O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Národní archiv připravuje

Národní archiv ve spolupráci s pobočkou České informační společnosti při NA připravuje, na rok 2012 a následující, cyklus seminářů týkající se problematiky obrazových dokumentů/archiválií. S dalšími tématy chceme navázat na seminář první, který proběhl 3. listopadu 2011 a byl zaměřen na analogovou fotografii. Účast více než 200 zájemců jistě svědčí o tom, že jde o téma zajímavé a nanejvýše aktuální. Vaše názory, připomínky, dotazy velmi přivítáme stejně tak, jako příspěvky k uvedeným (a případně i dalším) tématům.

Kontakt: emilie.benesova[zavinac]nacr.czhtml icon Úvodní prezentace ve formátu PPT (614 kB) 

html icon Úvodní prezentace ve formátu PDF (2794 kB) 

html icon Úvodní prezentace ve formátu ODP (677 kB)