O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

XI. konference CNZ - Elektronické úřadování na ostro

V úterý 11. října se v Národním archivu v Praze uskuteční 11. ročník odborné konference CNZ. Hlavním hostem konference bude profesorka římské University Sapienza a prezidentka Italské asociace archivářů, paní Maria Guercio, která účastníky konference seznámí s přístupem italské veřejné správy k problematice správy a uchovávání digitálních dokumentů a s využitím mezinárodních standardů. Dopolední program konference vyplní koncepční prezentace zástupců Ministerstva vnitra a ICT Unie.


Odpolední část bude, letos poprvé, patřit tematickým diskusním blokům. První z nich se bude věnovat novému pojetí správy dokumentů v kontextu národní architektury ICT včetně pohledu na klíčovou roli spisové služby a správy dokumentů v organizacích. Tématem druhého bloku bude elektronická identita a její role pro elektronické úřadování a obchod, vliv implementace nařízení eIDAS a prostředky k rozvoji elektronických služeb nejen ve veřejné správě.


XI. konference CNZ - Elektronické úřadování na ostro


Pozvánka zde
Registrace zde