O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Smlouva o vzájemné spolupráci při záchraně kulturního dědictví

Fotografie

Dne 30. května 2007 byla v Národním archivu v Praze podepsána mezinárodní Smlouva o vzájemné spolupráci při záchraně kulturního dědictví. Smlouvu podepsala statutární zástupkyně Národního archivu, ředitelka PhDr. Eva Drašarová, CSc. a zástupci Drážďanské banky se sídlem Frankfurt am Main pan Dr. Andreas Graul (Facharchivar, Corporate Center, Communication and Marketing) a pan Michael Jurk (Abteilungsdirektor, Corporate Archives/Historical Research).

V Národním archivu je uložen archivní soubor „Drážďanská banka“, ten je tvořen 184 svitky mikrofilmů, které byly pořízeny v letech 1942–1944 a sloužily k zabezpečení písemného materiálu původce. Téměř veškerý písemný materiál, uložený v Drážďanech, byl během druhé světové války zničen, takže mikrofilmy jsou jediným svědectvím o historii významného bankovního domu. Do Národního archivu byly mikrofilmy předány v roce 1968, kdy byl tento archivní soubor opatřen stručným inventářem. Samotné svitky byly ve velmi špatném fyzickém stavu a vyžadovaly náročný restaurátorský zásah. Zájem badatelské veřejnosti o tyto materiály byl prvotním impulsem pro jejich záchranu. Prostřednictvím svých příznivců kontaktoval archiv nástupnickou organizaci, která dodnes provozuje bankovní činnost – Dresdner Bank, která o materiály projevila velký zájem a byla ochotna přispět na záchranu mikrofilmů. Národní archiv získá darem přístroje, umožňující restaurování mikrofilmů, jejich další zpracování a uložení a Dresdner Bank budou poskytnuty kopie mikrofilmů.

PhDr. E. Benešová