Předání vzácného rukopisu z dějin zednářského řádu

Národní archiv převzal dne 11. října 2006 do úschovy rukopis, který je vzácným dokladem více než dvousetleté tradice působení zednářů v českých zemích. Jedná se o soupis členů Rodomské prefektury zednářského řádu Striktní observance z let 1764-1791. Obsahuje záznamy o celkem 83 členech lóže, vesměs významných představitelích tehdejšího společenského života (především jde o příslušníky předních šlechtických rodů, ale i o úředníky, bankéře, duchovní, právníky, umělce či vědce). V zápisech lze kromě jmen členů lóže nalézt také označení světského úřadu, který zastávali, řádová jména členů (v latině) a je zde zachycen jejich postup v rámci lóže (data přijetí, povýšení do jednotlivých stupňů, řádové hodnosti a funkce). Pozornost upoutají nádherně iluminované zednářské erby členů.

Rukopis, který po svém vzniku, jak se zdá, absolvoval cestu kolem světa, přes Starý a Nový kontinent, slavnostně předal veliký tajemník Veliké lóže České republiky Ing. Vojtěch Ort zástupkyni ředitelky Národního archivu PhDr. Aleně Noskové. Setkání byli dále přítomni za předávající občanské sdružení Jaap Sadilek, MSc., a Mgr. Jakub Chalupa, a za Národní archiv vedoucí pracovníci Dr. Ing. Michal Ďurovič a PhDr. Jiří Křesťan, CSc. Předání dokumentu, který je jedním z nejstarších dokladů působení zednářů v českých zemích, je nutno vyzvednout jako příklad odpovědnosti za uchování historického povědomí o dějinách naší vlasti a záchranu společného archivního dědictví. V tomto smyslu vysoce ocenila postup Veliké lóže ČR zástupkyně ředitelky Národního archivu dr. Nosková.

Bližší informace o rukopise Rodomské prefektury řádu Striktní observance i o tomto řádu, působícím na konci 18. století v Praze, lze nalézt na webové stránce http://www.lnarod.cz/rodom.htm a http://www.vlcr.cz.

Fotografie