O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě

V březnu 2008 předala společnost ICZ, a.s. Národnímu archivu závěrečnou studii Projektu pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Tento projekt se stane výchozím materiálem pro vybudování celostátního pracoviště pro uchování digitálních archiválí (Národního digitálního archivu).

Vzhledem k závažnosti řešené problematiky se Národní archiv rozhodl zpřístupnit výsledný dokument široké veřejnosti a tímto jej podrobit odborné diskuzi. Naši pracovníci budou projekt prezentovat dne 7. dubna na konferenci ISSS’08 v Hradci Králové.

Názory, připomínky a náměty mohou být zasílány na adresu nda@nacr.cz.Závěrečná studie "Projektu pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě"

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (5.73 MB)