O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Tisící návštěvník knihovny

Knihovna Národního archivu pøivítala, od svého znovuotevøení v Archivním areálu na Chodovci v roce 2001, svého tisícího evidovaného ètenáøe.


Tisící ètenáø knihovny Národního archivu

Tisící ètenáø knihovny Národního archivu

Tisící ètenáø knihovny Národního archivu