O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Cyklus výstav 'OSMIČKY V DĚJINÁCH ČESKÝCH ZEMÍ'

Národní archiv Národní archiv pro rok 2008 připravuje cyklus výstav pod názvem „Osmičky v dějinách českých zemí“. Projekt zahrnuje vybrané dějinné mezníky, jejichž význam byl pro český (československý) stát osudový. V rámci projektu představíme veřejnosti události let 1848, 1918, 1938, 1948, 1958 a 1968.

Národní archiv byl požádán, aby se připojil k projektu, který připravuje Historický ústav AV ČR, Masarykův ústav – Archiv AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR pod názvem „České křižovatky evropských dějin. 1918 – 1938 – 1948 – 1968“. Výstavy připravované Národním archivem k uvedeným historickým mezníkům budou doprovázet konference, pořádané zmíněnými ústavy.

Základní ideou výstav je představit veřejnosti vždy konkrétní rok – jako kaleidoskop událostí – s akcentem na událost zásadní. Výstavy budou instalovány v místě po dobu konání konference a také v sídle Národního archivu, vždy v době, kdy se odehrála klíčová událost příslušného roku.

Rok 1848

  • rok 1848 otřásl řadou evropských států, habsburskou monarchii nevyjímaje. Císař Ferdinand byl pod tlakem událostí donucen propustit politika evropského formátu Metternicha, přislíbit ústavu a volby do sněmů. Padla cenzura, vyrojily se nové tituly novin, letáky, pamflety, brožury a petice. Společnost se probudila a začal se konstituovat politický život…

Rok 1918

  • zachytí první týdny existence nového státu s důrazem na hektické události podzimních měsíců.

Rok 1938

  • kultura; sport; dobročinné akce; účast na mezinárod-ním veletrhu – vše co se odehrávalo na pozadí stále se zhoršující politické situace v zemi
  • snaha o řešení národnostní otázky; přípravy na obranu státu; mnichovské ultimátum, ztráta pohraničních oblastí

Rok 1948

  • rok nabitý politickými událostmi ovlivnil život obyvatel státu na další dlouhá desetiletí
  • úprava vlastnictví půdy; znárodňování; vytváření lidových milicí a nová organizace SNB; perzekuce církve; první rozsudky státních soudů vynášející ortely smrti nad mnoha nepohodlnými
  • nová ústava, nová vláda, nový prezident; spojenectví se Sovětským svazem „na věčné časy“

Rok 1968

  • dlouhodobě neřešené politické a hospodářské problémy způsobily na počátku roku krizi komunistického režimu
  • jejím důsledkem byla okupace země vojsky Varšavské smlouvy a také rozchod většiny obyvatel státu s ideály socialismu

Elektronická podoba výstavního cyklu je zde http://www.nacr.cz/vystavy/osmicky/intro.aspx

Ukázky dokumentů


Rok 1848

Rok 1848

Rok 1848

Rok 1918

Rok 1918

Rok 1918

Rok 1938

Rok 1938

Rok 1938

Rok 1948

Rok 1948

Rok 1948

Rok 1968

Rok 1968

Rok 1968