O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Sborník Historická fotografie

Obálka publikaceSborník HISTORICKÁ FOTOGRAFIE (dále SHF) vydával od roku 2001 Národní archiv v Praze spolu s Muzeem východních Čech v Hradci Králové. Ročníky 2008 a 2009 byly vydány z finančních důvodů v jednom svazku jako dvojčíslo již pouze v režii archivu a ročník 2010 nevyšel. Národní archiv se snažil získat jiného spoluvydavatele a tím se v roce 2011 stalo Technické muzeum v Brně. Doufáme, že jubilejním desá¬tým ročníkem započne pro tuto dnes již významnou a všeobecně kladně přijímanou publikaci nová a ještě úspěšnější etapa její existence.

Záměrem vydavatelů je, aby byl SHF prostorem pro studie a texty informující o bohatých fondech různorodých fotografických dokumentů v paměťových institucích i v privátních sbírkách u nás i v zahraničí. Redakční příprava se bude řídit pravidly platnými pro periodika zapsaná na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik. pdf icon Více ve formátu PDFpdf icon Pokyny pro autory ve formátu PDF