O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

 

Po mnoha desetiletích se vracejí archiválie domů – do Rakouska – nejprve byla symbolicky předána ta první.

ilustrace ilustrace
Ministr vnitra ČR Jan Kubice předal dne 19. září 2011 v Úřadu spolkového kancléře ve Vídni rakouským představitelům významnou archiválii – tzv. ministerskou připomínku ze dne 2. listopadu 1849 ve věci jmenování maršála Jana Radeckého generálním guvernérem v civilních a vojenských záležitostech Lombardsko-benátského království.

Jde o první, symbolickou akci. Vlastní převoz dalších 362 kartonů archiválií, které nepatří České republice, do Vídně, se uskuteční v listopadu t. r. Stěhování archiválií bude obousměrné. Česká republika obdrží od Rakouského státního archivu rovněž cenné archiválie – mapy a spisy z 19. století, které uvízly ve Vídni po roce 1918.

ilustrace ilustrace
Ve Vídni byla při této příležitosti podepsána smlouva mezi nabyvatelem a předávajícím, tj. Rakouským státním archivem se sídlem ve Vídni, zastoupeným generálním ředitelem Hon.-Prof. Dr. Lorenzem Mikoletzkým, a Národním archivem se sídlem v Praze, zastoupeným ředitelkou PhDr. Evou Drašarovou, CSc.