O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Paginae Historiae

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé.

Sborník, který v roce 2006 prošel některými změnami ve své vnitřní struktuře, sestává z několika oddílů. První a rozsahem největší část je nadále vyhrazena pro otištění studií zaměřených na dějiny správy, pomocné vědy historické, archivnictví i prací z oblasti českých a světových politických, hospodářských, sociálních a kulturních dějin využívajících pramenů Národního archivu nebo se vztahem k jeho fondům, a dále studiím, které primárně prameny Národního archivu nevyužívají, ale mají obecnější metodický a metodologický záběr. Sborník je otevřen rovněž pro otištění edicí jednotlivých pramenů majících vztah k fondům Národního archivu. Druhá část je věnována zveřejnění výsledků pramenných rešerší k některým závažnějším tématům a syntetizujícím přehledovým pracím. V závěru najde čtenář informace o aktuálním dění v našem archivu, drobné metodické příspěvky a recenze a anotace publikací vydaných v Národním archivu nebo s výrazným podílem pracovníků Národního archivu.

Paginae historiae. Sborník Národního archivu. Základní údaje

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (62 kB)Obsah všech svazků sborníku (čísla 0 - 19) z let 1992 - 2012


Obsah všech svazků sborníku (čísla 0 - 19) z let 1992 - 2012 v anglickém jazyce

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (187 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF »  (57 kB)Pokyny pro autory příspěvků sborníku Paginae historiae

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (27 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF »  (22 kB)Seznam členů redakční rady sborníku Paginae historiae. Sborník Národního archivu

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (27 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF »  (16 kB)