Seminář k 375. výročí příchodu Piaristů do českých zemí

NÁRODNÍ ARCHIV

SPOLEČNOST PRO VÝZKUM 18. STOLETÍ AV ČR

SLOVANSKÁ KNIHOVNA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

CENTRUM PRO EVROPSKOU KULTURU MIKULOV

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

MUZEUM PODBLANICKA

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA V PRAZE

Vás srdečně zvou na

SEMINÁŘ K 375. VÝROČÍ PŘÍCHODU PIARISTŮ DO ČESKÝCH ZEMÍ

Datum a místo konání:
5.června 2006 v Praze v Národním archivu v přednáškovém sále Národního archivu v Praze-Chodovci


Program semináře:

09:45 - 10:00 Prezence
10:00 - 10:10 Pozdrav piaristů - P. Jerzy Szwarc
10:10 - 10:20 Pozdravy pořadatelů - Národní archiv, Národní knihovna - Slovanská knihovna - Společnost pro výzkum 18. stol.
10:20 - 11:00 Hlavní referát - Václav Bartůšek, Martin Svatoš: Výuka v piaristických a jezuitských školách 1620 - 1778.
11:00 - 11:10 Přestávka
11:10 - 11:30 Milan Skřivánek: Výuka dějepisu u piaristů v 18. a 19. století
11:30 - 11:45 Diskuse k dopolednímu bloku
   
11:45 - 12:45 Polední přestávka
   
12:45 - 14:00 Blok příspěvků
  Dvorský P.: Piaristi v Ružomberoku 1729 - 1922
  Filip, A - Hortvík, V.: Mapa české provincie řádu piaristů z roku 1780
  Piaristické a jezuitské divadlo v 18. stol. (lektor bude upřesněn)
  Semerádová P.: Nově objevená gratulační kantáta ze Slaného z r. 1671
  Z dějin piaristů ve 20. stol. (lektor bude upřesněn)
  Boštík, M.: P. Ambrož František Střítezský, nejvýznamnější český piarista 20. stol.
  Mihola J.: Diskusní příspěvek z oblasti piaristického řádu a řeholních institucí
   
14:00 - 14:10 Malé občerstvení
   
14:10 - 15:10 Přesun do SPŠ Na Příkopě
   
15:10 - 15:30 Szwarc, J., Bartůšek, V.: Vzpomínka na významné členy piaristického řádu a prohlídka původních prostor (aula) Vyšší odborné školy a SPŠ elektrotechnické Františka Křižíka, Na Příkopě 16 v Praze 1 + pozdrav pana ředitele školy Ing. Jana Hildebranda
   
15:30 - 16:00 Přesun do Slovanské knihovny
   
16:00 - 17:00 Prohlídka výstavy "Z dějin a výuky piaristů v 17. - 21. století ve střední Evropě", pokud bude čas návštěva Collegia Marianum