O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Putovní výstava 'Zapomenutí hrdinové'

Logo Národní archiv byl spolu s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Muzeem města Ústí nad Labem řešitelem projektu vycházejícího z vládního usnesení č. 1081 ze dne 24. 8. 2005 "Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu". V rámci tohoto projektu vznikla v Muzeu města Ústí nad Labem putovní výstava "Zapomenutí hrdinové", kterou měla možnost shlédnout veřejnost v několika českých a německých městech. Jedním z dalších výstupů projektu je i webová výstava Národního archivu "Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech (1933-1948)".

Putovní výstava bude od 4. do 29. května 2009 ke shlédnutí ve vstupní hale a v přednáškovém sále Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze na Chodovci, a to každý pracovní den od 9 do 17 hod.


K dispozici je elektronická pozvánka na výstavu.