O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

O mně, mých předchůdcích a současnících

Obálka

Národní archiv a Česká archivní společnost si dovolují srdečně pozvat archiváře, historiky a žáky prof. Ivana Hlaváčka na slavnostní přednášku:
O mně, mých předchůdcích a současnících

Přednáška se uskuteční při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Ivana Hlaváčka v kinosále Národního archivu, Archivní 4, Praha 4 dne 26. května 2011 od 10.00 hod.

Úvodní slovo pronesou Marie Bláhová, Eva Drašarová a Marie Ryantová.

Současně bude představen právě vydaný sborník studií Ivana Hlaváčka k dějinám historiografie, pomocných věd historických a archivnictví, který vydává Národní archiv.

Dokument ve formátu PDF