O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Část zvukového záznamu ze soudního procesu s americkým novinářem Williamem N. Oatisem v roce 1951 je dochována v Národním archivu v PrazeV roce 2011 se v Národním archivu v Praze mezi nezpracovanými zvukovými archiváliemi ve fondu Ministerstvo spravedlnosti ČSR (EL NAD 980) podařilo identifikovat část zvukového záznamu ze soudního procesu z roku 1951 s americkým novinářem a vedoucím pražské pobočky agentury Associated Press, Williamem Nathanem Oatisem.


Po archivním zpracování zvukového záznamu, jsme se rozhodli pro jeho prezentaci veřejnosti, a to ve spolupráci s Českým rozhlasem. Na dotazy redaktora J. Hubičky odpovídali pracovníci Národního archivu Alena Nosková, Alena Šimánková a Richard Mahel. Připravovaný rozhlasový pořad pod názvem Případ William Nathan Oatis a spol. (Pozapomenutý soudní proces z roku 1951 ve světle historických faktů) bude odvysílán dne 24. června 2012 ve 22.00 hodin na stanici Čro 2 – Praha. Po skončení pořadu bude následovat živá diskuze v rámci Nočního mikrofóra, jehož hlavním hostem bude přední český historik, profesor Karel Kaplan.


Národní archiv v Praze disponuje celkem dvěma dochovanými magnetofonovými pásy se záznamem části zmíněného soudního procesu. Vzhledem k jejich fyzickému stavu i záznamovému médiu bylo nutné pořídit nejprve jejich digitální přepis. Ten se realizoval ve spolupráci s Archivem Českého rozhlasu v Praze. Dochovaný záznam zachycuje část výpovědi hlavního obžalovaného v uvedeném procesu W. N. Oatise před hlavním líčením státního soudu v Praze, ve dnech 2. a 3. 7. 1951. Soudní proces s ním a s dalšími obžalovanými skončil vynesením nepodmíněných rozsudků dne 4. 7. 1951.


Zvukový záznam v celkové délce cca 29 minut je z prvního a druhého dne hlavního líčení a zachycuje Oatisovu předem připravenou a naučenou výpověď a jeho úplné doznání se ke špionáži, vedenou proti ČSR. W. N. Oatis odpovídá podle daného scénáře na předem připravené otázky obžaloby a státního soudu, současně vyslovuje politování nad svým jednáním a omlouvá se československému lidu a státu za své jednání. Hlavní líčení je vedeno česky, ovšem s anglickým překladem kvůli výpovědi obviněného. W. N. Oatis před státním soudem působí ze záznamu jako zlomený člověk, na všechny otázky a vznesená obvinění pokorně odpovídá ve smyslu obžaloby a plně přijímá výsledky důkazního řízení.


Okolnosti vzniku dochovaného zvukového záznamu zůstávají nejasné. Celý zvukový záznam ze soudního jednání si tehdy pořizovaly bezpečnostní orgány. Fragment z jednání si pořídilo také ministerstvo spravedlnosti, jak dokládají písemné materiály v tzv. Klosově archivu, a také československý rozhlas pro potřeby komentovaného vysílání. Je pravděpodobné, že v Národním archivu nalezené dva magnetofonové pásy jsou právě těmi zvukovými nahrávkami, které si vyžádal v roce 1951 náměstek ministra spravedlnosti Karel Klos.


Význam zvukového záznamu tkví v jeho autentičnosti k poznání soudního procesu z roku 1951 i v možnosti komparace zachycené Oatisovy výpovědi před státním soudem s dochovaným písemným protokolem a stenografickým záznamem, které Národní archiv také vlastní. Současně odráží tehdy uplatňované praktiky soudního líčení a důmyslnost inscenovaných obžalob padesátých let minulého století. Záznam sice přináší jen vybrané, sestříhané dílčí sekvence z hlavního líčení, všechny se však týkají právě W. N. Oatise, který byl hlavním obviněným v procesu před státním soudem v Praze ve dnech 2. – 4. 7. 1951.

William N. Oatis a Audrey Hepburn

William N. Oatis v rozhovoru s herečkou Audrey Hepburnovou, po svém návratu do USA (1953).

Zdroj: http://www.unmultimedia.org/s/photo/detail/186/0186279.html [22. 5. 2012]