České vydání románu Alexandra Dumase st. „Rytíř de Sainte-Hermine”

Literární událostí loňského roku se bezesporu stalo knižní vydání dosud nevydaného románu Alexandra Dumase st. dějově zasazeného do Francie za Napoleona I. Le Chevalier de Sainte-Hermine v pařížském nakladatelství Phébus. Nedokončený rukopis, který připravoval A. Dumas v posledních letech svého života, čítá bez mála 1000 stran textu. Jeho první část byla vydávána na pokračování v roce 1869 v deníku Le Moniteur universel, pokračování již nebyla publikována. Kritické vydání románu uzavřelo patnáctileté bádání významného dumasovského badatele a editora Clauda Schoppa, který prováděl heuristiku ve francouzských i zahraničních archivech a knihovnách.

Poměrně rozsáhlá část osobního archivu Alexandra Dumase st. je uložena rovněž v  Národním archivu ve fondu Rodinný archiv Metternichů, část Francisco-Georgicum. Jedná se o kolekci 56 rukopisů A. Dumase (některé z nich jsou Dumasovými autografy), které darovala Dumasova dcera Marie Alexandra Petelová v roce 1868 svému příteli Richardu Metternichovi, tehdejšímu rakouskému vyslanci v Paříži. Dumasovu pražskou pozůstalost objevila pro světovou literární vědu česká romanistka Maria Ullrichová, která rovněž zpřístupnila popis veškerých rukopisů ve své monografii En suivant les traces ďAlexandre Dumas père en Bohême (Academia, Praha 1976). Mezi rukopisy nalezneme i fragment románu o rytíři de Sainte-Hermine (RAM-FG 2710). Jedná se 25 listů Dumasova autografu o rozměrech 21 x 27,5 cm označených Dumasovou rukou názvem Hector de Ste Hermine. Je potěšitelné, že české vydání románu v nakladatelství Baronet (překlad Dana Melanová) následuje pouhý rok po francouzském vydání.

Národní archiv spolupracuje již delší dobu s Claudem Schoppem při přípravě kompletního kritického vydání Dumasova díla. Podklady ve formě kopií archiválií a popisu rukopisů byly poskytnuty při vydání Dumasova nejrozsáhlejšího románu Pařížští mohykáni (Les Mohicans de Paris, Gallimard, Paris 1998; rukopis RAM-FG 2741), nejnověji pak při vydání románu Les Blancs et les Bleus (Phébus, Paris 2006; rukopis RAM-FG 2721).