O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

XVI. seminář restaurátorů a historiků, Opava 2016

Ve dnech 23.–26. května 2016 se v Opavě uskuteční v pořadí již 16. seminář restaurátorů a historiků, zaměřený na problematiku restaurování písemných památek.

Vedle čtyřdenního odborného jednání, které proběhne v opavském Kulturním domě Na Rybníčku, se mohou účastnici těšit na vernisáž výstavy nejlepších prací čtvrté archivní knihvazačské soutěžní přehlídky, která proběhla v Třeboni v roce 2015. S výstavou bude spojena prezentace publikace – Ilustrovaného slovníku knihařské terminologie a termínů používaných v restaurování – autorky Johany Langerové, kterou na konci minulého roku vydal Národní archiv. Výstava bude umístěna v prostorách Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea. Součástí programu dále bude tradiční společenské setkání, prohlídka Zemského archivu, Slezského zemského muzea a dalších kulturních a historických objektů v Opavě. Zájemci by si neměli nechat ujít večerní procházku historickým centrem města Opavy.

Na letošním semináři se podílejí: Zemský archiv v Opavě, Slezské zemské muzeum, Národní archiv, Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky, Ústav chemické technologie restaurování památek Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Česká informační společnost, z. s. – pobočný spolek při Národním archivu.

Potřebné informace, včetně kontaktů na pořadatele naleznou zájemci v přiložené Pozvánce.

Na seminář je možné se přihlásit nejpozději v neděli 1. května 2016.

Těšíme se na setkání v Opavě.Pozvánka na 16. seminář restaurátorů a historiků, Opava 2016