O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Nová publikace - Berní rula 34 / Kladsko

Obálka publikace Národní archiv vydal nový svazek edice Berní ruly, vìnovaný území Kladska. Titul lze zakoupit v badatelnách Národního archivu.Informace o titulu:

Název: Berní rula 34 / Kladsko
Zpracovala: Marie Ryantová
Vydal: Národní archiv, Praha 2007
Cena: 180 Kè