fronty působících v těchto složkách v období od 4. dubna 1945 do 15. února 1990, které jsou v jejich držení. Předávané archiválie, které byly původně součástí fondu ÚV KSČ, byly vyčleněny a následně byl založen samostatný archivní soubor Ministerstvo národní bezpečnosti. V letech 1955–1957 a 1962–1963 pracovaly na základě rozhodnutí byra ÚV KSČ komise pro přešetření politických procesů v období let 1949–1954. Tyto komise měly podle pokynů tehdejší politické reprezentace přezkoumat a následně prošetřit jednotlivé případy odsouzených vedoucích pracovníků politického a hospodářského života státu (členů KSČ), především proces s tzv. protistátním centrem v čele s Rudolfem Slánským. Byly zkoumány případy protiprávně souzených nebo jinak postižených osob, použité vyšetřovací metody, vznesená obvinění a výše trestů. V rámci složitého archivního souboru ÚV KSČ jsou v Národním archivu uloženy dílčí fondy těchto komisí. Pro svoji činnost shromáždily komise velké množství dokumentace včetně protokolů a vyšetřovacích zpráv, které spadaly do kompetence Ministerstva národní bezpečnosti. Předávané protokoly a zprávy státní bezpečnosti o vyšetřování byly uspořádány podle jmen osob, kterých se týkaly. Stejné uspořádání bylo zvoleno při původním zpracováním výše uvedených komisí ÚV KSČ. Domníváme se, že ve stejné době vznikly i mezery v číselné řadě signatur, protože při pátrání nebyly pracovníky Národního archivu nalezeny.

Jmenný seznam osob


Sig. 1 Rudolf Slánský, sig. 2 Vladimír Klementis, sig. 3 Otto Fischl, sig. 4 Josef Frank, sig. 5 Ludvík Frejka, sig. 6 Bedřich Geminder, sig. 7 Rudolf Margolius, sig. 8 Bedřich Reicin, sig. 9 André Simone, sig. 10 Otto Šling, sig. 11 Karel Šváb, sig. 12 Marie Švermová, sig. 13 Vítězslav Fuchs, sig. 14 Bedřich Hájek, sig. 15 Mikuláš Landa, sig. 16 Hanuš Lomský, sig. 17 Ervín Polák, sig. 18 Jarmila Tausigová, sig. 19 Artur London, sig. 20 Josef Pavel, sig. 21 Vavro Hajdů, sig. 22 obsahovala dokumentaci Generální prokuratury a závěry komisí ÚV KSČ včetně znaleckých posudků Státní plánovací komise z roku 1963 vypracovaných pro komise ÚV KSČ. Tato dokumentace zůstává uložena v rámci fondu ÚV KSČ, sig. 23 Josef Goldman, sig. 24 Jaroslav Jičínský, sig. 25 Jan Bárta, sig. 26 Otto Eisler, sig. 27 František Fabinger, sig. 28 Ivan Holý, sig. 29 Jiří Kárný, sig. 30 František Kolár, sig. 31 Matyáš Lewinter, sig. 33 Eduard Outrata, sig. 34 Zdeněk Rudinger, sig. 35 Josef Smrkovský, sig. 36 Milan Reiman, sig. 37 Gejza Pavlík, sig. 38 Egon Feigl, sig. 39 Noel Field, sig. 40 Dora Kleinová, sig. 41 Alice Kohnová, sig. 42 Oskar Kosta, sig. 43 Karel Markus, sig. 44 Bedřich Kopold, sig. 45 Antonín Svoboda, sig. 46 Otakar Hromádka, sig. 47 Kopold a spol. sig. 48 Rudolf Bulandr, sig. 49 Vladimír Drnec. sig. 50 Šimon Drgač, sig. 51 Josef Mirovský, sig. 52 Zdeněk Novák, dále signatury, sig. 61 Mordechai Oren, sig. 62 Gustáv Husák, sig. 63 Ladislav Holdoš, sig. 64. Ivan Horváth, sig. 65 Daniel Okáli, sig. 66 Ladislav Novomeský, sig. 67 Andrej Káboš. Oskar Langer, sig. 68 Vojtěch Jančík, Koloman Moškovič, sig. 69 Oskar Valášek, sig. 70 Teodor Baláž, sig. 71 Matěj Bél, sig. 72 Šimon Čermák, sig. 73 Mikuláš Fodor, sig. 74 Juraj Gláse, sig. 75 Mikuláš Horský, sig. 76 Martin Kraus, Gejza Kršák, sig. 77 Viktor Sedmík, sig. 78 Rudolf Viktorín, sig. 79 Růžena Dubová, sig. 80 Vojtěch Erba, sig. 81 Vladimír Haškovec, sig. 82 Antonín Hašek, sig. 83 Jaromír Kopecký, sig. 84 Jaroslava Kryslová, sig. 85 Vilém Kuhn, sig. 86 Antonín Patejdl, sig. 87 Rudolf Peschel, sig. 88 Jaromír Poláček, sig. 89 Václav Roček, sig. 90 Josef Špirk, sig. 91 Jana Vážná, sig. 92 Vlasta Veselá, sig. 93 „Velká rada“, sig. 95 Věra Hložková, sig. 96, 97, 98, 99 a 100 materiály z Ruzyně.

V Praze dne 2.11. 2011 PhDr. Alena Nosková vedoucí 4. oddělení Národního archivuhtml icon Dokment ve formátu PDF (176 kB)