Veřejná zakázka na vytvoření projektu pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě

Národní archiv pověřený plněním vládního usnesení č. 11/2004 opakovaně vypisuje veřejnou zakázku na vytvoření projektu pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě (digitální archiv). Úkolem dodavatele bude vypracování technologické studie, která bude následně použita při budování digitálního archivu v rámci nového veřejného zadání. Zadávací řízení probíhá formou otevřeného řízení. Zájemci o podání nabídek mohou formulovat své dotazy k zadávací dokumentaci na informační schůzce, která se uskuteční dne 31. 1. 2007 v Národním archivu na Chodovci.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne 20. 2. 2007 v 9:00 v budově Národního archivu, Archivní 4/2257, Praha 4 – Chodovec.


Otázky a odpovědi z informační schůzky

V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě“ uspořádal zadavatel (Národní archiv) informační schůzku, na které autoři zadávací dokumentace reagovali na dotazy potenciálních uchazečů týkající se této dokumentace a zadávacího řízení. Informační schůzka se konala 30. 1. 2007 v 9:00 hod. v budově Národního archivu, Archivní 4/2257, Praha 4 – Chodovec. Dotazy a příslušné odpovědi naleznete zde.