O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Konference CNZ – Význam dokumentů v životních situacích

Konference CNZ – Význam dokumentů v životních situacích

Jubilejní 10. ročník odborné konference, věnované problematice dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů, se uskuteční v úterý 6. října 2015 v prostorách Národního archivu v Praze.

Jak podtitul letošní konference - Význam dokumentů v životních situacích - napovídá, organizátorům se podařilo nastolit zajímavá témata a připravit kvalitní a skvěle obsazený program.

Hlavním hostem konference je Dr. Dinesh CATRE, ředitel indického střediska Centre of Excellence for Digital Preservation, s příspěvkem nazvaným „Uchovávání digitálních informací v rámci eGovernmentu“.

Osobní záštitu nad konferencí převzala ředitelka Národního archivu v Praze paní Eva Drašarová a místopředseda Parlamentu poslanecké sněmovny ČR pan Jan Bartošek.



Program   »
Přihláška pro účastníky   »