O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Sborník Historická fotografie 2008-2009

Obálka publikace Sborník Historická fotografie, který od roku 2001 pravidelně přináší příspěvky s tematikou historické fotografie, vyšel po roční odmlce v novém čísle. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků se bohužel pravděpodobně jedná o poslední svazek v této podobě. Celé číslo je tentokrát netypicky věnováno jediné studii autorů Tomáše Štanzela a Petry Vávrové, kurátora oddělení dějin fotografické a filmové techniky v Národním technickém muzeu v Praze a asistentky v Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT. Tématem jsou historické fotografické techniky, jejich přehled, popis, způsoby určení, výčet degradačních činitelů a optimální způsoby uložení a manipulace.

Úvodní kapitola přináší stručný základní přehled fotografických technik a přibližuje všechna hlediska, která umožňují správně určit typ fotografie. Největší prostor studie je věnován podrobnému soupisu historických fotografických technik, který najdeme ve druhé části. U každé z anotovaných historických technik čtenář najde obecnou charakteristiku, informaci o období užívání, popis principu vzniku obrazu a postupu zhotovení, vzhledu, identifikačních znaků, podoby adjustace a další doplňující informace. Popsány jsou všechny známé techniky, ať už patří do kategorie jednostupňového pozitivního procesu (např. daguerrotypie), dvoustupňového systému negativ-pozitiv a opomenuty nejsou ani techniky tzv. ušlechtilých tisků nebo diapozitivy. Informační hodnotu studie podtrhují barevné reprodukce fotografických materiálů. V závěru pak autoři přibližují historické fotografie z chemicko-technologického pohledu, vypočítávají činitele působící na degradaci fotografií a přinášejí doporučení pro optimální podmínky jejich dlouhodobého uložení.

Sborník je tak předurčen stát se cenným informačním zdrojem pro archiváře, knihovníky, umělecké historiky a další majitele nebo správce sbírek historických fotografií. Může se stát nejen vodítkem pro určení hodnoty fotografií rozpoznáním fotografické techniky, ale také předpokladem pro volbu optimální metody uložení a manipulace nebo konzervace a restaurování. Cena sborníku je 225 Kč a lze jej zakoupit ve studovně Národního archivu v Praze-Chodovci nebo doručit na základě objednávky poštou.Informace o titulu:

Název: Historická fotografie. Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky. Ročník 8–9 (2008–2009).
Vydal: Národní archiv, Praha 2010
Cena: 225 Kč

Obsah sborníku

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (624 kB)

Související informace:

Publikace k prodeji