O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Archiv České koruny. Listinný poklad Karla IV

Národní archiv připravuje výstavu „Archiv České koruny. Listinný poklad Karla IV.“, na níž budou ke shlédnutí originální listiny vzešlé z vůle Karla IV. Doprovodným programem výstavy budou odborné přednášky:


18. 10. v 16 hodin: Prof. L. Bobková: Italské zkušenosti mladého Karla IV.


24. 10. v 16 hodin: PhDr. E. Doležalová, Ph.D.: Karel IV. – dobrý český král, ale špatný římský císař?


28. a 30. 10. v 15 hodin: PhDr. D. Čumlivski: Karel IV a Archiv České koruny


Pozvánka ve formátu PDF