O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Národní archiv podpořil akci Sportovního klubu policie STYL Litoměřice

Národní archiv podpořil akci Sportovního klubu policie STYL LitoměřiceDne 17. září 2012 v 8.30 hodin zahájila ředitelka Národního archivu cyklistický maratón pořádaný u příležitosti 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské.

Maratón byl odstartován před hlavním sídlem Národního archivu v Praze na Chodovci. Cílem sportovců je Basilej, místo, kde byla listina, významná pro český stát, Fridrichem II. vydána.

Účastníci maratónu s sebou vezou vytištěné a razítkem Národního archivu opatřené reprodukce listiny, s nimiž dorazí do Basileje 26. září, tedy přesně v den vydání listiny. Obdrželi též pamětní medaili ústředního archivu státu, na které je vyobrazen stojící Karel IV. spolu s postavou nejstaršího archiváře, bohužel anonymního, doloženého v českých zemích. Před odjezdem se všichni potěšili pohledem na věrnou kopii Zlaté buly sicilské, tzv. faksimile. Touto jízdou chtějí sportovci připomenout české veřejnosti význam této listiny.

Na jejich cestě dlouhé více než 1000 km jim přejeme hodně sil a šťastný návrat. Očekáváme je zpět již na výstavě originálu oslavované listiny dne 27. září 2012 ve výstavním sále Národního archivu v Praze 4 Chodovci.

 

Národní archiv podpořil akci Sportovního klubu policie STYL Litoměřice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více fotografií zde