O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

PH z roku 2011

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé.


Nyní přinášíme číslo z roku 2011.  

Paginae historiae. Sborník Národního archivu. Základní údaje

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (62 kB)


Informace o prodeji zde

Obsah čísla 19 z roku 2011 


Studie

Obsazení úřadu krajského hejtmana v Čechách za vlády Ferdinanda I. podle seznamů krajských hejtmanů v registrech královské kanceláře z let 1538/1539 – 1560/1561
(Petr Mareš)

pdf icon České resumé ve formátu PDF » (158 kB)


pdf icon Německé resumé ve formátu PDF » (63 kB)


pdf icon Anglické resumé ve formátu PDF » (145 kB)


Obraz činnosti pražského apelačního soudu v letech 1672–1682 ve světle ortelních manuálů a knih protokolů
(Klára Woitschová)

pdf icon České resumé ve formátu PDF » (137 kB)


pdf icon Německé resumé ve formátu PDF » (118 kB)


pdf icon Anglické resumé ve formátu PDF » (45 kB)


Hubert Ripka (1895–1958): „sovětofil“ nebo „západofil“? Osud politika, který se stal obětí československého boje za svobodu a demokracii
(Zuzana Loubetová)

pdf icon České resumé ve formátu PDF » (130 kB)


pdf icon Německé resumé ve formátu PDF » (102 kB)


pdf icon Anglické resumé ve formátu PDF » (95 kB)


Osidlovací úřad a Fond národní obnovy (umístění, personální obsazení a organizační struktura centrály a oblastních úřadoven v letech 1945–1951)
(Karel Řeháček)

pdf icon České resumé ve formátu PDF » (227 kB)


pdf icon Německé resumé ve formátu PDF » (122 kB)


pdf icon Anglické resumé ve formátu PDF » (76 kB)Materiály

Život malíře a karikaturisty Fedora Petrikovského (1905–1968)
(Petr Karlíček)

pdf icon České resumé ve formátu PDF » (122 kB)


pdf icon Německé resumé ve formátu PDF » (122 kB)


pdf icon Anglické resumé ve formátu PDF » (104 kB)


Zpřístupnění fondu Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě
(Monika Sedláková)

pdf icon České resumé ve formátu PDF » (145 kB)


pdf icon Německé resumé ve formátu PDF » (128 kB)


pdf icon Anglické resumé ve formátu PDF » (45 kB)


Korespondence Karla Čapka a Huberta Ripky
(Jan Bílek)

pdf icon České resumé ve formátu PDF » (127 kB)


pdf icon Německé resumé ve formátu PDF » (111 kB)


pdf icon Anglické resumé ve formátu PDF » (104 kB)Vědecké projekty a projekty disertačních prací:

Nucená práce českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava v období nacistické okupace. Projekt německé nadace EVZ
(Zdeňka Kokošková)Projekt bezpečnostního výzkumu „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“
(Karel Koucký)Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS, 5. rok v knihovně Národního archivu. Digitalizace deníku Československá republika
(Dagmar Spáčilová)Podprojekt „Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech – signatura A 75 – letáky o třicetileté válce“ – 5. etapa (VISK – Memoriae mundi series Bohemica 2010) knihovny Národního archivu
(Václav Bartůšek)Lenní institut na statcích českého krále v období středověku a v raném novověku
(Markéta Novotná)Zemský soud větší v Čechách 1542–1620. Prosopografická analýza přísedících
(Petr Mareš)Testamentární praxe v Jihlavě v letech 1578–1624. Testamenty jako prameny pro dějiny rodinných struktur, historickou demografii a sociotopografii
(Pavla Jirková)Postavení venkovských Židů v 18. a 19. století na příkladu panství Kounice v Čechách
(Michaela Munková)Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století
(Mikuláš Čtvrtník)Ztráta Podkarpatské Rusi v letech 1944–1945
(David Hubený)Zbrojní výroba a export v Československu v letech 1945–1953
(František Frňka)

Zprávy


Národní archiv v roce 2010
(Eva Drašarová)Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2010
(Olga Pospíšilová)Pokus o rekonstrukci archivu Petičního výboru Věrni zůstaneme na základě akvizic osobních fondů
(Zora Machková)Osobní archiv generála Miloše Knorra
(Lenka Kločková)Osobní archiv Bohumila Šimona
(Jarmila Pešková)

Literatura

Soupis židovských familiantů v Čechách z roku 1783. Edice pramene
(Michaela Munková)Marie Červinková-Riegrová: Zápisky I. (1880–1884)
(Libor Svoboda)Mareš, Petr: Obsazování úřadu krajského hejtmana v předbělohorském období a soupis krajských hejtmanů na základě dochovaných pramenů z let 1563/1564–1616/1617
(Markéta Novotná)Archiváři. Sborník studií PhDr. Josefa Kollmanna
(Renata Kuprová)Václav Kaplický: Hrst vzpomínek z dospělosti
(Miroslav Gregorovič)Rekviem zemědělsko-lesnické archivářce a agrární historičce. In memoriam PhDr. Jany Pšeničkové
(Pavel Koblasa)Korespondence T. G. Masaryk – staročeši
(Milan Vojáček)Fémový soud nebo policejní provokace?
(Milan Vojáček)Josef Borovička. Osudy českého historika ve 20. století
(Mikuláš Čtvrtník)Aleš Skřivan ml.: Československý vývoz do Číny 1918–1992
(Pavel Dufek)Studie o rukopisech 2007–2009
(Václav Bartůšek)Hugh A. Taylor: Imagining Archives
(Mikuláš Čtvrtník)Jakub Doležal: Střípky z mozaiky protektorátní společnosti
(David Hubený)František Hoffmann: Iglaviensia
(Pavla Jirková)


Seznam členů redakční rady sborníku
pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (27 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF »  (16 kB)