O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Porada k otázkám nové právní úpravy archivnictví

Národní archiv pořádá nebo spolupracuje na řadě akcí týkajících se problematiky správy dokumentů a eGovernmentu.

Porada k otázkám nové právní úpravy archivnictví

Pro své veřejnoprávní původce a kolegy z jiných archivů byla uspořádána porada k otázkám nové právní úpravy archivnictví. Poradu moderoval Dr. Tomáš Kalina, který zasadil problematiku eGovernmentu do širších teoretických souvislostí a také představil oddělení předarchivní péče, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů, které poradu připravilo. Úvodní slovo přednesla ředitelka Národního archivu PhDr. Eva Drašarová, CSc. V další části vystoupili (prezentace ke stažení):

Následovala diskuse, kde přednášející i účastníci odpovídali na dotazy k problematice; otázky se v současné době zpracovávají (již jsou přepsány) a spolu s otázkami z předchozí společné akce se sdružením CNZ budou zodpovězeny v součinnosti s Ministerstvem vnitra, pravděpodobně do konce června 2009.

Nedlouho po této prezentaci byl i senátem přijat archivní zákon, který byl dne 2. června doručen prezidentovi ČR k podpisu. Současně dne 3. června proběhlo vypořádání připomínek vnějšího připomínkového řízení k návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby a byl také zveřejněn návrh textové části národního standardu pro systémy elektronické spisové služby.

4.června 2009