O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Československá legie v Rusku 1914-1920 – ve fotografiích a dokumentech z českých a ruských vojenských archivů

10.10. 2008 – 18.1. 2009 Pražský hrad, Tereziánské křídlo Starého královského paláce


Výstava, kterou připravila Správa Pražského hradu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – Odborem archivní správy a spisové služby, Vojenským ústředním archivem, Vojenským historickým ústavem a Národním archivem, je po desetiletích první samostatnou výstavou v Praze věnovanou jednomu z fenoménů českých a československých dějin 20. století – československé legii v Rusku. Podnětem k přípravě výstavy byla dohoda vrcholných českých a ruských archivních institucí o prezentaci materiálů uložených v českých i ruských archivech. Výstava proto probíhá zároveň v Praze a v Moskvě.

Návštěvníkům je v Tereziánském křídle Pražského hradu představena malá část jedinečné fotografické sbírky a dokumentů uložených ve Vojenském ústředním archivu Praze a také v Ruském státním vojenském archivu v Moskvě. Kromě písemných a fotografických dokumentů mohou návštěvníci shlédnout součásti legionářské výzbroje a výstroje zapůjčené Vojenským historickým ústavem nebo ze soukromých sbírek. Kromě toho se na výstavě podařilo shromáždit jedinečnou kolekci vyznamenání a řádů, různých platidel (zapůjčilo Národní muzeum a soukromí sběratelé), poštovních známek, pohlednic atd. (Poštovní muzeum, soukromé sbírky).


Doprovodné programy k výstavě, tj. promítání filmů s legionářskou tematikou, budou probíhat v Národním archivu v Praze, Archivní 4, 149 00 Praha 4 – Chodovec. Vždy ve čtvrtek od 16.30 hodin v dále uvedených termínech:

23.10. Devět kapitol ze starého dějepisu (Pavel Háša, 1969) 95 min.

20.11. Neznámý vojín mluví (Rudolf Medek, 1934) 68 min.

8.1. Českoslovenští dobrovolníci ve světové válce 1914 – 1918 (tvůrci neuvedeni, 1926) 75 min.


Více informací na: www.kulturanahrade.cz.