O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Pozvánka - prezentace výsledků digitalizace projektu Monasterium

Národní archiv v Praze Vás srdeènì zve na prezentaci výsledkù digitalizace projektu Monasterium. Prezentace se koná ve velkém sále Národního archivu na Chodovci ve støedu 10. øíjna 2007 od 13 do 16 hodin.

Adresa: Národní archiv, Archivní 4, 149 01 Praha 4 – Chodov.


Dopravní spojení:

Autobus MHD è. 213, 260 ze stanice Opatov - metro C

Autobus MHD è. 115 ze stanice Chodov – metro C

Výstupní zastávka - Chodovec