O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkumy Archiv zpráv Předarchivní péče

ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA v digitálním světě 2010 - Program konference

1. prosince 2010

Prezence 8.00 - 9.30

Zahájení v 9.30

Zahájení a přivitání účastníků konference - PhDr. Eva Drašarová, ředitelka Národního archivu, MgA. Radek Zdráhal, naměstek ministra kultury

Co projekt NDK přinese uživatelům a knihovnám - PhDr. Bohdana Stoklasová, Národní knihovna ČR

Integrovaný systém správy sbírek - Mgr. David Cigánek, Moravské zemské muzeum CITeM

Evropský projekt Carare - Ing. Irena Blažková, Národní památkový ústav, UOP středních Čech

Web umenia a jeho otváranie – Mgr. Michal Čudrnák, Slovenská národná galéria

Přestávka 11.00 - 11.20


Projektový management podle standardu PRINCE2 - Mgr. Romana Křížová, Cross Czech a.s.

Manuscriptorium v evropských souvislostech - Ing. Stanislav Psohlavec, MgA. Štěpán Černohorský, AIP Beroun s.r.o.

Webovy portál European Film Gateway (EFG) - Mgr. Tomáš Lachman, Národní filmový archiv

Šedá literatura a Národní uložiště šedé literatury - Mgr. Iveta Furstová, Národní technická knihovna

Přestávka oběd 12.40 - 13.25


Národní a mezinarodní projekty řešené Odborem správy a ochrany fondů NK CR - Mgr. Tomáš Foltýn, Národní knihovna ČR

Digitalizace starých map a atlasů a jejich zpřístupnění veřejnosti - Ing. Milan Talich, Ph.D., Ing. Filip Antos, VUGTK Zdiby

Georeferencovaní a vyhledávání map - Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna, Klokan Petr Přidal

10 let výzkumu informačních potřeb veřejnosti - Ing. Jaroslav Svoboda, MV ČR

Přestávka 14.45 - 15.00

Shrnutí výzkumu Narodního archivu týkajícího se skleněných negativů - PhDr. Emilie Benešová, Národní archiv

Nové nástroje pro digitalizaci knihovních dokumentů– PhDr. Jiří Polišenský, Národní knihovna ČR

www.CUSTODEA.com - open source platforma pro podporu digitalizace v kultuřeRNDr. Ivan Hanzlík, EEA s.r.o.

abART a autority Národní knihovny ČR
- Jiří Hůla, abART

Závěr jednání 16.20


2. prosince


Zahájení 9.00


Europeana.eu: politické, sociální a technické aspekty-Carlo Meghini, Národní rada pro výzkum (CNR, Itálie)

Architektura informačních systémů paměťových institucí – Ing. Petr Vršek, ICZ a.s.

Digitalizace a vývoj software pro archivy ve Státním oblastním archivu v Plzni– Petr Kocourek, Státní oblastní archiv v Plzni

Dlouhodobá ochrana digitálních dat: co může vaše instituce udělat již dnes– Mgr. Jan Hutař, Národní knihovna ČR

Open source nástroje pro dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů - Mgr. Andrea Fojtů, Národní knihovna ČR


Přestávka 10.20 - 10.40


Úvod do problematiky (skrytých) nákladů na dlouhodobou archivaci - PhDr. Bedřich Vychodil, Národní knihovna ČR

Kramerius 4 - nová generace systémů pro digitální knihovnu - Ing. Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR

Keeping Emulation Environments Portable (KEEP) – Winfried Bergmeyer, Computerspielemuseum (im fjs e.V.), Berlín

Projekt webové prezentace muzejních a galerijních sbírek http://www.eSbirky.cz - Mgr. Jakub Hauser, Narodní muzeum


Přestávka oběd 12.00 - 12.45


Konceptuální modely a jejich význam pro zpřístupnění kulturního, přírodního a industriálního dědictví - Ing. Naďa Andrejčíková, Mgr. Jana Šubová, Cosmotron Bohemia s.r.o., PhDr. Marie Balikova, Národní knihovna ČR,

Jak pomáhají badatelům projekty českých paměťových institucí na internetu - Výsledky případové studie - Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna

Prezentace archiválií a archivních pomůcek prostřednictvím portálu Badatelna.cz - Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv

Aplikace Veduty v českých archivech vzniklé do roku 1850 – PhDr. Michal Wanner, Odbor archivní správy a spisové služby MV

Digitalizace a katalogizace historických knihovních fondů ve spravě NPU - PhDr. Pavel Hájek - NPU, u.o.p. v Českých Budějovicích


Přestávka 14.05 - 14.20


Využití čárového kódu v Muzeu Vysočiny Třebíč, p. o. - Mgr. Antonín Žamberský, Muzeum Vysočiny Třebíč

Zpřístupnění digitálního obsahu pro návštěvníky a badatele v Národním technickém muzeu - Mgr. Walter Schorge, Národní technické muzeum

Informace o přípravě novely autorského zákona - Mgr. Adéla Faladová, Ministerstvo kultury ČR

eBooks on Demand - projekt evropské kooperace Kateřina Kamrádková, Národní technická knihovna


Závěr jednání 15.40